Magazin: Papírok, pecsétek

Szerző: trademagazin Dátum: 2015. 09. 08. 07:03

Dr. Ruszinkó Ádám turizmusért felelős helyettes államtitkár jelenlegi feladatai közé tartozik egyebek mellett annak felmérése is, hogyan lehet csökkenteni a vendéglátás adminisztrációs terheit. A lehetőségek feltérképezésében az MVI és a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége közreműködését is kérte. A két szakmai szervezet képviselői közösen készítették el a vendéglátóiparhoz kapcsolódó szolgáltatók és vendéglátóhelyek üzemeltetéséhez szükséges engedélyek, bejelentési kötelezettségek listáját, amelyet az alábbiakban olvashatnak.

Helyi polgármesteri hivatalok

• Működési engedély

• Nyitvatartási idő korlátozása alól felmentés

• Iparűzési adó

• Idegenforgalmi adó

Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Tűzoltóság

• Tűzvédelmi szabályzat

• Menekülési útvonal, kiürítési számítások, tűzriadóterv

• Oktatási naplók

• Tűzoltó készülékek

• Gázbekötési tervdokumentáció, jegyzőkönyv az EPH bekötéséről

• Légtechnikai tervdokumentáció (mérés és beszabályozás), az évenként kétszeri tisztítás igazolása

• Munkabiztonsági és egészségügyi szabályzat

• Erősáramú berendezések felülvizsgálata

• Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

• Tűzoltó készülékek nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal – NÉBIH

• Konyhai ételhulladék elszállítására vonatkozó szerződés

• Vízminőségi vizsgálatok

Ne kelljen elvégeztetni, ha központilag (adott vízmű) is rendelkezik vizsgálati eredménnyel.

• HACCP-dokumentáció és -tanúsítvány

• Rovarirtási szerződés és a rovarirtó cég ÁNTSZ-azonosítókódja

• Külön engedély: a külön engedélyt igénylő élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalának engedélyeztetése

• A beszállítókkal kötött szerződések

• Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység bejelentését igazoló irat

Azon kívül, hogy 5000 Ft-ot be kell fizetni csekken, a vendéglátásban semmi értelme nincs.

• Vezetékes víz bevizsgálását igazoló jegyzőkönyv

• Üzemorvosi szerződés

• Szemételszállítási szerződés az FKF Zrt.-vel

• Munkaruha, védőfelszerelések nyilvántartása

• Évenkénti tüdőszűrés

• Kitelepüléses rendezvény esetén bejelentési kötelezettség

Javasoljuk, hogy csak 1000 fő feletti kiszolgált vendégszám esetén legyen szükséges engedélyt kérni. Azoknak a cateringcégeknek, amelyek vendéglátó szolgáltató kitelepülési engedéllyel rendelkeznek, csak bejelentési kötelezettségük legyen az adott rendezvényre.

• Allergén alapanyagok nyilvántartása

• Anyaghányad-nyilvántartás

• A HACCP-szabályzatban foglaltak napi nyilvántartása (hűtőhőmérséklet-nyilvántartó jegyzőkönyvek, takarítási napló stb.)

Nemzeti Adó- és Vámhivatal – NAV

• ONLINE pénztárgép, regisztráció, szerződés – az MVI javaslatait a témában előző számunkban olvashatják.

• Szigorú számadású nyilvántartás, az idetartozó nyomtatványok felvezetése

• Dolgozók bejelentése

Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztratív és könyveléstechnikai feladatok nem egyszerűsödtek az elmúlt években. Túlságosan bonyolulttá váltak mind a NAV-bejelentések, mind az azokhoz szükséges bérszámfejtési-könyvelési kötelezettségek tekintetében. A mai informatikai rendszerek lehetővé tennének egy egyszerűbb, de a visszaélést teljes egészében megakadályozó szisztéma kialakítását.

• Havi beosztás + jelenléti ív

• Jövedéki termékek kitelepüléses eseményeken történő értékesítése esetén 3 munkanappal előtte szükséges lejelentési kötelezettség

Az online pénztárgép bevezetésével feleslegesnek látjuk ezt a lejelentési kötelezettséget.

Egyéb szervezetek

• Artisjus-jogdíjak

A szervezet az utóbbi időben elkezdett egy párbeszédet a vendéglátó szolgáltatókkal és a rendezvényszervezőkkel. Álláspontunk szerint az Artisjus díjai még mindig irreálisan magasak, a befizetett díjak kifizetése alacsony arányban történik.

Általános javaslataink

• Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás egyszerűsítése

• A NÉBIH által kiadott, „Útmutató a vendéglátás és étkeztetés jó higiéniai gyakorlatához” c. kiadványhoz hasonló gyakorlati útmutatókat hozzanak létre az egyes hatóságok, amelyek egyszerűen, érthetően és átlátható módon segítenek eligazodni a vendéglátás üzemeltetéséhez szükséges jogszabályi követelményekben és az azokhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokban.

• Hatósági ellenőrzések ritkítása és „vállalkozóbarát hozzáállás” kialakítása a megbízható vendéglátóhelyek esetében

• Nyilvános ellenőrzési követelményrendszer kialakítása egyes hatóságok tekintetébe

• Egy adott vendéglátóhely üzemeltető- vagy bérlőváltása esetén ne kelljen minden (szakhatósági) engedélyt újra beszerezni.

A dőlt betűs szövegek a szakmai szervezetek megjegyzései.

Magyar Vendéglátók Ipartestülete • Magyar Vendéglátók Ipartestülete • Magyar Vendéglátók Ipartestülete • Magyar Vendéglátók Ipartestülete

Kapcsolódó cikkeink