Így mozgathatók a szarvasmarhafélék az Európai Unió tagállamai között

Szerző: STA Dátum: 2022. 12. 12. 09:00

Az állatbetegségek terjedésének megelőzése érdekében a szarvasmarhafélék tartásának és mozgásának számos aspektusát a fertőző állatbetegségekről szóló 2016/429/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete (Állat-egészségügyi törvény) és harmadlagos rendelete szabályozzák.

(Fotó: Pixabay)

Szállítás előtti és alatti kritériumok

A 2019/2035/EU rendelet szabályokat állapít meg a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és ezen állatok Unión belüli nyomon követhetőségére vonatkozóan. Általános szabályként a létesítményeket és a szállítókat az illetékes hatóságnak nyilvántartásba kell vennie. Csak olyan szarvasmarhafélék szállíthatók másik tagállamba, amelyek nyilvántartásba vett vagy engedélyezett létesítményből származnak.

További információ a szarvasmarha tartás bejelentéséről: https://portal.nebih.gov.hu/enar
További információ az élőállat szállítóként történő engedélyezésről: https://portal.nebih.gov.hu/-/eloallat-szallitokent-torteno-engedelyezes-kervenyezese

A szarvasmarhafélék Unión belüli mozgatására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket az (EU) 2020/688 rendelet határozza meg. Ezek a szabályok és kockázatcsökkentő intézkedések biztosítják, hogy az állatok mozgatása ne jelentsen jelentős kockázatot az emberi vagy állati egészséget érintő betegségek terjedésére.

Az állatokat közvetlenül a származási létesítményből a rendeltetési helyre kell szállítani. Ettől eltérve az állatok az illetékes hatóság által engedélyezett létesítményekben is összegyűjthetők. (2016/429 /EU rendelet 94. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

További információ a patások összegyűjtésére engedélyezett létesítményekről: https://portal.nebih.gov.hu/-/patasok-osszegyujteset-vegzo-letesitmenyek-engedelyezesenek-feltetelei

A gazdasági szereplők csak akkor szállíthatnak szarvasmarhaféléket egy másik tagállamba, ha teljesülnek a 2020/688/EU rendelet 10. cikkében leírt feltételek (pl. állat- és közegészségügyi garanciák bizonyos betegségekre).

Egy létesítmény, egy régió vagy egy tagállam egész területe a kereskedelem megkönnyítése érdekében elérheti a betegségtől mentes státuszt a(z) 2020/689/EU felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott követelményekkel összhangban. Az egyes betegségektől, például a szarvasmarha-tuberkulózis, a szarvasmarha-brucellózis vagy a veszettség (és egyéb) betegségektől mentesnek nyilvánított vagy felszámolási programban részt vevő tagállamok és régiók jegyzékét a(z) 2021/620/EU végrehajtási rendelet tartalmazza.

További információ Magyarország állategészségügyi státuszáról: https://portal.nebih.gov.hu/kitoresek-es-mentessegek

A TRACES NT rendszerben szarvasmarha (KN-kód: 0102) tagállamok között szállításához a következő bizonyítványok választhatók a rendeltetési célnak megfelelően:

BOV-INTRA-X tenyésztésre és továbbtartásra: (2021/403/EU rendelet I. melléklet 1. fejezet szerint)
BOV-INTRA-Y vágásra: ((2021/403/EU rendelet I. melléklet 2. fejezet szerint)

Az állategészségügyi bizonyítványt a feladást megelőzően a területileg illetékes hatósági állatorvos igazolja, hogy az állatok megfelelnek a tagállamok közötti szállításra vonatkozó valamennyi követelménynek. A gazdasági szereplők maguk is létrehozhatják ezt a dokumentumot, hogy azt a hatósági állatorvosnak bemutassák. A bizonyítvány az állatokat a teljes szállítás során végigkíséri.

További információ a TRACES adatbázisról: https://portal.nebih.gov.hu/traces-allat

A rendeltetési hely kritériumai
2016/429/EU rendelet 127. cikk

A más tagállamban tartott szárazföldi állatokat átvevő létesítmények és vágóhidak üzemeltetőinek ellenőrizniük kell az állatokat, azok azonosíthatóságát és a dokumentumok teljességét. Ha bármilyen szabálytalanságot észlelnek, tájékoztatniuk kell a rendeltetési hely illetékes hatóságát. Ebben az esetben az állatokat el kell különíteni, amíg az illetékes hatóság tanácsot nem ad a további eljárásra vonatkozóan.

Mivel a tagállamok közötti mozgások esetében nincs határellenőrzés, a hatósági ellenőrzésekről szóló (EU) 2017/625 rendeletnek megfelelően megkülönböztetésmentes helyszíni ellenőrzéseket végeznek útközben és a rendeltetési helyen annak igazolására, hogy a szállítmányok megfelelnek az állat-egészségügyi bizonyítványban foglalt garanciáknak.

https://food.ec.europa.eu/animals/live-animal-movements/bovine-animals_en#movements-within-the-union

Nébih

Kapcsolódó cikkeink