Meghívó a Magyar Vendéglátók Ipartestületének Közgyűlésre

Szerző: Trademagazin Dátum: 2019. 04. 17. 09:29

Az MVI Elnökségének nevében Kovács László elnök tisztelettel meghívja az ipartestület minden tagját a május 2-án, illetve határozatképtelenség esetén május 8-án (szerdán) 10.00-kor a Budapest, III. Piroska utca 2.-ben megtartandó éves közgyűlésre.

Javasolt napirendi pontok:
– A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
– A 2018-as évi elnöki beszámoló és azzal kapcsolatos határozathozatal
– 2018-as évi pénzügyi beszámoló és azzal kapcsolatos határozathozatal
– Felügyelő Bizottság beszámolója és arról való határozathozatal
– A 2019-es évi költségvetési és cselekvési terv, valamint az azzal kapcsolatos határozathozatal
– Egyebek (pl. Etikai Bizottság felállítása), a jelenleg futó eseményekről történő tájékoztatás
A közgyűlésen az alapító és a rendes tagok bírnak egy-egy szavazati joggal. A szavazati jogot a tagok nevében az egyes tagok cégjegyzésre jogosult képviselői, vagy a megbízó tagok cégjegyzésre jogosult képviselői által aláírt, eredeti, bélyegzővel ellátott meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják.
A szavazati joggal rendelkező tagok a napirendi pontok módosítására irányuló esetleges indítványaikat, illetve a közgyűléssel kapcsolatos egyéb indítványaikat a meghívó kézbesítésétől számított 3 (három) napon belül jogosultak írásban, megfelelő indokolással ellátva benyújtani az Ipartestülethez.

Kapcsolódó cikkeink