Munkajogi kérdések veszélyhelyzet idején

Szerző: Tisza Andrea Dátum: 2020. 03. 15. 13:06

A veszélyhelyzet időtartama alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig:

– A munkaidő-beosztást a munkáltató bármikor módosíthatja, nem kell betartani a „96 órával korábban” szabályt.

Ha kollektív szerződésben szabályozták a munkáltatók a beosztásmódosítás lehetőségét eltérően a 96 órás szabálytól, az is hatályon kívül van. Tehát bármikor módosítható a munkaidő-beosztás munkáltató által és természetesen a munkavállaló kérése alapján is.

– Otthoni munkavégzést, valamint távmunkát a munkáltató egyoldalúan elrendelhet. Nincs 44 nap vagy 352 óra korlátozás, otthoni munkavégzést, valamint távmunkát bármelyik pillanatban el lehet rendelni. Az ügyvezetői utasítás, munkaügyi szabályzat (ha van) a legegyszerűbb megoldás az elrendelésre.

– Munkáltató intézkedhet a munkavállalói egészségügyi állapotának megőrzése érdekében – például online üzemorvosi vizsgálat.

– A rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a munkáltató és a munkavállaló külön megállapodással az Mt. bármely rendelkezésétől eltérjen. SZJA-t és maximum 7710 Ft természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell fizetni a turisztikai, a vendéglátóipari sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében. //