Ezek az Európai Unión belüli kereskedelmi célú élőállat szállításának állategészségügyi feltételei

Szerző: STA Dátum: 2022. 12. 13. 09:25

Az Európai Unión (EU) belüli élőállat kereskedelem (INTRA élőállat kereskedelem) állategészségügyi feltételeit olyan állategészségügyi rendeletek határozzák meg, melyek kötelezőek minden tagállamra nézve.

(Fotó: Pixabay)

Minden élő állat mozgatást hatósági állatorvos által hitelesített állategészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amely igazolja, hogy az állatok megfelelnek a vonatkozó rendeletekben meghatározott alapvető állat-egészségügyi követelményeknek. EU tagállamok közötti élőállat „INTRA” kereskedelem esetén állategészségügyi határellenőrzés nincs!

„INTRA” EU szállítás és az EU „Import” szállítás elkülönítése

A más EU-s tagállamból történő állatok mozgatására nem az EU import jogszabályok, hanem az ún. „INTRA” EU kereskedelmi szabályok vonatkoznak.

Az import szó használata kizárólag Európai Unión kívüli, úgynevezett harmadik országokkal történő kereskedelem esetén releváns.

Az élőállat és állati termékek kereskedelmi import szállításáról további információt találnak az alábbi linken:

https://portal.nebih.gov.hu/-/kereskedelmi-celu-eloallat-es-allati-eredetu-termekek-behozatala-harmadik-nem-eu-orszagbol

Svájc, Norvégia, Liechtenstein, Izland

Az úgynevezett EFTA országok (Izland, Norvégia, Liechtenstein) és Svájc esetében szintén az „INTRA” kereskedelem szabályait kell követni állategészségügyi szempontból.

Az EU és Svájc között érvényben van egy olyan megállapodás, aminek értelmében Svájcot úgy kell kezelni állategészségügyi szempontból (is), mint egy EU tagállamot. Ennek értelmében Svájc, az EFTA országok és EU tagállamok között nincs állategészségügyi határellenőrzés.

Vonatkozó jogszabályok:

 •  Az európai parlament és a tanács 2017/625/EU rendelete (A hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet – OCR)
  •    Az Európai Parlament és a Tanács 2016/429/EU rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (Állategészségügyi rendelet)
  •    A Bizottság 2020/688/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és keltetőtojások Unión belül történő mozgatására vonatkozó állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről
  •    A Bizottság 874/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. augusztus 31.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról (KN kódok)
  •    A Bizottság 2019/1715/EU végrehajtási rendelete (2019. szeptember 30.) a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének és a rendszer elemeinek működésére vonatkozó szabályok megállapításáról (a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszeréről szóló rendelet, IMSOC rendelet)

EU harmonizált INTRA bizonyítvány minták:

 •  2021/403/EU rendelet– egyes szárazföldi állatok és szaporítóanyagok EU-n belüli és import szállítmányaihoz szükséges állategészségügyi bizonyítvány minták – „TERRE”
 •  2020/2236/EU rendelet– a víziállatokat és bizonyos, víziállatoktól származó állati eredetű termékeket tartalmazó szállítmányokhoz szükséges állategészségügyi bizonyítvány minták- „AQUA”

Figyelem! A hivatkozott rendeletek folyamatosan frissülnek, így mindig a legfrissebb módosított verziót szükséges felkeresni az EURLEX jogszabály kereső oldalán.

Az EU-n belüli élőállat szállításhoz az úgynevezett TRACES rendszer-INTRA modulon is rögzített állategészségügyi bizonyítvány szükséges, melyet a származási hely szerinti területileg illetékes járási hatósági állatorvosa igazol le.

További információ a területileg illetékes járás hivatalokról: https://jarasinfo.gov.hu/
További információ a TRACES rendszer használatáról: https://portal.nebih.gov.hu/traces-allat

Nébih

Kapcsolódó cikkeink