Lesz kiút a mosószeregységárak útvesztőjéből?

Szerző: Budai Klára Dátum: 2023. 02. 28. 11:25

Nagyjából 10 éve tart a mosószer kategóriában az egységárak feltüntetésének megváltoztatását övező patthelyzet. Akkor fogalmazta meg a Magyar Kozmetikai és Háztartás-vegyipari Szövetség (KOZMOS) első ízben az ajánlását arról, hogy a háztartási mosószerek egységárát megfelelőbb lenne a címkén feltüntetett normál mosási adagok száma alapján megállapítani a termékek tömege helyett. Álláspontjuk szerint az egy mosásra vetített ár összehasonlítása a fogyasztók korszerűbb és megalapozottabb tájékoztatását tenné lehetővé. Az indítványt azonban az akkori érintett jogalkotók nem tartották tényleges cselekvésre érdemesnek.

A mosószerszegmens összetétele, így a termékek árképzése, egység­árának feltüntetése korábban teljesen egyértelmű volt, hiszen sokáig egyetlen megoldásként ruháink tisztítására a mosópor állt rendelkezésre. Legfeljebb a márkák közötti választás okozhatott kisebb-nagyobb fejtörést.

A piac azonban ezen a területen is fokozatosan bővült, a mosópor mellett megjelent alternatívaként a folyékony mosószer is, majd később a gélkapszulák. A vásárlóközönség fokozatosan nyitott az új alternatívák irányába, a mosópor egyeduralma sokáig kitartott, azonban a fogyasztók tudatosságának erősödésével, újdonságokra való nyitottságuk térnyerésével mind a folyékony, mind a kapszulás megoldások komoly versenypartnerei lettek a mosópornak.

Az egységár-megjelölés korábbi gyakorlata ekkor vált igazán problematikussá. Ugyanis a különböző formátumokon szereplő megjelölések teljesen lehetetlenné tették az egyes kategóriák összehasonlítását. A mosóporokon azóta is a Ft/kg, a folyékony mosószereken a Ft/liter, a gélkapszulákon pedig a Ft/db egységár megjelölés szerepel, ami olyan, mintha az almát a körtével és a barackkal szeretnénk összehasonlítani.

Különösen a mostani időkben, amikor mindenki számára lényeges a spórolás, a költségek minél hatékonyabb megtakarítása, elengedhetetlen lenne pontosan tudni, hogy melyik mosási megoldással tudják ezt legoptimálisabb módon megvalósítani.

A KOZMOS meglátása…

Murányi István
főtitkár
KOZMOS

A KOZMOS megbízásából 2021-ben a Kantar által készített egységárfelmérés azt támasztotta alá, hogy a magyar fogyasztók számára a legelőnyösebb az, ha a mosószerek összehasonlítása a termékkel történő átlagos mosás ára alapján történik, ezért szükségessé vált a hazai egységárképzési gyakorlat ilyen irányú átalakítása. A felmérésből az is kiderült, hogy az egyes mosószer-típusok felhasználása eléggé vegyes. A megkérdezettek 32%-a használt mosóport, 53%-a folyékony vagy gélmosószert, míg 16%-a mosókapszulát. 83%-uk értett egyet abban, hogy minden mosószer árát egy mosásra vetítve kellene feltüntetni a különböző mértékegységek helyett.

– A mosószerek egységárainak kötelező feltüntetését az európai uniós irányelv írja elő, viszonylag rugalmasan, így a tagállamok döntési körébe tartozik az, hogy ezt milyen módon teszik meg. A cél az, hogy a fogyasztók könnyebben eligazodjanak a termékkategóriák között, ki tudják választani a számukra legkedvezőbb, leggazdaságosabb megoldást. A Magyarországon kialakult gyakorlat, a Ft/liter, Ft/kg és Ft/db megjelölés meglátásunk szerint éppen ettől a lehetőségtől fosztja meg az embereket. Ezért továbbra is fontos ügyünknek tartjuk, hogy végre meginduljanak a változások az általunk is javasolt, lényegesen fogyasztóbarátabb megoldás irányába – szögezte le Murányi István, a KOZMOS főtitkára.

A jogalkotók oldaláról…

A javaslattal kapcsolatban az érintett jogalkotót is megkerestük, érdeklődésünkre dr. Kupecki Nóra alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár osztotta meg hivatala álláspontját.

Beavatott, hogy az egységár feltüntetését a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: NFGM-SZMM együttes rendelet) szabályozza. Ezen rendelet a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló, 1998. február 16-i 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (a továbbiakban: Irányelv) ülteti át a magyar jogba.

Dr. Kupecki Nóra
alkotmányjogi
jogalkotásért és fogyasztóvédelemért
felelős
helyettes államtitkár
Igazságügyi Minisztérium

– A fogyasztók tájékoztatása szempontjából az ár és egységár feltüntetése alapvető fontosságú, elsősorban a tudatos vásárlói döntések meghozatala miatt. Az Irányelvvel összhangban a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 14. §-a rögzíti a termék egységárának feltüntetési kötelezettségét, az NFGM-SZMM együttes rendelet pedig meghatározza, hogy milyen módon kell azt feltüntetni. Ennek alapján a tömegre értékesített termékeknél: kilogrammonként (Ft/kg), vagy – ha ez a termék jellegéből adódóan megkönnyíti az összehasonlítást – grammonként (Ft/g), dekagrammonként (Ft/dkg) vagy tonnánként (Ft/t). Megjegyzendő, hogy a jogszabályban egy termékkörre (így pl. a tömegre értékesített termékre) vonatkozóan egységes szabályozás szükséges, ezért szakmai álláspontunk szerint nem indokolt, hogy a mosószerekre külön előírások vonatkozzanak, emellett fogyasztói visszajelzések sem érkeztek azzal kapcsolatban, hogy szeretnének más típusú árfeltüntetést látni az üzletek polcain. Nem egyértelmű továbbá, hogy a KOZMOS által javasolt árfeltüntetési mód valóban alkalmas a fogyasztók pontosabb tájékoztatására, mivel pl. egy játszótéren használat gyermekruha jellemzően szennyezettebb, mint egy alkalmi ruha, illetve egyes mosástípusok esetén is eltérő mennyiségű mosószerre lehet szükség – fejtette ki dr. Kupecki Nóra.

Hozzátette: ugyanakkor a fogyasztók részletesebb tájékoztatása érdekében jól kialakult gyakorlatnak tartjuk, hogy több mosószergyártó önkéntes alapon – a mosó- és tisztítószerekről szóló, 2004. március 31-i 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletében foglaltakhoz képest – többletinformációval is segíti a fogyasztók megfelelő tájékoztatását, hiszen a termékeken számos esetben megjelenik a tájékoztatás a mosások számáról. Ez viszont – a fentiekkel összhangban – nem helyettesítheti a hatályos jogszabályoknak megfelelő egységár-feltüntetést.

Mit szólnak a gyártók?

A KOZMOS által javasolt változtatásokat a gyártók és a kereskedők is nagy számban támogatják, cikkünkben a mosószer kategória két piacvezetője, a Henkel Magyarország Kft. és az Unilever Magyarország Kft. képviselői is kifejtették véleményüket.

Pásztor Csilla, Henkel

Pásztor Csilla
senior brand manager
Henkel Magyarország

– A hazai üzletekben az árcímkén még mindig az ár/l és ár/kg van feltüntetve egységárként az egy mosásra vetített ár helyett, ami nem teszi lehetővé a mosószerárak reális összehasonlítását. Gazdasági recesszió idején kiemelten fontosnak tartjuk a fogyasztók ár-érték értelmezésének a támogatását, hogy az eltérő adagolások eredményezte töltöttségi különbségek útvesztőjében megtalálják a számukra legkedvezőbb ajánlatot – hangsúlyozta Pásztor Csilla, a Henkel Magyarország Kft. senior brand managere.

Elárulta azt is, hogy hosszú távon a fenntarthatósági törekvésekkel párhuzamo­san a gyártók, ahogy a Henkel is, arra törekednek, hogy az innovációkkal csök­kentsék a mosószerek ökológiai lábnyomát. Ennek elérésében a kompaktált formulák jelenthetik a jövőt, hiszen lehetőséget teremtenek a felhasznált csomagolóanyag mennyiség redukálására, illetve logisztikai oldalról a kapacitáskihasználás növelésével is csökkenthetik a környezetre gyakorolt negatív hatást.

– A kompaktálás ugyanakkor a liter és kg alapú töltöttségek csökkenéséhez is vezet, hiszen a koncentrált formulának köszönhetően gyakorlatilag kisebb termékmennyiséggel ugyanakkora szennyesmennyiség tisztítására válnak alkalmassá a mosószerek. Ezek a termékinnovációk pedig további nyomós indokot szolgálnak a mosásra vetített egységár alkalmazására.

Teljes mértékben egyetértünk a KOZMOS állásfoglalásával, miszerint a jelenlegi gyakorlattal szemben a fogyasztók számára előnyösebb lenne, ha az árcímkén a l és kg alapú egységár kommunikáció helyett a mosásra vetített ár lenne feltüntetve – nyomatékosította Pásztor Csilla.

Nagy Anita, az Unilever Magyarország Kft. brand managere a jelenlegi egységár-feltüntetési rendszert szintén problematikusnak tartja.

Nagy Anita, Unilever

Nagy Anita
brand manager
Unilever Magyarország

– Jelenleg nehéz olyan egységárat megállapítani, amely mentén a fogyasztók könnyen össze tudnák hasonlítani a termékeket. A formátummegoszlások miatt a fogyasztó liter, kilogramm és mosásszám alapján feltüntetett árakkal találkozik, és csak ezek mentén tudja összevetni egymással a mosószereket. Emellett a különböző formátumokon belül gyártónként is eltérő lehet, hogy mekkora mennyiséget számolnak egy mosásnak. Ezek a jelenségek nagyban megnehezíthetik a fogyasztók számára a döntési folyamatot – mutatott rá a szakember.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a fogyasztók alapvetően szeretnek jól dönteni, amely döntéshez minden kellő információnak rendelkezésükre kell állnia, esetünkben tehát a mosásszámnak is. Úgy gondolják, hogy az egy mosásra vetített ár segítené a fogyasztói döntést az egyes formátumok közötti választáskor is, amely egy átláthatóbb, tudatosabb vásárlási magatartást is ösztönöz.

– Nem lenne óriási átrendeződés ennek hatására, de minden bizonnyal a valósághoz közelebb eső árak jelennének meg a polcokon. Mivel eltérő a gyártók általi adagolási javaslat, az átalakítás realisztikusabbá tenné a piacot, illetve transzparensebb lenne a fogyasztók számára az összehasonlítás. Fenntarthatósági szempontból is segítene realizálni, hogy egy mosásnak mekkora a költsége, ami jó kezdeményezés lehet arra, hogy motiváltabbak legyenek az emberek, hogy ne adagolják túl a termékeket. – tette hozzá Nagy Anita.

Hogy látják a kereskedők?

A cikkünkben megszólaló kereskedelmi láncok szintén lényegesnek érezték, hogy az ügy mellé álljanak, megerősítve, hogy a kezdeményezésnek van létjogosultsága az ő tapasztalataik alapján is.

Maczelka Márk, SPAR

Maczelka Márk
kommunikációs vezető
SPAR Magyarország

Maczelka Márk, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetője elmondta, hogy vállalatuk a jogszabályoknak megfelelően jár el. Emellett viszont előnyösnek tartanák az egységár feltüntetésének módosítását, mivel könnyebb összehasonlíthatóságot eredményezne abban az esetben, ha a vásárlók a gyártók által meghatározott mennyiséget használnák a mosás alkalmával. Jobban láthatnák a mosásra vetített költséget a mosópor, a mosógél és a mosópárna között.

– A változtatás nem jelentene számunkra nehézséget, csupán az átállási idő meghatározására lenne szükség, amikor akár mindkét egységárat használhatnánk, mielőtt csak a mosásra vetített egységár jelentkezne a polccímkéken – tájékoztatott a kommunikációs vezető.

Horváth Tamás
senior beszerző
Rossmann Magyarország

Horváth Tamás, a Rossmann Magyarország Kft. senior beszerzője arra emlékeztetett, hogy a gazdasági helyzet rákényszeríti a vevőket az egyre tudatosabb vásárlásra, és hogy minél többet spóroljanak, jobban kell figyelniük a termékek egységáraira. Ennek a következő szintje lenne a mosószereknél a mosási egységben történő egységár meghatározás.

– Egyelőre még nem jutott tudomásunkra, hogy a vevők igényelnék az egységár ilyen formában történő kommunikálását, de ha erre megfelelő igény jelentkezik, akkor meg fogjuk vizsgálni, hogy ezt miként tudjuk megvalósítani mind bolti, mind online szinten. Ez egyébként a tudatos vásárlói szokásaikról ismert Németországban például már régóta működik. A német Rossmann webshopján is az egységárat már mosási egységben (WL) tüntetik fel – ismertette Horváth Tamás.

Úgy véli, ez a változtatás elősegítené a tudatosabb vásárlást, fogyasztást. Előnyösebb lehetne a vásárlóknak, de kérdésesnek gondolja, hogy jelenleg hány vásárló tartja be az adagolásokat és figyeli az egy mosásra jutó árat. Tapasztalataik alapján az átlag magyar fogyasztó eddig nem volt ennyire tudatos.

– Az elmúlt években folyamatos emelkedést mutatott a mosókapszulák forgalma a gélekkel szemben. 2022-ben ez megfordult, egyre több fogyasztó mondott le a mosókapszula kényelmes használatáról, és tért vissza a folyékony szegmenshez. Véleményem szerint, ha változtatnánk az egységár megjelenítésén, az a piac átrendeződéséhez vezetne. Tovább csökkennének a kapszulaeladások, és tovább erősödne a folyékony szegmens. Ezzel azok a gyártók járnának jól, akiknél erősek a gélkoncentrátumok – jegyezte meg a senior beszerző.

A mosásszám feltüntetése gyakorlatiasabb mutató volna a spórolni igyekvő fogyasztóknak

Oláh Anita, a dm Kft. szortimentmenedzsere a gyártók egyre fokozódó kompaktizálási törekvései mellett kifejezetten félrevezetőnek látja a jelenlegi egységárképzési gyakorlatot.

Oláh Anita
szortimentmenedzser
dm

– Nem mindegy, hogy 1 liter terméken belül mennyi a víz és mennyi a valódi hatóanyagTeljes mértékben egyetértek a KOZMOS javaslatával. A vásárló számára az adna valós információt arról, hogy a termék ár-érték aránya valóban méltányos-e vagy sem. A jelenlegi gazdasági helyzetben az egységárak figyelésére felfokozottabb igény jelentkezhet a vásárlók részéről, mert spórolni akarnak költéseiken. A mosásszám feltüntetése gyakorlatiasabb mutató volna számukra. Természetesen ennek kiegészítéseként szükséges lenne annak a magyar fogyasztói szokásnak a megváltoztatása, miszerint a mosószert és öblítőt az adagolási útmutató figyelembevétele nélkül borítjuk a gépbe, függetlenül attól, hogy abból lényegesen kevesebb is elég volna. Az edukáció emellett egészen biztosan célszerű lenne – állapította meg Oláh Anita.

Kiemelte azt is, hogy a változtatásnak jelentős környezetvédelmi hatása lenne mind gyártói, mind szállítási, mind felhasználási oldalról.

– Ha törvényileg lehetőség volna a mosásszám alapú ár rögzítésére és kommunikációra, akkor a rendszerfejlesztést véleményem szerint elindítanák. A német és osztrák webshop­jainkon mosásszámban vannak jelenleg is kifejezve az egységárak – zárta gondolatait a dm Kft. szortimentmenedzsere. //

 

A cikk a Trade magazin 2023.2-3. számában olvasható

Kapcsolódó cikkeink