Klímaváltozás: Drámai mértékben nőtt az aggodalom

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 06. 08. 00:00

Világszerte drámaian nőtt a klímaváltozás miatti aggodalom az elmúlt hat hónap során, és a fogyasztók mindenütt a kormányok felelősségére apellálnak.

A Nielsen piackutató vállalat és az Oxfordi
Egyetemi Környezetváltozási Intézet, közös közvéleménykutatása rámutatott arra,
hogy a nemzetközi közvélemény fokozódó nyugtalansággal figyeli az elmúlt fél
évben a klímaváltozás kiváltotta időjárási szélsőségeket. – A világ 47
országában megkérdezett Internetezők 80 százaléka aggódik a környezet miatt.
Véleményük szerint a politikusoknak és a kormányoknak oda kell figyelniük a
fogyasztók akcióra hívó szavára, bolygónk megmentése érdekében – jelentette ki Nevihostényi
Éva, a Nielsen marketing igazgatója.  

Magyarországon a megkérdezett Internetezők
70 százaléka aggódik a környezet  miatt.
Legmagasabb, 96 százalékos az arányuk Portugáliában, míg legalacsonyabb
Hollandiában, 55 százalékkal.

A környezet miatt aggódó magyarok 85
százalékát nyugtalanítja a klímaváltozás. Arányuk ebből a szempontból szintén
megfelel a világátlagnak. Földünkön legmagasabb a mutató Brazíliában, 96
százalékkal, míg legalacsonyabb Oroszországban, 56 százalékos aránnyal.

A közvélemény-kutatás egyik eredménye, hogy
öt megkérdezettből két fogyasztó (42 %) szerint a kormányoknak korlátozniuk
kellene a széndioxid és más szennyező anyagok kibocsátását. Szintén ötből két
Internetező síkra száll azért, hogy a kormányok támogassák a környezetbarát és
energiatakarékos megoldások kutatását és alkalmazását.

A kutatás feltárta, hogy a különböző
országok fogyasztói szerint egyénileg nem sokat tehetnek a klímaváltozás ellen.
A légi közlekedés csökkentése lehetne például ilyen eszköz, de a megkérdezettek
mindössze 3 százaléka említette lehetőségként. Ennél magasabb arányban
csökkentenék a légi közlekedést Nagy-Britanniában és Németországban, ahol a
sajtó napirenden tartotta ezt a témát az utóbbi időben. Újabb hírek szerint
Németországban fellendülőben van a belföldi turizmus, mert a fogyasztók
környezetkímélő megfontolásból inkább saját hazájukban nyaralnak. Hasonló trend
érzékelhető Nagy-Britanniában is.

A világ legnagyobb online felmérését a
klímaváltozásról 2007 áprilisban végezték el, valamennyi földrészen, összesen
47 országban, 26 500 Internet-használó megkérdezésével. A G8+5 ország közül a
környezet miatt legnagyobb arányban aggódnak Svájcban, Franciaországban,
Ausztráliában és Kanadában. Legkevésbé pedig az USA-ban, valamint
Oroszországban.

– Az 1980-as évek óta nem tapasztaltunk
hasonló drámai nyugtalanságot a nyilvánosság részéről, a klímaváltozással
kapcsolatban. A befolyásoló tényezők közé tartozik, hogy a probléma a
nagypolitika napirendjére került, továbbá riasztó jelentések érkeztek, többek
között súlyos dél-afrikai áradásokról, a svájci Alpokból pedig a hóesés
csökkenéséről. Ugyanakkor a média világszerte példátlanul nagy teret szentelt a
klímaváltozásnak, és ezzel ráirányította a közvélemény figyelmét – állapította
meg dr. Max Boykoff oxfordi kutató.

A Nielsen félévenként végzett globális
online felmérése feltárta, hogy a különböző országok fogyasztói számára a
globális felmelegedés okozza a negyedik legnagyobb gondot, a gazdaság, az egészség
és a munkahelyek biztonsága után.

##

A környezet miatt aggódó
Internetezők részaránya egyes országokban.

A válaszadók százalékában.

Ország

Százalék

Világátlag

80

Portugália

96

Lengyelország

89

Ausztria

88

Németország

83

Csehország

80

Oroszország

72

Magyarország

70

Svédország

70

Hollandia

55

 Forrás: Nielsen piackutató vállalat

Táblázat. 

A társadalom leginkább mivel tud
hozzájárulni a klímaváltozás problémáinak megoldásához? 

A válaszadók
százalékában.

Intézkedés

Válaszadók

százaléka

Ki intézkedjen?

Intézkedés

jellege

Széndioxid és más szennyező anyagok
kibocsátásának korlátozása

42

Kormány

Szabályozás

Tudományos-technológiai kuatások
szükségesek, pl. kevesebb szennyező anyagot kibocsátó autók, házak és
megújuló energia kifejlesztése

41

Kormány irányítsa

Kutatás

Kormányzati kezdeményezések kellenének
(adókedvezmény vagy támogatás) az egyének környezetet nem vagy kisebb
mértékben terhelő viselkedésének ösztönzésére

31

Kormány

Önkéntes kezdeményezés

Az embereknek újrahasznosíthatóvá kellene
tenniük a háztartási hulladékot, ahol lehet

31

Egyes ember

Önkéntesség

A kormányoknak beruházniuk kellene jobb
tömegközlekedési rendszerekbe

22

Kormány

Kormány költségvetése

Energiatakarékos világító testekre,
alkatrészekre és elektromos készülékekre kellene váltani

21

Egyes ember

Önkéntesség

 Forrás: Nielsen piackutató vállalat

Kapcsolódó cikkeink