Júniusban nőtt a forgalom a szupermarketek országában

Szerző: trademagazin Dátum: 2010. 08. 29. 08:00

Az osztrák élelmiszer-kiskereskedelemben június már a negyedik hónap az idén, amikor nőtt a forgalom; 6 százalékkal, a tavalyi hatodik hónaphoz képest, értéket tekintve. Többek között ezt állapítja meg a Nielsen osztrák vállalata, amely a havi konjunktúra-barométernél nem veszi figyelembe a Lidl és a Hofer (az Aldi ottani lánca) számait.Januárban mínusz 3 százalékkal kezdték az évet az üzletek nyugati szomszédunknál. Az utána következő három pozitív trendet felmutató hónap közül kiemelkedik március – plusz 7 százalékkal. Májusban mínusz 2 százalékot mértek, a tavalyi hasonló hónaphoz képest, szintén értéket tekintve. Ebben nyilván szerepet játszik a múlt év májusinál 30 százalékkal több csapadék és 2 fokkal alacsonyabb átlagos hőmérséklet.

Harmadannyi üzlet, mint nálunk

Összességében 2009. június–2010. május között 1,5 százalékkal nőtt Ausztriában az élelmiszer-kiskereskedelem forgalma, az előző hasonló időszakhoz képest, értékben, tájékoztat Sigrid Göttlich, a Nielsen Austria kereskedelmi kapcsolatok osztályvezetője. Az átlagot meghaladó mértékben emelkedett a 2 500 négyzetméternél nagyobb hipermarketek, valamint a 400–999 négyzetméter közötti szupermarketek mutatója; plusz 7, illetve plusz 4 százalékot regisztrált a Nielsen.
Csökkent viszont az 1 000–2 500 négyzetméteres, 250–399 nm-es, valamint a 250 nm-nél kisebb csatorna forgalma; 1, 10, illetve 6 százalékkal.

Figyelemre méltó trend Ausztriában, hogy az amúgy is erős koncentráció folytatódik. December végén 2 százalékkal, azaz 116-tal kevesebb élelmiszerüzletet regisztrált a Nielsen cenzusa, mint egy évvel korábban. Így tavaly összesen 5 833 üzlet bonyolította le az élelmiszer-kereskedelem 17 milliárdos forgalmát a 8,3 millió lakosú Ausztriában. (Magyarországon december végén 19 900 általános élelmiszerüzlet működött). Mivel közben az összes eladótér csak 0,3 százalékkal emelkedett Ausztriában, az egy négyzetméterre jutó forgalom, azaz a termelékenység nőtt.

REWE, Spar, Hofer (Aldi)…

– Jellemző a magas fokú koncentráltságra, hogy a legnagyobb forgalmat lebonyolító három kereskedelmi vállalat együttes piaci részesedése 79 százalék, értékben – állapítja meg Sigrid Göttlich.
Piacvezető a REWE-csoport 31 százalékos piaci részesedéssel, a múlt évi adatok tükrében. A Billa, Merkur, Penny Market és a Sütterlüty kooperációs partnerláncai együttesen 4,3 százalékkal növelték forgalmukat, az előző évhez képest. A Nielsen a REWE adatait az általa 2008-ban felvásárolt ADEG-lánc nélkül vette számba. (Csak az ADEG-lánc részaránya 4 százalék).
A SPAR szintén átlag felett, 2,5 százalékkal növelte forgalmát, ezzel piaci részesedése 28 százalékra növekedett. A rangsorban harmadik Hofer (Aldi) plusz 1,1 százalékot ért el, és piaci részesedése 20 százalék. A Markant-csoport piacrésze 5, a Zielpunkt és Lidl diszkontláncoké 4-4 százalék. A további 4 százalékon osztozik a piac többi résztvevője.

Legerősebb a 400–1 000 négyzetméteres csatorna

A Nielsen osztályvezetője rámutat: Ausztriában a bolthálózat koncentráltságát mutatja, hogy 3 235 üzlet tartozik a 400–1 000 négyzetméteres csatornába. Szupermarketek mellett a Hofer és a Lidl diszkontjai is. Együttesen az összes boltszámból 56 százalékkal részesednek, és elviszik a teljes forgalom 65 százalékát – 2009-ben. A 400 négyzetméter alatti üzletek száma 2 238, ami a bolthálózat 38 százalékát jelenti. Piaci részesedésük 11 százalék. (Magyarországon több mint 18 ezer bolt tartozik a 400 négyzetméternél kisebb szegmensbe).
Az 1 000 négyzetméternél nagyobb hipermarketek száma 360, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. A bolttípus piaci részesedése 24 százalék.

Ezzel kapcsolatban Sigrid Göttlich megállapítja:
– Az osztrák területrendezési szabályozás következtében a nagy eladóterű üzletek ausztriai jelentősége, európai összehasonlításban, a rangsor alsó harmadába tartozik. Ugyanakkor a 400 és 1 000 négyzetméter közötti szupermarket üzlettípus dominál. Ezért Ausztriát, Európán belül „a szupermarketek országának” nevezhetjük.

Kapcsolódó cikkeink