Mostantól még hatékonyabb lehet energiagazdálkodásunk

Szerző: trademagazin Dátum: 2011. 06. 14. 12:55

A genfi központú ISO (International Organization for Standardization) holnap, június 15-én teszi közzé „ISO 50001:2011, Energiairányítási rendszerek” néven új szabványát. Az SGS Hungária Kft. szakemberei már készen állnak, hogy az elsők között tudjanak szakmai támogatást nyújtani partnereik számára az új szabvánnyal kapcsolatosan.

A nemzetközileg elfogadott új ISO szabvány előírásai az energia minél hatékonyabb felhasználásának rendszerszemléletű megvalósítását célozzák, a szervezet típusától, méretétől vagy földrajzi elhelyezkedésétől függetlenül. A szabványt kidolgozó munkabizottság célja, hogy a kiadott dokumentumon keresztül a világ energiafelhasználásának 60 százalékát még hatékonyabbá tegye. A sikeres bevezetés feltétele a döntéshozók, a szervezetek menedzsmentjének hosszú távú, energiahatékonyság iránti elkötelezettsége, és a szervezet minden szintjének aktív bevonása.
Az energia szinte minden vállalatnál, gazdálkodó szervezetnél és költségvetési intézménynél jelentős költségtényező. A szabvány alapján átgondolt, strukturált megközelítés lehetővé teszi, hogy a meglévő rendszerek és folyamatok áttekintésével és racionalizálásával azonnal csökkenjenek az üzemeltetési költségek, a károsanyag-kibocsátás és az egyéb negatív környezeti hatások is.

– Sokszor a szabvány bevezetésének előkészítésekor döbben rá egy vállalat, hogy mennyi az egy-egy termékére, gépsorára, tevékenységére jutó energiafelhasználás, és már itt jelentős megtakarítási lehetőségeket talál. Egész egyszerűen lekapcsolják a villanyt, ahol nincs szükség világításra, becsukják a hűtőt, vagy lejjebb veszik a fűtést – emeli ki Bárczi István, az SGS környezetvédelmi divíziójának vezetője, a logikusan adódó első lépéseket. – Az energiagazdálkodási irányítási rendszer ésszerű és szakszerű bevezetésével, alkalmazásával a nem energetikai szakértő cégvezetők, tulajdonosok, intézményműködtetők (önkormányzati vezetők, kórházigazgatók, stb.) is egyszerűen és gyorsan észrevehetik az energiafaló problémás helyzeteket, berendezéseket. Az adatok alapján megalapozott döntéseket hozhatnak, az irányítási rendszer növeli a hatékonyságot és a versenyképességet. A folyamatos fejlődés fenntartásával közvetlenül hat a szervezet teljesítményére, hosszú távú működésének biztosítására.


– Ez az irányítási rendszerszabvány ugyanúgy az úgynevezett PDCA-körre (Plan, Do, Check, Act.: tevezd meg, hajtsd végre, ellenőrizd, avatkozz be) épül, mint a többi, már jól ismert szabvány (ISO 9001, ISO 14001), így azokkal jól integrálható – mondja Bárczi István – 2009-ben a Brit Szabványügyi Intézet (British Standards Institution, BSI) BS 16001 számon már megjelentetett hasonló tartalmú szabványt. Ezt akkor a Magyar Szabványügyi Testület lefordította és kiadta magyar nyelven. Közismertté vált Magyarországon, de alkalmazása nem terjedt el az elmúlt másfél évben, bár egyes pályázati kiírásokban (például Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B) a bevezetését továbbra is támogatják.

A két szabvány címe és témája azonos, ugyanakkor jó néhány, a fenntarthatóság szempontjából is fontos újdonság szerepel a mostani ISO 50001-ben.
Ilyen például, hogy alkalmazási területe kiterjed a beszerzett energia eredetére is. Külön szabványpont foglalkozik az energiabeszerzéssel, ahol a döntési szempontok között szerepel az előállítás környezeti hatásainak vizsgálata, és kiemelt jelentőségű a megújuló energia. Ez a kitétel az energiaszolgáltatókat és energiakereskedőket is új kihívás elé állítja, hiszen a rendszereken átfolyó energiamennyiségek nehezen címkézhetők eredetük szerint.
Fontos új fogalom az energia-alapvonal (energy baseline), amelynek célja, hogy mérhető hivatkozási alapot nyújtson az energiateljesítmény értékeléséhez a további időszakokban.
Az energia-alapvonalat a rendszer bevezetése előtt legalább 12 hónapos időszakra meg kell határozni és módosítani kell, amennyiben a termelési folyamatokban változás következik be. Az adatok elemzése után meg kell fogalmazni azokat a jellemzőket és területeket, amelyeken javulást érhet el a szervezet, majd a célokat számszerűen, mutatószámokban is rögzítik. Így a célszámok folyamatosan összevethetők az eredményekkel.

Az ISO 50001 szabvány előírásainak betartását erre akkreditált tanúsító szervezet igazolhatja, ilyen partner lehet Magyarországon több tízezer cég számára az SGS.
Az új szabvány magyarországi bevezetésében, szélesebb körben való megismertetésében az SGS Hungária szakemberei is részt vesznek és a következő hónapokban folyamatosan szakértői oktatási napokat szerveznek.

Kapcsolódó cikkeink