Kométa: Fi­nom Gril­lek

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Saj­tos-fok­hagy­más, Négyfűszer, Cse­me­ge, grill­kol­bász A meg­vál­to­zott, harmónikusabb ízvilág, sok­fé­le fel­hasz­ná­lá­si le­he­tő­ség­gel pá­ro­sul, így pél­dá­ul olaj nél­kül, tef­lon­ser­pe­nyő­ben is süt­he­tő rossz idő ese­tén. Ki­sze­re­lés: 280 g; sza­va­tos­sá­gi idő: 30 nap; ja­va­solt polc­el­he­lye­zés: ön­ki­szol­gá­ló hű­tő­pult­ban; cikk­szá­mok: 5072, 5073, 5074. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. áp­ri­lis. Be­ve­ze­té­si tá­mo­ga­tá­sok: ár­ak­ció, saj­tó­hir­de­tés, kós­tol­ta­tás. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Kométa '99 Zrt.; Kap­cso­lat­tar­tó: Ke­res­ke­de­lem; T.: (82) 502-495; F.: (82) 502-446; wwww.kometa.hu

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek