Master Good Knéd­li, Va­dász knédli/Felvidéki ízek

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 06. 27. 08:00

A knéd­li új­don­sá­ga: tra­di­ci­o­ná­lis fel­vi­dé­ki ízek. A Va­dász knéd­li új­don­sá­ga: Ma­gyar­or­szá­gon egye­dül­ál­ló, ba­con­nal és hagy­má­val íze­sít­ve. Gyűj­tő­cso­ma­go­lás: kar­ton; Va­dász knéd­li: 500 g/db, 20 db/kar­ton; Knéd­li 500 g/db, 10 db/kar­ton. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. má­jus. Be­ve­ze­té­si tá­mo­ga­tá­sok: kós­tol­ta­tás, áru­há­zi promóciók, szak­saj­tó. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Master Good Kft.; Kap­cso­lat­tar­tó: Bag­lyos Zsolt ter­mék­me­ne­dzser; T.: (45) 501-163; F.: (45) 501-146; E-mail: [email protected]; www.mastergood.hu

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek