Jogosítványok

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 02. 29. 08:00

A GVH a kutatás során többek között az alábbi jogosítványokkal rendelkezik:• bármely helyszínt átkutathat, így például irodát, irattárat, raktárt, egyéb helyiségeket;
• bármely helyszínre önhatalmúlag, akár a tulajdonos, birtokos vagy ott tartózkodó személy(ek) akarata ellenére is beléphet, e célból lezárt területet, épületet, helyiséget felnyithat;
• az eljárás alá vont szervezet jelenlegi vagy volt vezető tisztségviselői, alkalmazottai, megbízottai, továbbá a ténylegesen irányítást jelenleg vagy korábban gyakorló személyek használatában álló, magáncélú, illetve magánhasználatú helyiségeket, lakásokat, járműveket, iratokat, határidőnaplókat és más tulajdonokat szintén átkutathat;
• a rendőrség közreműködését igényelheti, és a rendőrség a részére jogszabályokban megállapított kényszerítő intézkedéseket, eszközöket alkalmazhatja;
• az eljárás alá vont szervezetet, illetve valamely irat birtokosát adathordozón tárolt információ olvasható és másolható formában való megjelenítésére kötelezheti;
• az iratokról másolatot, az adathordozókról fizikai tükörmásolatot készíthet, amely felhasználásával az adathordozón tárolt adatokat átvizsgálhatja;
• a tárgyi bizonyítási eszközöket, iratokat lefoglalhatja, illetve zár alá veheti;
• megismerheti és kezelheti az eljárás alá vont személy vagy szervezet és az ezekkel kapcsolatba hozható személyek személyes adatait, továbbá lefoglalhatja az ilyen adatot tartalmazó nyilvántartást vagy adatbázist.

Kapcsolódó cikkeink