Felelős vezetőség – vezetői felelősség

Szerző: trademagazin Dátum: 2015. 05. 11. 10:22

2014. március közepétől személyes vagyonukkal felelnek a cégvezetők a vezetői minőségükben hozott döntéseikért, az Allianz vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása azonban segíthet minimalizálni a kockázatokat.

2014 márciusától az új Polgári törvénykönyv bevezetésével alapjaiban változott meg a gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek vezető tisztségviselőinek valamint felügyelő bizottsági tagjainak felelőssége. Míg korábban csak kivételes esetekben (felszámolás vagy környezetszennyezés) lehetett közvetlenül kárigénnyel fellépni a kárt szenvedett harmadik személyeknek a vezetőkkel szemben, most már a döntést hozó vezetőt is perelhetik a károsultak. Azelőtt a társaság, mintegy védő sorompóként állt a vezetői előtt, hiszen helyt állt a vezetők károkozásáért. Az új Ptk. azonban kimondja, hogy az általa, vezetői minőségében okozott kárért a vezető a társasággal egyetemlegesen felel, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vezető ellen bárki közvetlenül is felléphet, és a kárért teljes magánvagyonával felel.

A felső vezetők a vállalat méretétől függetlenül különösen nagy kockázattal néznek szembe, mivel az ő döntéseiknek van a legnagyobb hatása a vállalati vagyonra. Míg egy vállalat számára az akár pár száz millió forintos kártérítések is elviselhető költséget jelentenek, egy vezető számára nagy terhet jelenthet, ha ezt a saját vagyonából kell fedeznie. Az ilyen kárigény érvényesítések ellen nyújt védelmet az Allianz vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása, amely a hagyományos szakmai felelősségbiztosításokkal ellentétben, a vezetői tevékenységre, és nem a szakmai tevékenységre nyújt biztosítást. A vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítását megköthetik azok társaságok, akik védeni szeretnék saját vezetőiket, vagy azok a természetes személyek, akik vezető pozíciót töltenek be, és szeretnének gondoskodni személyes vagyonuk védelméről. Ráadásul a pénzügyi veszteségek megtérítésén túl, a biztosítás fedezi a jogi védekezés során felmerülő költségeket is, amelyek azokban az esetekben is jelentős költséget jelenthetnek, ha a kártérítési igény végül nem bizonyul megalapozottnak.

A vezetők felelőssége olyan kérdés, amely valamennyi iparágban érinti a nagyobb cégeket és kis- és középvállalkozásokat egyaránt, és szinte bármilyen ügy kapcsán felmerülhet. Az Allianz Global Corporate & Specialty statisztikái alapján Európában a pénzügyi szervezetek, valamint az Internet/IT/Media/PR profillal rendelkező vállalatok részéről érkezik a legtöbb vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítással kapcsolatos kárbejelentés. Bár Magyarországon a termék kihasználtsága még gyerekcipőben jár, Nyugat-Európában és az USA-ban a penetráció csaknem 100 százalék, ami egyértelműen alátámasztja a biztosítás típus létjogosultságát és fontosságát.

Az egyre erősödő verseny következtében a vállalatvezetői döntések egyre összetettebb feladatot jelentenek. Egy-egy rossz döntés azonban még abban az esetben is megszülethet, ha egy cégvezető teljes mértékben vállalata érdekeit tartja szem előtt, éppen ezért nagy terhet vehet le a válláról, ha rendelkezik olyan biztosítással, amellyel a személyére irányuló kártérítési igények kivédhetőek.


Kapcsolódó cikkeink