Más light trendek a tejnél és üdítőnél

Szerző: trademagazin Dátum: 2009. 03. 05. 08:00

A GfK Hungária ConsumerScan adatainak tanúsága szerint míg 2008 első kilenc hónapjában növekvő tendencia figyelhető meg mind az alacsony, mind pedig a magas zsírtartalmú tejek esetében, addig a normál zsírtartalmú tejek népszerűsége tovább csökkent. A szénsavas üdítőitalok esetében a light variánsok jelentik jelenleg a trendi irányt.A GfK Hungária háztartások privát fogyasztását monitorozó ConsumerScan adatai alapján elmondható, hogy 2008 januárjától szeptemberéig hazánkban az alacsonyabb (1,5 százaléknál alacsonyabb) zsírtartalmú light tejek aránya mennyiség és érték alapján stabil maradt 2007. ugyanezen időszakához képest. A 2,9 százaléknál magasabb zsírtartalmú tejek – gyakorlatilag a kimért tejek – aránya 2 százalékpontos növekedést mutatott 2007-hez képest a megvásárolt mennyiség alapján. Az alacsony (1,5 százalék vagy az alatti) zsírtartalmú és a magas (2,9% vagy afeletti) zsírtartalmú tejek más-más fogyasztói igényeket elégítenek ki. Míg az alacsony zsírtartalmú tejek inkább a light termékek köréhez sorolhatók, addig a magas zsírtartalmú tejeket elsősorban a „természetes” fogyasztásra való törekvés alapján választják. A normál 1,6–2,8 százalék zsírtartalmú tejek részaránya fokozatosan visszaszorult az elmúlt években. Amíg 2005. január–szeptemberben 55 százalékos részesedéssel a domináns szegmens volt a háztartások által megvásárolt mennyiség alapján, addig 2008-ra kicsit több mint a piac harmadát, 34 százalékát teszi ki. Emellett pedig már a legnagyobb szegmensnek sem tekinthető, hiszen az alacsony zsírtartalmú tejek átvették ezt a pozíciót.
Demográfiai szempontból vizsgálva a tejvásárlásokat elmondható, hogy az alacsonyabb zsírtartalmú tejek vásárlói között nagyobb a fiatalabb háztartások aránya, míg a kimért tejek vásárlása főként az idősebb, 50 év feletti háztartásokra jellemző.
Jövedelmi kategóriák szerint vizsgálva a tejből vásárolt mennyiség megoszlását, az látszik, hogy a light tejek esetében inkább a magas jövedelmi rétegbe tartozók vásárlásai dominálnak, míg a magas zsírtartalmú tejekből az átlagos keresetűek és a magasabb jövedelmi rétegbe tartozók vesznek nagyobb mennyiséget.

A szénsavasoknál megállt a light
A szénsavas üdítőitalok esetében a light variánsok részesedése is stagnált 2008. januártól szeptemberig, megközelítőleg egynegyed részét adta a teljes szénsavas üdítőital-piacnak, mind mennyiségben mind értékben.
A light üdítőitalok a vásárlók számát tekintve nem mutatnak éles különbséget korcsoport szerinti megoszlásban. A 60 év feletti háziasszonnyal rendelkező háztartások nagyobb arányban vásárolnak nem light termékeket, míg a light termékeket beszerző háztartások körében kicsit magasabb a fiatalabb korosztályok aránya.
Hasonlóképpen a jövedelmi kategóriák sem determinálják a light-nem light preferenciát. A light termékeknél mind a nagyon alacsony, mind a nagyon magas jövedelmi sávba tartozók költései alul maradtak a nem light termékeknél mért szintnél. Sokkal inkább köthető a light szénsavas üdítőitalok fogyasztása a településmérethez. A kistelepüléseken nagyobb arányban vásárolnak nem light üdítőitalt, míg a light variánsok vásárlása jóval urbánusabb.

Kapcsolódó cikkeink