Késéskor is áfamentes az export

Szerző: trademagazin Dátum: 2014. 03. 06. 01:57

Az Európai Unió bíróságán nyert pert az állammal szemben egy olyan élelmiszergyártó cég, aki azt nehezményezte, hogy a magyar állam csak akkor ismerte el az export áfamentességét, ha az áru 90 napon belül elhagyta az EU területét.

EU

A pert a Gerey és Társa Ügyvédi Társulás ügyvédei indították, ügyvédi titoktartásra hivatkozva ügyfelük nevét nem árulták el.

Az eddigi magyar joggyakorlat szerint a vállalkozásokat csak akkor illette meg áfamentesség az unión kívülre irányuló export után, ha a termék az értékesítés teljesítésétől számított 90 napon belül ténylegesen – és az exportőr által igazoltan – elhagyta az EU területét. Sok vállalkozás számára okozott problémát a határidő betartása, hiszen a kivitel gyakran a vámeljárás, a szállítás technikai akadályai, vagy éppen a vevő késedelme miatt csúszott. A NAV ellenőrzési gyakorlatában azonban nem volt tekintettel a mulasztás okaira, és akár egy-két napos késedelem esetén is – a gazdasági értelemben vett export megvalósulása ellenére – adóhiányt, késedelmi pótlékot és bírságot állapított meg az adózó terhére.

Dr. Gerey Ágoston ügyvéd a Trade magazin kérdésére válaszolva elmondta, a döntés értelmében az áfatörvény 90 napos határideje beleütközik a közösségi hozzáadottérték-adó rendszerét szabályozó irányelvbe, mivel az irányelv nem ír elő semmilyen határidőt arra, hogy az árunak meddig kell elhagynia az unió területét. Az Európai Bíróság fő kifogása a magyar áfaszabályozással kapcsolatban az volt, hogy a 90 napos határidő letelte esetén nem biztosított lehetőséget az exportőrnek arra, hogy igazolja az áru tényleges kiszállítását az unió területéről, hanem véglegesen megfosztja az exportőrt az adómentességtől.

A KSH adatai szerint Magyarországon nagyjából 60 ezer cég foglalkozik exporttal, a döntés több ezret érinthet közülük. Az EU bírósági ítélete a 2007. január 1. után megvalósult értékesítéseket érinti. A luxemburgi döntés – és a kapcsolódó áfatörvény módosítása – lehetőséget ad majd ennek a sok ezer cégnek arra, hogy a határidő túllépése esetén igazolhassák, hogy az áru ténylegesen elhagyta az EU területét. Ebben az esetben pedig az exportőrnek mentesülnie kell az esetlegesen már kiszabott áfa és egyéb bírságok megfizetése alól.

Az ügyvédek egyébként a perre készülve az áfatörvény számos rendelkezését átnézték EU-konformitás szempontjából, de egyéb rendelkezést, ami aggályos lenne az EU-jogharmonizáció szemszögéből, nem találtak.

V. E.

Kapcsolódó cikkeink