Meglepő mértékben romlottak az ipari várakozások

Szerző: trademagazin Dátum: 2011. 05. 23. 08:17

Májusban idei mélypontjára esett a GKI-Erste konjunktúraindex (szezonális hatásoktól megtisztított) értéke. A GKI (www.gki.hu) által az EU támogatásával végzett felmérés szerint a márciusi zuhanást majd az áprilisi korrekciót májusban újabb romlás követte, az üzleti várakozásoknál érezhetőbb, a fogyasztóiaknál kisebb mértékben.

Az üzleti szférán belül az ipari bizalmi index értéke látványosan – egyetlen hónap alatt kivételesnek mondható kilenc ponttal – zuhant az előző hónaphoz képest. Az ipari várakozások két évnyi, csaknem töretlen javulás után bekövetkezett jelentős romlása váratlan fejlemény. A negatív változás minden cégcsoportra és témakörre jellemző. Az ipari cégek most az elmúlt és a következő időszak termelését is rosszabbnak látták, mint egy hónappal korábban, s kedvezőtlenebb lett a rendelésállományok – ezen belül az exportrendelések – megítélése is. A saját termelésű készleteket pedig nagyobbnak minősítették a válaszolók.

Az építőipar továbbra is a legpesszimistább ágazat, a várakozások romlása májusban is folytatódott. Az előző három hónap termelési színvonalára és a rendelésállományra vonatkozó megítélés ugyan kissé javult, de a foglalkoztatási szándék markánsan romlott. A magas- és mélyépítés gazdálkodási kilátásai között nincs érdemi különbség.

A kereskedelmi bizalmi index kissé emelkedett – ezen belül a rendelésre vonatkozóak jelentősen -, miközben a válaszolók növekvő készletszintet és enyhén javuló eladási pozíciót éreztek. A szolgáltató cégek bizalmi indexe minimálisan nőtt, ezen belül az általános üzletmenet és az előző valamint következő időszak forgalmának megítélése is javult.

A foglalkoztatási szándék az iparban és az építőiparban gyengült, a kereskedelemben javult, a szolgáltató cégeknél nem változott. A lakosság munkanélküliségtől való félelme erősödött. Minden ágazatban mérséklődtek az áremelési törekvések. Az iparban az áremelést tervezők aránya az áprilisi 21%-ról 11%-ra csökkent, igaz az árcsökkenésre számítóké is mérséklődött. Az építőiparban továbbra is az árcsökkenésre számítók vannak többségben az áremelésre törekvő cégekkel szemben, s májusra ez lett a helyzet a szolgáltató cégek körében is. A kereskedelmi cégek körében egy hónap alatt mérséklődött az áremelést tervezők aránya, miközben az árnövelés átlagos mértéke is csökkent. Enyhült a fogyasztók inflációs várakozása is. A magyar gazdaság kilátásainak megítélése szinte minden ágazatban és a fogyasztók körében is harmadik hónapja és jelentősen romlik.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke idén szinte folyamatosan és összességében jelentősen csökkent. Májusban a lakosság saját várható pénzügyi helyzetét az áprilisban gondoltnál rosszabbnak látta, s lényegesen kedvezőtlenebbnek érezte a pillanatot tartós fogyasztási cikkek vásárlására. A következő egy évre várt megtakarítási képesség ezzel szemben enyhén javult.

Módszertani magyarázat:

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU módszertanának megfelelően – konjunktúra-indexének kiszámításakor az üzleti szférán belül az ipar, a kereskedelem az építőipar és a szolgáltató szektor várakozásait veszi figyelembe. (A szolgáltató szféra cégei közül – hasonlóan az EU gyakorlatához – a pénzügyi és a közszolgáltatások területén működő vállalkozások egyelőre nem szerepelnek a vizsgált szektorok között.) Szezonálisan kiigazított adatokat közöl, vagyis megfelelő matematikai módszerekkel kiszűri a szezonális hatások (például a téli és a nyári időjárás különbségei, a karácsony előtti nagyobb kereslet, a nyári szabadságok miatti kisebb termelés) okozta eltéréseket.

2011 januárjában – az EU új ajánlásának megfelelően – a GKI a korábbi adatokat a „TEÁOR 08”-nak megfelelően újraszámította.

A fogyasztói bizalmi indexet a háztartások pénzügyi helyzetének jelenlegi és várt alakulására, az ország gazdasági helyzetének jelenlegi és várt alakulására, valamint a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlására vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítják.

Az üzleti bizalmi indexet az ipari, a kereskedelmi, az építőipari és a szolgáltató vállalkozások üzletmenetére és várakozásaira vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítják. A szolgáltató szféra várakozásait kifejező index története rövidebb, mint a többi szektoré, ez a fajta felmérés 1998-ban indult. Ezért az 1996-1997-es évekre az üzleti bizalmi index újraszámításához felhasználásra kerültek az egyes szektorok bizalmi indexei közötti 1998 után tapasztalt matematikai összefüggések.

Kapcsolódó cikkeink