Kormányrendelet-módosítás az üzleten kívüli kereskedés panaszainak kezeléséről

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 06. 22. 00:00

A kereskedelmi törvényhez kapcsolódó 2004-es rendeletből kimaradt a fogyasztói panaszok intézésének rendje, e joghézag kiküszöbölésére tesz most javaslatot a GKM.

 Az üzleten kívüli kereskedelemnek alapvetően két módja létezik. Az egyik az,
amikor az eladó a lakásán, munkahelyén keresi fel a vevőt, a másik esetben
viszont az eladó által szervezett utazáson, rendezvényen kerül sor eladásra. Az
üzleten kívüli kereskedésben előírás, hogy az eladónak tájékoztatnia kell a
fogyasztót arról, hogy az áru átvételét követő 8 munkanapon belül – indoklás
nélkül – elállhat a szerződéstől.
A GKM által
javasolt módosítás értelmében az üzleten kívüli kereskedés tekintetében a
fogyasztók – hasonlóan az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenységre
vonatkozó panasz-ügyintézési szabályokhoz – írásban közölhetik a kereskedővel a
tevékenységével kapcsolatosan felmerült problémákat. A módosítás a kereskedelmi
törvénnyel összhangban határozza meg a panaszügyintézés rendjére és
határidejére vonatkozó szabályokat, amelyek szerint a kereskedőnek a
fogyasztótól érkezett írásbeli panaszban foglaltakat meg kell vizsgálnia, és a
fogyasztónak a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül indokolással
ellátott választ kell adnia..

 

Kapcsolódó cikkeink