Közelebb került az uniós döntéshozatalhoz a magyar logisztika

Szerző: Trademagazin Dátum: 2023. 02. 08. 10:02

Szövetségre lépett a hat meghatározó hazai logisztikai szakmai szervezet alkotta Magyar Logisztikai Kapcsolattartó Bizottság (MLKB) és az Európai Szállítmányozási, Szállítási, Logisztikai és Vámszolgáltatási Szövetség, a CLECAT, amelyet a logisztika szócsövének is hívnak az európai uniós intézményrendszerben. 

A vámszakmai innovációk Európa versenyképességét mozdítják elő

A CLECAT széles körű kapcsolatrendszere és az Európai Bizottsággal fennálló folyamatos párbeszéde garanciát nyújt a tagállami logisztikai igények, elvárások közvetlen becsatornázására az uniós döntéshozatali folyamatokba. A magyar tagság lehetőséget teremt arra is, hogy naprakész és közérthető információs csatornák nyíljanak a hazai szereplők számára az ágazatot érintő uniós fejlesztések irányairól, illetve az unió által támogatott kutatásokat és innovációkat érintő kérdésekről. 

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary, a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE), a Magyar Szállítmányozók Szövetsége (MSZSZ), a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ), a Magyar Vámügyi Szövetség (MVSZ) és a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület által életre hívott szakmai érdekvédelmi együttműködés célja, hogy képviselje a magyarországi logisztikai- és vámszakma civil szervezeteinek érdekeit a CLECAT-ban, és hangot adjon álláspontjának az európai intézmények irányában.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy a Magyar Logisztikai Kapcsolattartó Bizottság (MLKB) a CLECAT tagjává vált. Ezzel az új tagsággal lezárjuk a CLECAT tagsági hálózatunk egy hiányzó láncszemét. Magyarország a logisztika szempontjából fontos tagállam, földrajzi elhelyezkedését tekintve pedig a multimodális tevékenységek sarokköve Európában. Bízunk a jó együttműködésben. Nagyon várom, hogy együtt dolgozhassak a HLCC tagjaival, és alig várom, hogy megismerhessem tagjait, akik a magyarországi logisztika fontos szereplői”

– mondta Nicolette van der Jagt, a CLECAT főigazgatója.

Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary ügyvezető főtitkára kiemelte:

„CLECAT-tagságunk révén erősödhet a magyar közúti fuvarozás nemzetközi érdekérvényesítő ereje és ez hozzájárulhat a versenysemleges uniós piaci szabályozás fenntartásához, a kiegyensúlyozott működési környezethez és nemzetközi fuvarpiac stabilitásához. A hazai szállítási, szállítmányozási, logisztikai és vámszakmai érdekképviseleti szervezetek összefogásán alapuló CLECAT-kapcsolat pedig összességében az ellátási lánc biztonságának és a hazai szállítási és logisztikai szektor nemzetközi versenyképességének egyik legerősebb biztosítéka lehet.”

 „Az idén 30 éves Magyar Vámügyi Szövetség (MVSZ) fontosnak tartja, hogy tagjai érdekeinek képviseletében – a korábbi tapasztalataira alapozva – a CLECAT-on keresztül is eljuttassa a hazai tapasztalatokat, tagjaink javaslatait az Európai Unióhoz. A vámszakmai innovációk Európa versenyképességét mozdítják elő, s úgy véljük, hogy az EU jelenlegi jogalkotási folyamatában való részvételünk fontos hozzáadott értéket teremt a közép- és kelet európai álláspont képviseletének erősítésében. Ehhez teremt számunkra új lehetőséget a Magyar Logisztikai Kapcsolattartó Bizottságon keresztül a CLECAT Vám és Közvetett Adó Intézetének munkájában való részvétel.”

– tette hozzá Tolnainé dr. Tóth Veronika, az MVSZ főtitkára.

„A CLECAT tagságtól azt várjuk, hogy legyen egy olyan logisztikai információáramlás Brüsszel és Magyarország között, valamint a magyarországi logisztikai szervezetek között, amelynek keretében ésszerű és hasznos javaslatokkal tudjuk egymás munkáját segíteni. Fel tudjuk hívni a brüsszeli jogalkotók figyelmét egyik-másik területen szükséges beavatkozási pontokra, ezzel tudnánk hazai és a nemzetközi logisztikai folyamatokat hatékonyabbá tenni.”

– mondta el Bíró Koppány Ajtony, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) főtitkára. 

Dr. Doór Zoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) elnöke kiemelte:

„Azt reméljük, hogy a logisztika szakmát érintő jogszabályokhoz és az EU által támogatott kutatásokhoz és innovációs információkhoz már az előkészítő fázisban hozzájutunk, s ezzel tudjuk segíteni a tagjaink felkészítését a változásokhoz.”

A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület, mint első számú vasútszakmai érdekképviselet kötelessége az ágazat érdekeit uniós szinten is elismert szervezeteken keresztül képviselni, közvetíteni. 2030-ra a közúti áruszállítás 30%-át vasútra kell terelni, mely hazánk esetében kb. 25 millió tonna áru vasútra terelését jelenti.

„Az idő rövid, a szükséges intézkedések még hiányoznak mind európai mind nemzeti szinten, ezért minden eszközzel azon kell dolgoznunk, hogy meginduljanak a szükséges lépések a cél elérése érdekében. Ebben nyújthat segítséget nekünk a CLECAT, amely kiterjedt és beágyazott kapcsolatrendszerrel rendelkezik az európai jogalkotási rendszerben és több mint 50 éves tapasztalatával egyedülálló segítséget tud nyújtani számunkra.”

– nyilatkozta Hódosi Lajos, a HUNGRAIL ügyvezető igazgatója.”

Dr. Lányi Márton, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége (MSZSZ) elnöke szerint a szállítmányozó szakma az áruforgalom tervezésének, szervezésének legfőbb letéteményese, amely fuvarozási ágazatokon átívelő módon növeli a megbízók hatékonyságát és hozzájárul a környezetvédelmi célok tudatosításához, zöld árutovábbítási technológiák elterjesztéséhez.

„A rendszerben gondolkodás, kapcsolattartás, ismeretek megosztása elkerülhetetlen a szakmánkban. Az MSZSZ, hazánk egyetlen szállítmányozási szövetégeként célul tűzte ki az európai és globális együttműködések ösztönzését, amelyben a CLECAT tagság mérföldkőnek számít.”

Kapcsolódó cikkeink