Innovációk az újrahasznosításban – üzleti workshop a nyersanyag szektor iránt érdeklődőknek

Szerző: STA Dátum: 2022. 12. 22. 11:00

Második alkalommal tartott újrahasznosítás témakörben ötletelő workshopot a Klímainnovációs Közösség. A 2022. december 15-ei esemény az EIT RawMaterials, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet nyersanyag fókuszú tudás és innovációs közösségével együttműködésben került megrendezésre, azzal a céllal, hogy olyan új megoldások és technológiák megszületését támogassa, amelyek a másodlagos forrásból származó anyagellátást és újrafeldolgozást segítik elő. A workshop során design thinking tréner segítette a résztvevőket nyersanyag és alapanyag iparágat érintő innovatív ötletek kidolgozásában, amivel a résztvevők csatlakozhatnak akár a Klímainnovációs Közösség, akár az EIT RawMaterials vállalkozásfejlesztési programjaihoz is a későbbiekben!

(Fotó: Pixabay)

Az újrahasznosítás a gyűjtőneve mindazon tevékenységeknek, amelyek célja, hogy:

  • az ember által készített, tartós, nem természetes, főleg hulladékká váló anyagokat nyersanyaggá alakítsa át,
  • és olyan másodlagos, újrahasznosítható anyagokat állítson elő, amelyek segítik a természetes anyagok felhasználásának csökkentését.

A tevékenységre használt angol szó, a “recycling”, jobban kifejezi, hogy anyagok környezettudatos körforgásáról van szó, a nyersanyag – késztermék – hulladék – nyersanyag folyamatban. Ezen tevékenységen belül megkülönböztetjük az értéknövelő (upcycling) és az értékcsökkentő (downcycling) újrahasznosítás fogalmát, melyek az újrahasznosított anyagnak a minőségét fejezik ki az eredetihez képest. Az újrahasznosítás célja a Föld erőforrásainak kímélése, valamint a természetbe kerülő hulladék mennyiségének csökkentése.

Körforgásos gazdaság, mint fenntartható gazdasági modell

2015-ben az Európai Bizottság az Európai Unió fenntartható gazdasági modelljeként a körforgásos gazdaság megvalósítását tűzte ki célul. Ennek lényege – amellett, hogy amennyire lehet, megelőzzük a hulladék keletkezését –, hogy a keletkező hulladékot máshol erőforrásként tudjuk hasznosítani. Ez csak úgy lehetséges, ha csökkentjük a hulladék mennyiségét, valamint hasznosítjuk a maradékot, és ezzel elősegítjük a rendelkezésre álló termékek és anyagok minél többszöri (újra)felhasználhatóságát. Jelenleg, míg egyes európai országokban, például Németországban, az összhulladék több mint 60%-át dolgozzák fel újra és komposztálják, addig Magyarországon ez az arány csupán 35%. (Forrás: Eurostat)

 A workshop

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet által támogatott, újrahasznosítás témájú innovációk felkarolására fókuszáló üzleti workshop idén is minden érdeklődő számára nyitott volt. Az alábbi területekre fordítottak kiemelt figyelmet a résztvevők:

  • megoldások az elhasználódott termékek újrahasznosítására,
  • elektronikai hulladékok, fémek, akkumulátorok újrahasznosítási megoldásai,
  • költséghatékony és okos hulladékgyűjtés, -bontás és -válogatás.

Sokféle háttérrel regisztráltak idén az érdeklődők. Volt közöttük polimertechnikai, hulladékgazdálkodási szakértő, de környezetmérnökök, kommunikációs szakot végzettek, társadalomtudományi karon tanuló hallgatók is színesítették a formálódó csapatokat. A háromórás workshopon megismerkedhettek a területet érintő főbb kihívásokkal, nagy lendülettel kezdtek neki az ötletelésnek az ehhez kapcsolódó megoldásokról, illetve bemutatásra kerültek az iparágra fókuszáló vállalkozásfejlesztési programok is, hiszen a workshopon való részvétel belépőként szolgálhat a jövőre, 2023-ban megrendezésre kerülő EIT Jumpstarter és egyéb startup programokba.

Kapcsolódó cikkeink