Má­tyás des­­szert a Sza­mos­tól

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A Má­tyás des­­szert lágy, sely­mes krém­mel töl­tött va­ló­di cso­ko­lá­dé­val be­vont mar­ci­pán. Va­ri­án­sok: barack-, eper-, na­rancs-, meggy-, cso­ko­lá­dé-, és szil­va­krém­mel töl­tött mar­ci­pán cso­ko­lá­débe­vo­nat­tal. Ki­sze­re­lés: 20 g/db, 32 db/kínáló, el­he­lye­zés: kas­­sza­zó­ná­ban. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2006. már­ci­us. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Sza­mos Mar­ci­pán Kft.; Kap­cso­lat­tar­tó: ve­vő­szol­gá­lat; T.: (1) 201-3281; F.: (1) 201-3290; E-mail: [email protected]; www.szamosmarcipan.hu

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek