Összefoglaló a Zwack 2019-2020-as üzleti év eredményeiről

Szerző: Trademagazin Dátum: 2020. 06. 25. 10:58

A Zwack Unicum Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2020. június 25-én megtartotta (a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló 2020. évi LVIII. törvény 114. §-a alapján) – a közgyűlési hatáskörben eljáró – igazgatósági ülését.

A Társaság többségi tulajdona 50%+1 részvény a Zwack és az Underberg család közös cégének tulajdonában van, a részvények 26 százalékát a Diageo csoport birtokolja, a többi részvényen mintegy 2600 intézményi- és magánbefektető osztozik.

Összefoglaló a 2019-2020-as üzleti év eredményeiről

A magyar szeszesital piac alakulása

A hazai makrogazdasági környezet az elmúlt években kedvezően alakult. A GDP évről-évre bővül, növekszik a lakossági reáljövedelem és ezzel párhuzamosan a Társaságunk számára legmeghatározóbb háztartási fogyasztási kiadások is emelkednek (4,7%; 5,3% és 5,0% az elmúlt három évben).

Az április-márciusi bolti kiskereskedelemre vonatkozó piackutatási adatok szerint a magyar adózott égetett szeszesital piac volumenben 2,1%-kal, míg értékben 11,9%-kal növekedett.

A bolti kiskereskedelemben folytatódott az elmúlt néhány évre jellemző tendencia: a fogyasztók előnyben részesítik a lakóhelyhez közelebbi üzleteket. Így a közepes alapterületű boltok (szupermarketek és diszkontok) forgalma növekedett (8,5%-kal), míg a hipermarketek forgalma csökkent (-3,7%). Továbbá jelentős forgalomnövekedés figyelhető meg a dohányboltokban (+7,8% égetett szeszesital volumen).

Pénzügyi beszámoló

A Társaság bruttó árbevétele 26.358 millió Ft volt, mely lényegében megegyezik az előző éves árbevétellel (+17 millió Ft; +0,1%). A nettó értékesítés (jövedéki- és népegészségügyi termékadó nélküli árbevétel) 13.960 millió Ft, amely 11,3%-kal (1,8 milliárd Ft-tal) alacsonyabb a bázis időszakinál.

A belföldi értékesítés nettó árbevétele közel 2 milliárd Ft-tal (-13,7%) kevesebb, mint az előző üzleti évben. A saját termelésű termékek nettó árbevétele a hazai piacon 1.792 millió Ft-tal (16,2%-kal) csökkent (11.094 millió Ft-ról 9.303 millió Ft-ra). Ezen belül a prémium termékek árbevétele 15,8%-kal, a minőségi termékeké 17,4%-kal esett.

A bruttó és nettó árbevétel változása közötti jelentős eltérés a Népegészségügyi Termékadó (NETA) 2019. január 1-től életbe lépő változása okozta. A módosítás következtében minden szeszesital adóztatásra kerül (2019-től a pálinka és minden keserű likőr is), továbbá az adómértékek 20%-kal emelkedtek. A jelentős adónövekedést Társaságunk érvényesítette a bruttó eladási áraiban, azonban ez várakozásainknak megfelelően jelentős volumen csökkenést eredményezett. A két ellentétes hatás következtében a belföldi bruttó árbevétel a bázissal azonos szinten maradt, azonban a kisebb volumenre is összességében több jövedéki adó és NETA került megfizetésre (+1.796 MFt; +16,9%), így a nettó árbevétel jelentősen csökkent.

A forgalmazott termékek nettó árbevétele 5,2%-kal alacsonyabb a bázisnál, melyen belül a Diageo portfolió árbevétele 13,3%-kal emelkedett, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 48,5%-kal csökkent. Ez utóbbi annak köszönhető, hogy 2019. március 1-től nem a Zwack a Moët-Hennessy termékek magyarországi hivatalos forgalmazója; e hatás kiszűrésével az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 12,3%-kal nőtt.

Az üzleti év utolsó negyedéve (2020 január-március) több mint 50%-os árbevétel emelkedést mutat az előző év hasonló időszakához képest. Mivel a 2019. januári NETA változás miatti jelentős mértékű elővásárlás a kereskedelmi partnereink részéről 2018. decemberében történt, így a 2019. január-márciusi értékesítés nagyon alacsony volt, míg a mostani utolsó negyedév nagy részében normál értékesítés zajlott. Tovább erősítette a negyedév árbevételét, hogy a korona vírus következtében a nagy kiskereskedelmi hálózatok logisztikai rendszerei túlterheltté váltak és jelentősen megváltoztak rendelési szokásaik. Néhány vevőnk március utolsó napjaiban a szokásos mennyiség többszörösét vásárolta, mely javította a márciusi árbevételt ugyanakkor jelentősen visszavetette a 2020. áprilisi forgalmat.

Az export árbevétel 1.679 millió Ft, mely 11,8%-os (+178 millió Ft) növekedést jelent a bázis időszakhoz képest. A növekedést a két legnagyobb export piac (olasz és német) hozta, mindkét esetben 40% körüli árbevétel emelkedést értünk el. Ugyanakkor a duty free árbevétele közel 20%-kal csökkent (a NETA a budapesti reptéri értékesítést is érinti).

Az anyagjellegű ráfordítások 436 millió Ft-tal csökkentek (-7,6%), mely alacsonyabb a nettó árbevétel 11,3%-os csökkenésénél, így a bruttó fedezeti hányad 1,5 százalékponttal kisebb az egy évvel ezelőttinél (63,6% helyett 62,1%). A fentiek mögött elsősorban a termékösszetétel kedvezőtlen változása áll (jobban csökkent a magasabb fedezetű saját termelésű termékek forgalma, mint a forgalmazott termékeké).

A személyi jellegű ráfordítások 79 millió Ft-tal (2,6%-kal) csökkentek. Az üzleti év elején a Társaság a munkaerőpiaci helyzetre tekintettel 5-10% közötti sávos bérfejlesztést hajtott végre. Az alacsonyabb jövedelmi sávokban relatíve magasabb, míg a magasabb fizetési kategóriákban kisebb mértékű volt a bérfejlesztés. A bérfejlesztés ellenére csökkenő személyi jellegű ráfordítások egyrészt a 2019. júliusától alacsonyabb szociális hozzájárulási adónak; a bázisnál kisebb összegű jubileumi- és nyugdíj jutalom kötelezettségnek továbbá annak köszönhető, hogy a bázis időszakban több egyszeri tétel került elszámolásra.

Az értékcsökkenési leírás 87 millió Ft-tal (15,4%-kal) csökkent az előző évihez képest. A Társaság folyamatosan ellenőrzi nagyobb értékű eszközeinek várható hasznos élettartamát. Idén a könyvvizsgálóval egyetértésben az eszközök nagyobb körét érintette a felülvizsgálat, melyek közül néhány esetben hosszabb várható hasznos élettartam került megállapításra, mint ami eddig a könyvekben szerepelt. Elsősorban a fentiek következtében csökkent az értékcsökkenési leírás. Továbbá tavaly 22 millió Ft értékű terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra olyan eszközökre, melyek használata megszűnt.

Az egyéb működési ráfordítások 224 millió Ft-tal (5,9%-kal) kisebbek, mint a bázis időszakban. A költségmegtakarítás teljes egészében annak köszönhető, hogy a marketing költségeket éves szinten közel 300 MFt-tal, mintegy 12%-kal csökkentettük.

Az egyéb működési bevételek 43 millió Ft-tal (10,3%-kal) emelkedtek. Ennek nagy része a forgalmazott termékek márkatulajdonosainak magasabb marketing költségtérítéséből származik, de az árfolyam nyereség is nőtt 11 millió Ft-tal.

A működési eredmény így 2.169 MFt lett, mely 29,6%-kal alacsonyabb az előző évinél.

Az eredményt terhelő adók 6,1%-kal (28 MFt-tal) megemelkedtek. A társasági adó – összhangban a működési eredmény változásával – 44 MFt-tal; 27,9%-kal) csökkent. A helyi iparűzési adó és innovációs járulék 39 MFt-tal (12,9%-kal) csökkent, azonban a helyi iparűzési adó önellenőrzés 98 millió Ft költségnövekedést eredményezett. Emellett a halasztott adó ráfordítás is nőtt 13 MFt-tal az előző évhez képest.

A fentiek következtében a Társaság adózott eredménye 1.696 millió Ft, mely 35,3%-kal marad el a bázistól (2.623 millió Ft), ugyanakkor több mint 20%-kal haladja meg az éves tervet

Kapcsolódó cikkeink