Megalakult a VOSZ Női Vállalkozói Szekció

Szerző: Trademagazin Dátum: 2022. 12. 07. 16:19

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, mint a hazai vállalkozók egyik legnagyobb hazai érdekképviseleti szervezete keretében november 21-én megalakult a VOSZ Női Vállalkozói Szekció. 

Az alapítók és az elnökség a VOSZ Női Szekciójának megalakulásakor

A szekció egyedülálló és úttörő is egyben, mert egy olyan egységes platformot létesít, amely a teljes női vállalkozói világot összefogva, szövetség szintjén, ernyőszervezetként képes a női vállalkozók érdekeinek képviseletére, igényeik egységes és folyamatos összefogására és becsatornázására a hazai és nemzetközi döntéshozói szintekre. 

Akár csak az elmúlt évtizedre tekintünk vissza, egyre nőtt azoknak a civil és üzleti szférából, szakmai szervezetekből, kamarai hálózatból induló fórumok, klubok, közösségek, szolgáltatások száma, melyek a női vállalkozókért és a női vállalkozóknak jöttek létre. 

Nem véletlen ezek felértékelődése, hiszen az Európai Parlament 2022. áprilisi jelentése szerint, de gyakorlati tapasztalatunk is ezt erősíti, a nők a vállalkozói és vezetői potenciál legértékesebb és legnagyobb kiaknázatlan forrását képezik Európában, mivel a női vállalkozók és az önálló vállalkozó nők a fenntartható gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és az innovációs potenciál kihasználatlan forrásait jelentik.

A női vállalkozások az összes vállalkozás egyharmadát teszik ki, nagyobb a részarányuk a 10 fő alatti foglalkoztatottal működő vállalkozások körében, ami a foglalkoztatásban, önfoglalkoztatásban betöltött erős szerepükre utal. Ugyanakkor jelen vannak a kis- és középvállalatok körében is, jelezve, hogy helytállnak erős versenyben is”

– mondta Lakatosné Lukács Zsuzsanna, a Tagozat elnöke, a SEED Alapítvány ügyvezető igazgatója.

“Minden eddig is jól ismert előny és gazdasági szerepvállalás ellenére most érkezett el az a pillanat, amikor már nem elég a szigetszerű működés, szükség van egy olyan szintre, ahol ezek értéke és láthatósága összeadódhat. Erre ad most teret a VOSZ Női Vállalkozói Szekciója”.

Elnökök (balról jobbra): Gláser-Katona Zsuzsanna társelnök, Demján Sándorné tiszteletbeli elnök, Lakatosné Lukács Zsuzsanna elnök

44 alapító és 2 pártolótag

A kezdeményezés időszerű volt, amelyet nem csak az támaszt alá, hogy rendkívül nagy érdeklődés mellett, 44 alapító és 2 pártoló taggal kezdte meg működését, hanem az is, hogy az önállóan működő női szervezetek sora jelezte együttműködési szándékát. 

A Szekció súlyát és jelentőségét erősíti, hogy Demján Sándorné asszony, Demján Sándor úr szellemi örökségét e területen is képviselve örömmel fogadta el az alapító tagok felkérését a tiszteletbeli elnöki poszt betöltésére. 

A Szekció elnökének, Lakatosné Lukács Zsuzsannát, a női vállalkozások fejlesztésével több mint 30 éve foglalkozó SEED Alapítvány ügyvezető igazgatóját, társelnökének pedig Gláser-Katona Zsuzsannát a Brand Way & Compass Kft. ügyvezető igazgatóját és a Health-ness Alapítvány kuratóriumi elnökét választották az alapítók.  

A szekció munkájának legnagyobb súlyát a hazai és nemzetközi érdekképviseleti feladatok teszik ki a tervek szerint, miközben felkarol olyan, a női vállalkozások fejlődése érdekében kiemelt témákat, mint az innováció, a digitalizáció, a fenntarthatóság, a forráshoz jutás és a kapcsolati tőke. 

November 21-i megalakuló ülésen köszöntőt mondott (balról jobbra): Perlusz László, a VOSZ
főtitkára, Gláser Tamás, a VOSZ alelnöke, Demján Sándorné tiszteletbeli elnökasszony,
Gláser-Katona Zsuzsanna társelnök és Lakatosné Lukács Zsuzsanna elnök

A Női Vállalkozói Szekció 2023. évi Munkatervének főbb irányai

A VOSZ Női Vállalkozói Szekciója kiemelt feladatának tekinti 2023-ban a női vállalkozói vezetői nagyköveti hálózat létrehozását és működtetését.

A Szekció kezdeményezi a VOSZ Elnökségénél, hogy a minden év decemberének első péntekén megrendezésre kerülő Vállalkozók Napja rendezvénysorozat alkalmával hozzon létre a már meglévő „Év Vállalkozója Díj” mellett három kategóriában „Az Év Női Vállalkozója Díj”-at ipar, kereskedelem és szolgáltatás területeken.

Nagy örömmel csatlakozott a megalapításhoz, az elnökség felkérésére, a Trade magazin is. Demján Sándorné tiszteletbeli elnökasszony és Hermann Zsuzsanna, a Trade magazin ügyvezető-főszerkesztője

A Szekció komplex tevékenységét országosan végzi és meghatározott területeket, amelyeket kompetencián alapuló felelősök vezetnek, ezen területek, témakörök az alábbiak:

  • Horizontális kapcsolatok,
  • Új női vállalkozások bevonása, közösségépítés,
  • Oktatás és mentorálás,
  • Szolgáltatási platform kialakítása és működtetése,
  • Fenntarthatóság,
  • Digitalizáció,
  • Finanszírozás,
  • Sajtókapcsolatok és PR tevékenységek,
  • Női vállalkozások nemzetközi kapcsolatainak kiépítése és specifikus pályázatokon való részvételek,
  • Női vállalkozások tekintetében kormányzati kapcsolatok kiépítése.

Kapcsolódó cikkeink