Exportsegítség a kkv-szektornak

Szerző: trademagazin Dátum: 2014. 05. 28. 10:01

Március végén az országos export-tanácsadási roadshow záró rendezvényére várta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) a Magyar Nemzeti Kereskedőház közreműködésével az exportban érdekelt, kamarai tagsággal rendelkező magyar kis- és közepes vállalkozások képviselőit. Mint az elhangzott előadásokból kitűnt, exportösztönzésre kiváltképp az Európai Unión kívüli piacokon van igen nagy szükség.

Export_TanacsadasiForu_opt

A roadshow rendezvényein részt vett mintegy 650 magyar kkv mélyebb ismereteket szerezhetett az új, exportösztönzést zászlajára tűző kormányzati háttérintézmény, a Magyar Nemzeti Kereskedőház törekvéseiről és szolgáltatási kínálatáról. Az új intézmény életre hívását az a tény tette sürgetővé, hogy exportunknak jelenleg csak alig 20 százaléka származik a kis- és közepes vállalkozói körből. Az ún. „harmadik” piacokra irányuló magyar kivitelnek pedig csak 24 százalékát adja a hazai kkv-szektor. Kormányzati cél, hogy ez az arány néhány év alatt 1/3-ra javuljon.

A szektor exportban tanúsított alacsony reprezentációja az esetek többségében nem az innovációs készség hiányából fakad, hanem a külpiaci ismeretek, kereskedelemtechnikai tapasztalatok, finanszírozási háttér és menedzsmentismeretek gyenge színvonalából. Ebbéli hiányosságukat küszöbölné ki az új, exportösztönzést szolgáló szervezet, hiszen a kis- és közepes vállalkozásoknak erre sem szakemberük, sem költségfedezetük nincs. Fontos felismerés, hogy nem elég a pénzügyi támogatás nyújtása, illetve pályázati lehetőségek biztosítása – az exportösztönzés hagyományos eszközeinek alkalmazására, az üzleti lehetőségek felkutatására és megteremtésére is áldoznia kell az államnak.

Inkubátorszerepben

Az alig egy éve alakult Kereskedőház célja, hogy 2015-re mintegy 40, ázsiai, afrikai, közel-keleti, dél-amerikai ország hasonló feladatot ellátó, kereskedelemélénkítést szolgáló szervezetével kössön megállapodást annak érdekében, hogy képessé váljon a potenciális kereskedelmi partnerek összehozására, integrátori és inkubátori szerep felvállalására, kereskedelmi tételek összerendezésére.

Ma mintegy 8, unión kívüli országban működik már kereskedelmi iroda. A kínált komplex szolgáltatáscsomag részeként a Kereskedőház az exportlehetőségek feltárásán túl az ajánlattételtől a leszállításig támogatja a versenyképes kis- és közepes magyar vállalkozások piacra jutását. Segíti a nemzetközi fejlesztési pályázatokon való részvételt és szakmai támogatást nyújt a külkereskedelmi ügyletek teljes körű lebonyolításában.

Termékismertetőtől a kedvezményes hitelekig

A kapcsolatépítés hatékonyságának fokozása végett a Nemzeti Kereskedőház égisze alatt 2013-ban relációs kereskedőházak nyíltak az orosz, kínai, kazah, szaúdi, török és jordán piacokon. Termékismertetők készítésével, logisztikai rendszer biztosításával, a vámkezelés és minőségbiztosítás lebonyolításával, a termék vagy szolgáltatás ügyfélhez történő eljuttatásával segíti a Kereskedőház a kis- és közepes vállalkozások piacra jutását.

Mindezeken felül az Eximbank által biztosított, rendkívül alacsony kamatozású, exportcélú termelést finanszírozó forgóeszköz-hitelek is hozzájárulnak, hogy versenyképessé válhassanak a magyar cégek a külpiacokon. Az Eximbank exporthitelei nem pusztán a termék gyártóját, illetve exportőrét segítik, hanem figyelembe veszik a beszállító cégek érdekeit is, sőt, vevőfinanszírozásra is vállalkoznak. Az exportőr tehát a vevő fizetési nehézségei ellenére is hozzájuthat a pénzéhez, miközben a vevő akár 10 éves, halasztott fizetési kedvezményt is élvezhet.

A Kereskedelmi és Iparkamara a Kereskedőház munkáját segítendő, a főbb relációkra orientált kamarai tagozatokat működtet és üzletember-találkozókat, fórumokat szervez, országtanulmányokat készít, hírlevelet szerkeszt, amelyek a piaci tisztánlátást segítik.

Dr. Szabó Jenő

Kapcsolódó cikkeink