Közösen a márkahamisítás ellen

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Hivatalos együttműködési megállapodást kötött a Magyar Már­ka­szö­vet­ség és a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága január 18-án. A meg­állapodás célja, hogy a két partner ha­té­konyabban tudjon együttműködni a fe­ke­te­gazdaság elleni harcban, kü­lö­nö­sen a már­kahamisítás, utánzás, csempé­szés te­rén. A Magyar Márkaszövetség elnöke, Deák Fe­renc kijelentette, hogy a hami­sí­tás­sal szem­beni fellépés nemcsak az ipar­ág ér­de­ke. Legalább ilyen fontos szempont az ál­la­mi bevételek biztosítása, va­la­mint a ha­zai fogyasztók védelme is.
– A globális kalózipar már rég túllépett azon a mér­téken, hogy bocsánatos bűnről le­gyen szó: az illegális, gyakran rossz minőségű ter­mékek nem­csak a fogyasztók egészségét is ká­ro­sít­hat­ják, de végső soron a nemzetgaz­da­ság ver­seny­képességét, az egyes ágazatok produkti­vi­tását is – hangsúlyozta. – Éppen ezért az iparágnak és a hatóságnak közös kom­munikációval is szükséges a fogyasztók meggyőzésére törekedni: vá­lasszák a minőséget, ne engedjenek a hamisítók csábításának.

Kapcsolódó cikkeink