Megkezdődik a 2022. évi kárenyhítő juttatások kifizetése

Szerző: STA Dátum: 2023. 03. 28. 10:00

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer keretében 2023. március 28-án megkezdte a kárenyhítő juttatások folyósítását. Néhány napon belül valamennyi érintett gazdálkodó bankszámlájára megérkezik a jogosnak ítélt kárenyhítő juttatás összege.

A Kincstár által elkészített kifizetési terv jóváhagyását követően az Agrárminisztérium soron kívül intézkedett a forrás rendelkezésre bocsátásáról, ezáltal a kárenyhítő juttatások kifizetésére a vonatkozó jogszabályokban megállapított határidő előtt, március 31-éig sor kerül. A kárenyhítő juttatásra vonatkozó jogosultság, továbbá a kárenyhítő juttatás összegének megállapítása során a Kincstár a 2021. november 1. napjától 2022. október 31. napjáig tartó kárenyhítési időszakban bekövetkezett, és a termőterület fekvése szerinti agrárkár-megállapító szerv által igazolt káreseményeket vette alapul, figyelembe véve a kárenyhítési hozzájárulás befizetésének teljesítését, továbbá a teljes értékű kárenyhítő juttatás feltételét jelentő piaci biztosítás meglétét.

A 2022-es kárenyhítési évben minden eddigit meghaladó számban tettek kárbejelentést a gazdálkodók

Összesen 51,5 ezer kárbejelentés érkezett, amelyből közel 48 ezer – a rendkívül csapadékmentes időjárásból adódóan – aszálykárra vonatkozott. A vármegyei kormányhivatalok, mint agrárkár-megállapító szerv által elfogadott kárbejelentések alapján 2022 novemberében közel 31 ezer kárenyhítő juttatás iránti kérelmet nyújtottak be az ügyfelek, amelyek bírálata 2023 márciusában zárult le. Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági kockázatkezelési pénzeszköz tárgyévre vonatkozóan rendelkezésre álló forrása nem fedezte a 2022. évre vonatkozóan megállapított összes kárenyhítő juttatás összegét, ezért a kárenyhítő juttatás folyósított összege valamennyi jogosult termelő esetén a kiszámított támogatási összeg 80 %-a.

Idén összesen 22 583 gazdálkodó részére közel 50,65 milliárd forint összegű kárenyhítő juttatás kerül kifizetésre.

A mezőgazdasági kockázatkezelő rendszer működését meghatározó jogszabályok elérhetők a Kincstár honlapján (www.mvh.allamkincstar.gov.hu).

Magyar Államkincstár

Kapcsolódó cikkeink