Fogyasztás, bizalom, gondok

Szerző: trademagazin Dátum: 2014. 07. 04. 09:05

A magyar fogyasztóknak a hitel vagy a kölcsön okozza a legnagyobb gondot a következő hat hónap során. Nemcsak a Nielsen idei, első negyedévi felmérése hozta ezt az eredményt, mert évek óta ezt mutatják a számok. Ebből a szempontból a harmincegy vizsgált európai ország között a magyar válaszadók nevezték a legnagyobb arányban fő gondjuknak a hitelt az idei első negyedévben.

Csökkent a hitel miatt aggódók aránya

A vásárlóerő mellett a fogyasztói bizalom, valamint a vásárlási hajlandóság is nagymértékben befolyásolja a keresletet és vele együtt a kiskereskedelmi forgalmat.

Ebből a szempontból nálunk változni kezdett a helyzet, és jelentősen javulhat, ha sikerül megoldani a hitelproblémákat. A legutóbbi két negyedévi megkérdezés során ugyanis csökkenni kezdett azok aránya, akik legnagyobb gondjuknak a hitelt nevezték meg. A tavalyi harmadik negyedévi 25 százalék után idén az első negyedévben már 19 százalék volt az arány.

Magyarországon szintén hosszú ideje második a fogyasztói bizalom egyik fontos tényezője, a munkahelyek biztonsága. Ezt a válaszadók 17 százaléka említette mint legnagyobb problémáját.

Ezzel egy időben mind több magyar fogyasztót aggaszt a gazdaság helyzete. A tavalyi harmadik negyedévben még a megkérdezettek 11 százaléka mondta, hogy ez a legnagyobb gondja, míg idén az első negyedében már 16 százalék.

Negyedik helyre legutóbb 9 százalékos említéssel az egészség került mint a következő hat hónap legfőbb gondja. Ezzel megelőzi a gyerekek taníttatását és jóllétét (8 százalék), továbbá az élelmiszerárak emelkedését (7 százalék).

Európa: munkahelyek és gazdaság

A vizsgált európai országok majdnem felében, tizenötben a munkahelyek biztonsága okozza a legnagyobb gondot a legtöbb válaszadónak. Ezt a tényezőt legtöbben főleg Közép- és Kelet-Európában említették: Bulgáriában, Horvátországban, Lengyelországban, Oroszországban, Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában és Ukrajnában. De idetartoznak a válságba került dél-európai országok is: Görögország, Olaszország, Portugália mellett Spanyolország.

Említést érdemel, hogy elsősorban a munkahelyek biztonsága miatt aggódik a hollandok és a svájciak legnagyobb része is.

Valamennyi gond közül az említések számaránya szerint első helyen áll gazdaságuk helyzete a négy skandináv országon kívül az ukrán, spanyol és török megkérdezetteknél is.

Energiaárak máshol és nálunk

Földrészünk legnagyobb gazdasága, Németország mellett egy másik nagy piacon, az Egyesült Királyságban is a fogyasztók legnagyobb része számára a fő gondot a háztartási energia drágulása okozza.

Ennek következtében Európában a munkahelyek biztonsága és a gazdaság helyzete után átlagosan a harmadik legnagyobb gond – 10 százalékos említéssel – a háztartási energia drágulása.

Ez utóbbi tényező Magyarországon alig játszik szerepet. Mindössze a fogyasztók 2 százaléka tart attól, hogy emelkedik a háztartási energia ára.

 

Nielsen

„Mi okozza önnek a legnagyobb gondot a következő hat hónap során?” Magyarországon a legtöbb megkérdezett által említett hat gondnál a válaszadók aránya százalékban.

Válasz

Magyarország

2013. második

negyedév

Magyarország

2013. harmadik

negyedév

Magyarország

2013. negyedik

negyedév

Magyarország

2014.

első negyedév

Hitel, kölcsön 20 25 22 19
Munkahelyek
biztonsága
17 17 19 17
Gazdaság helyzete 12 11 13 16
Egészség 7 6 6 9
Gyerekek taníttatása és jólléte 10 10 8 8
Élelmiszerárak emelkedése 6 8 6 7

 

Forrás:

„Mi okozza önnek a legnagyobb gondot a következő hat hónap során?” Hat gondnál a harmincegy ország válaszadóinak átlagos aránya százalékban.

Válasz

Európai átlag

2013. második
negyedév

Európai átlag

2013. harmadik

negyedév

Európai átlag

2013. negyedik
negyedév

Európai átlag

2014. első
negyedév

Hitel, kölcsön 9 8 8 8
Munkahelyek
biztonsága
17 15 16 16
Gazdaság helyzete 12 12 12 13
Egészség 9 9 10 9
Gyerekek taníttatása és jólléte 6 6 6 5
Élelmiszerárak
emelkedése
6 5 5 5

 

Forrás:

Kapcsolódó cikkeink