Mérséklődtek az élelmiszerfeldolgozás belföldi árai

Szerző: trademagazin Dátum: 2009. 01. 07. 00:00

Az ipar belföldi értékesítési árai 2008. novemberben az előző hónaphoz képest 1,3%-kal csökkentek, a 2007. novemberivel összehasonlítva 10,8%-kal emelkedtek.

Az ipari exportértékesítés
árai a 2008. októberihez viszonyítva 1,1%-kal,
az egy évvel korábbihoz mérten 4,4%-kal nőttek.
A belföldi- és az exportárváltozás
eredőjeként az ipari termelői árak az előző havinál
0,1%-kal, az egy évvel korábbiaknál 7,1%-kal
voltak magasabbak.
Az ipar belföldi értékesítési
árai az előző hónaphoz viszonyítva – a 2007.
január óta tartó folyamatos havi áremelkedések
után – 1,3%-kal csökkentek.
A feldolgozóipari ágazatok
belföldi értékesítési árai
novemberben 2,2%-kal voltak alacsonyabbak az októberinél.
Jelentős árcsökkenés volt megfigyelhető a
kőolaj-feldolgozásban (11,0%) és a vegyi anyag, termék
gyártásában (5,5%) a kőolaj- és
kőolajszármazékok világpiaci jegyzésárainak
esése, illetve a vegyi alapanyagok árainak csökkenése
következtében. A fémfeldolgozási termékek
árai 0,9%-kal, a belföldi értékesítésben
jelentős súlyt képviselő élelmiszer-ipari árak
pedig 0,5%-kal mérséklődtek. A legnagyobb mértékű
árnövekedés 2008. novemberben ismét a
járműgyártás ágazatban következett
be (2,1%), ennek hátterében a közúti
gépjárművek belföldi értékesítési
árainak 6%-os emelkedése áll. A bőrtermék,
lábbeli gyártása ágazatban 1,2%-os, a
gép,
berendezés gyártása
területén 1%-os havi árnövekedést
mértünk. A többi feldolgozóipari ágazatban
0,4%-os csökkenés és 0,5%-os emelkedés
közötti ármozgás történt. Az ipar
belföldi értékesítésében
jelentős súlyt képviselő villamosenergia-, gáz-,
gőz- és vízellátás árai
novemberben csekély mértékben, 0,5%-kal nőttek
– az október 1- jétől érvényesített
gázáremelés áthúzódó
hatásának, valamint egyes távhőszolgáltatók
november 1-jétől végrehajtott áremelésének
következtében.

12 havi összehasonlításban
– a feldolgozóipari ágazatok belföldi
értékesítését tekintve – a
legnagyobb mértékben 2008. novemberben a
fémfeldolgozási termékek árai növekedtek
(9,8%-kal). A kőolaj-feldolgozásban 7,3%-os, a
járműgyártásban 6,6%-os áremelkedés
volt megfigyelhető. Árcsökkenés a textília,
textiláru gyártása (2,7%), és a
fafeldolgozás (0,2%) ágazatokban következett be. A
többi feldolgozóipari ágazatban az áremelkedés
mértéke 1,9% és 5,9% között alakult. A
feldolgozóipar egészében éves
összehasonlításban 4,9%-kal nőttek az árak. A villamosenergia-, gáz-, gőz-
és vízellátás árai 23,2%-kal
haladták meg az egy évvel korábbiakat.
A belföldi értékesítésben
az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül
2008. novemberben a beruházási javakat gyártó
ágazatokban 1,2%-os áremelkedés jelentkezett; az
energia- és továbbf elhasználásra termelő
ágazatokban 2,0%-os, a fogyasztási cikkeket gyártó
ágazatokban 0,2%-os havi árcsökkenést
mértünk. Az előző év azonos hónapjához
képest a legnagyobb mértékű áremelkedés
az energia- és tovább felhasználásra
termelő ágazatokban volt megfigyelhető (13,8%). A
fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban
3,9%-os, a beruházási javaknál 0,9%-os
árnövekedés következett be.
Az ipar forintban mért
exportértékesítési árai 2008.
novemberben az előző hónaphoz képest 1,1%-kal, 12
havi összehasonlításban 4,4%-kal emelkedtek. Hazai
fizetőeszközünk egy hónap alatt az euróhoz
viszonyítva 2,8%-kal, a dollárhoz képest
7,8%-kal gyengült, a 2007. novemberivel összevetve az
euróhoz mérten 4,2%-kal, a dollárhoz viszonyítva
20,3%-kal értékelődött le.

Kapcsolódó cikkeink