Magazin: Faktoring: túl a válságon

Szerző: trademagazin Dátum: 2011. 10. 12. 11:56

A múlt évi csökkenés után növekedésnek indult a hazai faktoringpiac. Miután a hitelpiacon nem történt alapvető változás, a bankok változatlanul szigorú hitelpolitikát folytatnak, így jó néhány, egyébként stabil üzletmenettel rendelkező cég inkább a követelés eladását választja. Bár korábban a hitel olcsóbbnak bizonyult, a különböző szükséges fedezet és a jelzálogok bejegyzése, nem utolsósorban pedig a magas kamatok miatt egyre versenyképesebb a faktoring.

A költség két tényezőből tevődik össze, a faktordíjból és a kamatból. A faktordíj a bruttó számlaösszegre vetített fixdíj, a kamat pedig az előleg értékére vetített éves kamatláb futamidőre jutó hányada. Ha például a faktorálás futamideje 30 nap, a faktorálás költsége a bruttó számlaérték mintegy 0,8-1,5 százaléka. Természetesen a költségek megítélésében nemcsak a faktoring ára esik a latba; azok a cégek, amelyek folyamatos finanszírozási lehetőséget keresnek, sok esetben másként nem is tudnák megoldani cash flow tervezésüket.

Kisvállalatok helyett közepesek jöttek

Mint Gál Gaszton, a CIB Faktor Zrt. vezérigazgatója elmondta, az idei év már nem a konszolidáció, hanem a biztos növekedés jegyében telt eddig. Az ügyfelek hosszú évek után megtapasztalták, hogy a faktoring stabil, kiszámítható finanszírozást jelent, ami akkor is rendelkezésükre áll, amikor a hitelezés bizonytalan, vagy éppen megszűnik.

Mint a vezérigazgató rámutatott, elsősorban a kisebb cégek sínylették meg a válság utolsó évét, és tűntek el erről a piacról is. Helyükbe elsősorban olyan középvállalatok kerültek, amelyek korábban hitelt vettek föl, de a rövid távú finanszírozási igény kielégítésére a faktoring jobb lehetőséget nyújt. Nem a kétes követelésüktől szabadulni kívánó cégek tartoznak az ügyfélkörükbe, éppen ellenkezőleg, olyan cégeknek nyújtanak forgóeszköz-finanszírozást, amelyek jól működnek, nagy és kiszámítható forgalmúak és biztos vevőállománnyal rendelkeznek, mondja a vezérigazgató.

A faktoring a legjobb finanszírozási megoldás olyan cégek számára, amelyek nagy értékben árut forgalmaznak, a pénzükhöz biztosan hozzájutnak, és számukra csak az a kérdés, hogy mikor. A beszállítói faktoring a napi beszállítói teljesítés ellenértékének azonnali rendelkezésre állását segíti elő, ami jelentősen csökkenti a forgóeszközhiteleket.

Előtérbe került

a lejárati faktoring

Az utóbbi időben felértékelődött egy új termék, a lejárati faktoring is. Ez a termék abban az esetben segíthet a készpénzforgalom kiegyensúlyozásában, amikor a szállító sok kisebb partnerrel áll kapcsolatban. Összforgalma akár több százmillió forint lehet a hálózat egészével, de egyenként olyan kicsi, hogy kezelése külön erőforrást kötne le. Bár a vevők, még ha rövid határidővel is fizetnek, de ennek nyomon követése, esetleg a hátralék behajtása meghaladja egy kis vagy középcég lehetőségeit, illetve a késedelmes fizetések miatt kiszámíthatatlan, hogy a vállalkozás milyen ütemben jut hozzá az árbevételéhez. Ebben az esetben a CIB Faktor a fizetési határidő lejártának napján fizet az eladónak, és átvállalja az elsődleges behajtási figyelmeztetés küldését, az adósság kezelését, a követelések beszedését. A termék nagy előnye, hogy kiegyenlíti a fizetések pontatlansága miatt a készpénzforgalomban mutatkozó hullámvölgyeket.

A CIB Faktor további gyorsan bővülő termékének számít a visszkereset nélküli faktoring. Ebben az esetben a vevő nemfizetésének következményeit sem hárítják át ügyfelükre – külső hitelbiztosítókkal együttműködve megosztják a kockázatot, illetve vállalkoznak a behajtásra. Mint a vezérigazgató magyarázta, ez az üzletág korábban is létezett, csak éppen a bizonytalanabb befolyást feltételező exporthoz kötődött. A válság miatt azonban megnőtt a csődbe menő vállalkozások száma, ennek következtében az igény is az ilyesfajta belföldi faktoring iránt.

Mint a CIB Faktornál elmondták, a cégnél minimálisnak mondható a problémás ügyfelek száma. Miközben a banki portfóliók további romlása figyelhető meg a pénzintézeti szektorban, addig náluk lényegében nem változott ezek aránya, a portfólió pedig idén javult.

A piac változik: a korábbi független cégek piaci részesedése csökken, míg a banki hátterű szereplőké jelentősen bővül. A legfrissebb hírek szerint egyes szereplők összeolvadás, felvásárlás révén is növekednek.

L. M.

Kapcsolódó cikkeink