Mélyponton az olasz fogyasztók bizalma

Szerző: trademagazin Dátum: 2015. 05. 25. 07:15

Három olasz láncot találunk a legnagyobb forgalmú öt élelmiszer-kiskereskedelmi vállalat között: név szerint a 2014. évi forgalom szerinti rangsort vezető Coop Italia és a második Conad mellett a negyedik Esselunga. Két francia cég közül az Auchan harmadik, míg a Carrefour ötödik.

A top tíz közé tartozik a nálunk is működő láncok közül a Lidl.

Az olasz fogyasztói bizalmi index a világ hatvan vizsgált országa közül a legalacsonyabb mind a tavalyi harmadik, mind a negyedik negyedévben.

Nehéz helyzetet tükröznek az élelmiszer-kiskereskedelmi forgalom trendjei is: Olaszország a fejlett európai országok között beletartozik abba a négybe, ahol értékben is, mennyiségben is csökkent az élelmiszer-kiskereskedelem forgalma a negyedik negyedévben, az előző évi hasonló periódushoz képest. (A másik három Görögország, Portugália és Finnország).

Ha az olaszoknál a legutóbbi három teljes évet nézzük, majdnem mindegyikben negatív a bolti eladás trendje érték és mennyiség szempontjából.

Visszafog az „öt nagy”

Európában Itália, mint nagy ország bizonyos fokig kiemelt figyelmet kap. Ezt igazolja Jean-Jacques Vandenheede, a Nielsen európai kiskereskedelmi tanácsadási igazgatójának kommentárja a negyedik negyedévi trendekhez:

„Az átlagos európai növekedést visszafogja az EU öt nagy piaca, a „big five”, amelyek nem teljesítenek különösen jól. Vagy csökken élelmiszer-kiskereskedelmük forgalma, vagy pedig növekedésének mértéke az európai átlag alatt marad. Ehhez járul, hogy a fogyasztói, illetve vásárlói bizalom általában várakozó álláspontot tükröz. Az emberek vagy nem akarnak, vagy nem képesek több pénzt költeni élelmiszerre, háztartási vegyi árura és kozmetikumra. Érdekes módon nem látni törvényszerűséget azzal kapcsolatban, hogy a trendek mely országokban, illetve kategóriákban jók vagy rosszak. Ebből a szempontból Európát következetlenség jellemzi.”

Pénzügyek, munkahely, vásárlási kedv

Három kérdésre adott válaszok arányaiból számítja a Nielsen a fogyasztói bizalmi indexet hatvan országban, éppen tíz éve: Milyennek látják a fogyasztók személyes pénzügyi kilátásaikat a következő tizenkét hónapban, ugyanígy a munkahelyi kilátásokat, továbbá a kérdezés időpontját alkalmasnak tartják-e arra, figyelembe véve az árakat és saját pénzügyi lehetőségeiket, hogy megvegyék mindazt, amit szeretnének, vagy amire szükségük van.

Olaszország mutatója a tavalyi második, harmadik és negyedik negyedév során 51, 47 és 45 pont.

A „nagy ötösfogat” többi tagja közül a negyedik negyedévben a franciák indexe 57, a spanyoloké 63, a briteké 94, míg a németeké 98.

A 100 pont alatti index pesszimizmust, a 100 és 200 közé eső szám pedig optimizmust fejez ki. Földrészünkön az optimista zónába egyedül a dánok 103-as mutatója esik.

A világátlag 96 pontot ért el a negyedik negyedévi felmérésnél, míg az európai csak 76-ot.

Néhány részlet a negyedik negyedévi index összetevőiről: Olaszországban a következő tizenkét hónapra saját pénzügyi helyzetét a válaszadók 18 százaléka látja többé-kevésbé jónak, és 78 százalék nem annyira jónak vagy rossznak. Munkahelyi kilátásoknál a pozitív arány 6, míg a negatív 78 százalék. Vásárlási kedve a megkérdezettek 11 százalékának inkább pozitív, viszont 88 százalékának inkább negatív. (A 100 százalékhoz hiányzó többi rész nem tudott dönteni a kérdésekben).

Figyelemre méltó, hogy az olaszok 96 százaléka látja saját országának gazdaságát válságban (ennél nagyobb arányt Európában csak Horvátországban mértünk), miközben az európai átlag 60 százalék.

Top öt lánc

Eltér az olasz élelmiszer-kiskereskedelem szerkezete sok más nyugat-európai országétól. Ugyanis eléggé elaprózott.

Olaszországban az élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának trendjei a legutóbbi három év során. Mindig az előző évhez viszonyítva (százalékban)

Kapcsolódó cikkeink