Folytatódott a kiskereskedelmi forgalom gyengülése

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 07. 28. 00:00

A KSH adatai szerint 2008 első öt hónapjában az ipari termelés 6,9%-kal bővült, de a növekedés üteme elmarad az előző évben megszokottól. Az öthavi külkereskedelmi mérleg 388 millió eurós többletet mutat.

A májusi, esetenként
júniusi adatok lényegesen nem módosították
az előző hónapokban kialakult tendenciákat. Mind a
múlt évben, mind az év eddig eltelt időszakában
termelési oldalról a gazdasági növekedés
fő tényezője az ipar volt. Az ágazat teljesítménye
azonban – külső és belső tényezők hatására
– idén az előző éveknél mérsékeltebben
bővült, az első öt havi bruttó termelés
nagy havonkénti ingadozás mellett nem egészen
7%-kal emelkedett. (Tavaly ugyanebben az időszakban több mint
8%-os, 2006-ban több mint 10%-os volt az ipari növekedés.)
Összességében csökkent az értékesítés
üteme is, az exporteladások növekedésének
mérséklődése következtében,
miközben a belföldi értékesítés
valamelyest élénkült. A megfigyelt ágazatokra
vonatkozó rendelési adatok nem jeleznek számottevő
fellendülést.

Az ipari termelés 2008 májusában
az előző év azonos időszakához viszonyítva
2,2%-kal, munkanaphatástól megtisztítva 4,7%-kal
nőtt. Január–májusban a termelés volumene
6,9%-kal magasabb volt, mint az előző év azonos időszakában.
Az öt hónap átlagában az ipari export
10%-kal emelkedett, a belföldi eladások volumene 2,8%-kal
haladta meg az egy évvel korábbit. Az ágazatok
közül legnagyobb mértékben, 21, illetve
30%-kal, a termelésben kis részarányt képviselő
bőripar, valamint fafeldolgozás termelése nőtt. Átlag
feletti – bár a tavaly ilyenkorinál néhány
százalékponttal kisebb – 10–11%-os volumenbővülés
következett be a meghatározó súlyú
három gépipari ágazatban is, a növekedés
továbbra is elsősorban az exportra alapozva ment végbe.

Az ipari termelői árak májusban
4,9%-kal, az év első öt hónapjában
5,3%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához
képest. A január–májusi növekedés
az egy évvel korábbinál több mint 3
százalékponttal magasabb volt. Ennek hátterében
részben a belföldi értékesítési
árak gyorsuló emelkedése áll: az elmúlt
év valamennyi hónapjára jellemző egyszámjegyű
növekedés után 2008 első öt hónapjában
11%-os áremelkedés következett be. Az exportárak
májusban 0,1%-kal csökkentek, öt hónap alatt
1,0%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz mérten.
(2007 január–májusában 2,7%-os csökkenést
mértek.)

A kiskereskedelmi forgalom mérséklődése
májusban folytatódott, az eladások volumene
2,3%-kal (naptárhatástól megtisztítva
1,6%-kal) csökkent a múlt év azonos hónapjához
képest. A január–májusi időszak egészében
2,1%-kal kisebb volumenű forgalmat bonyolítottak le a
kiskereskedelmi üzletek, mint egy évvel korábban.
A kiskereskedelmen kívül megfigyelt gépjármű-,
járműalkatrész- és üzemanyag-kiskereskedelemben
stagnálás mutatkozott.

Mérséklődött a
külkereskedelmi forgalom növekedési üteme is,
de a kivitel változatlanul gyorsabban bővül, mint a
behozatal, az áruforgalom aktívuma májusban
tovább nőtt. A külkereskedelmi termékforgalomban
– első becslés szerint – a májusi kivitel
6,7%-kal, a behozatal 6,2%-kal nagyobb euróértéket
ért el, mint a múlt év azonos hónapjában.
A külkereskedelmi mérleg májusban 47 millió
euró aktívumot mutatott, ami az egyenleg 27 millió
eurós javulását jelenti az előző év
azonos hónapjához képest.

A január-májusi időszak
egészében 14%-os volt az export és 11%-os az
import euróértékének növekedése.
Az öthavi külkereskedelmi mérleg 388 millió
eurós többletet mutatott, amely 675 millió eurós
javulást jelent az előző év azonos időszakához
képest.

A külkereskedelmi forgalom
forintárszintje január-áprilisban az exportban
1,5%-kal, az importban 2,6%-kal emelkedett, így a cserearány
1%-kal romlott. Figyelembe véve, hogy a forint árfolyama
a főbb devizákhoz képest összességében
ebben az időszakban minimálisan gyengült (ezen belül
az euróhoz képest 3%-kal gyengült, a dollárhoz
viszonyítva 10%-kal erősödött), az export esetén
0,7%-os, az importnál pedig 1,8%-os devizaárszint
emelkedés következett be.


Kapcsolódó cikkeink