Magazin: A magyar állam jó gazda

Szerző: trademagazin Dátum: 2014. 06. 23. 12:44

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és több állami vállalat szakembere tartott előadást a Napi Gazdaság „A jó gazda – Állami vagyongazdálkodás a gyakorlatban” elnevezésű konferenciáján. A szakmai találkozón szó esett a társaságok eredményeiről, az állami megtakarításokról és a közszolgáltatás jó példáiról is.

A május 14-ei eseményen Székács Péter vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár köszöntője után Márton Péter, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója tartott előadást a gyarapodó állami vagyonról.

Cél a felelős gazdálkodás

 Márton Péter vezérigazgató MNV


Márton Péter
vezérigazgató
MNV

A társaság kiemelt célja, hogy a tulajdonosi jog gyakorlása alá tartozó társaságok és maga az MNV Zrt. is felelősen gazdálkodjon az állami vagyonnal, ugyanakkor jó üzleti eredményeket érjenek el. A társaság ezért az elmúlt három évben hét nagy közbeszerzési projekt lebonyolításában működött közre, melyek eredménye portfóliószinten 1,9 milliárd forint megtakarítás. Az MNV Zrt. vezérigazgatója szerint az állam jó gazda szerepét bizonyítja több állami társaság hatékonyabb, eredményesebb gazdálkodása. Márton Péter kitért arra, hogy az elmúlt két évben nagyszámú akvizíciót hajtottak végre elsősorban az informatikai, távközlési, energetikai szektorban. Ezek az állami vásárlások a lakossági, illetve a későbbi ipari rezsicsökkentést alapozzák meg. Az E.ON földgáztároló megvétele pedig az energiaellátás biztonságát növeli.

Márton Péter beszélt arról is, hogy a jövőben szervezetük az állami vállalatok európai uniós forrásokhoz jutását is szeretné segíteni, illetve egyre nagyobb szerepet vállalna állami ingatlanberuházóként is, továbbá kiemelt figyelmet fordítana az épített örökség felújítására.

Fókuszban a rezsicsökkentés

A konferencián Dr. Szabó Iván, a Magyar Víziközmű Szövetség Vízipari tagozatának elnöke a víziközmű-integrációban való részvételről és a rezsicsökkentésről számolt be. Az ebben az ágazatban 2011 óta folyó munkát több közműszektor is példaértékűnek tekinti.

Nemcsek Tibor, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója az állam hulladékgazdálkodásban betöltött szerepvállalásáról tájékoztatott. Kiemelte a szolgáltatás folytonosságának, optimalizációjának, magas színvonalának és a közelség elve betartásának fontosságát.

Králik Gábor László, a Magyar Földgázkereskedő Zrt. igazgatósági elnöke hazánk biztonságos földgázellátásáról adott információt. Folyamatábrán mutatta be az eddig megtett és a jövőben várható lépéseket, amelyek a kitermelés kivételével a teljes folyamatot lefedik majd.

Szinergiákra és exportra hangolva

Az eseményen Szárszó Tibor, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. ágazati vezetője az állami vállalatok versenyképességéről tartott előadást. Az exportlehetőségek feltárását az idei év végére már 4 kontinensen fogja segíteni a Kereskedőház, híd szerepet betöltve az igények és a kínálat összekapcsolásában. Nemcsak a magyar versenyszféra termékeire és szolgáltatásaira van ugyanis kereslet külföldön, de az önkormányzatoknál, közüzemeknél felhalmozódott tudásra és tapasztalatra is.

Bereczki László, az MNV Zrt. kabinetfőnöke előadásában kiemelte, hogy 1 éve munkálkodnak a vállalatok külső és belső kapcsolatainak kiépítéséből adódó szinergiák és a potenciális megtakarítási lehetőségek feltárásán, magas szintű partneri kapcsolatok kialakításán.

Törekvéseik kétirányúak. Egyrészt a belső fókuszt az „Egy csapat vagyunk” projekt mellett a közös beszerzés koordinációja és a közbeszerzésekben a szociális jelleg képviselete jellemzi.

Másfelől a külső kapcsolatok harmonizálását többek közt a transzparencia, CSR, oktatási intézmények támogatása, adatvalidáció, szellemi tulajdon, védjegy területein koordinálják eredményesen.

Az MNV Zrt. vállalatirányítási sztenderdekkel és az állami tulajdonú társaságok együttműködésével segíti a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodást. A kezelésébe tartozó gazdasági társaságok felső- és szakterületi vezetői számára egyedülálló kezdeményezésként Tudásklubot indított a tudástranszfer és az interaktív kommunikáció megteremtése érdekében, amelyről Sebők Marianna, az MNV Zrt. humánpolitikai és szervezetfejlesztési igazgatója számolt be.

A közszolgálati kommunikáció buktatóiról, a krízishelyzetek szükségszerűen reaktív voltáról és a proaktív, előremutató kommunikáció előnyeiről Kuna Tibor, a Young&Partners Kft. ügyvezetője és vezető tanácsadója tartott szemléletes előadást. Zárszavában kiemelte, hogy a jó gazda jól is kommunikálja tevékenységét, amiben az MNV Zrt., ahogy a jelen konferencia is példázza, élen jár.

Kátai

Kapcsolódó cikkeink