EU kontra dohányipar

Szerző: trademagazin Dátum: 2014. 06. 07. 23:33

Idén májusban lépett hatályba az EU bizottság által februárban elfogadott, a dohánytermékekről szóló új irányelv. Ez szigorúbb és egységesebb szabályokat fektet le a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozóan. A tagállamok számára két év áll rendelkezésre ahhoz, hogy az irányelvet nemzeti jogukba átültessék. Így az új szabályokat 2016 első félévétől kell majd alkalmazni.

A dohánytermékek fogyasztása becslések szerint az EU-ban évente 700 000 európai lakos korai halálát okozza. A döntő többség fiatalon szokik rá a dohányzásra: 70 százalékuk 18 éves kora előtt, 94 százalékuk pedig azelőtt, hogy a huszonöt éves kort betöltené. Az új irányelv célja, hogy az EU-ban a dohánytermékek és a dohányzás vonzereje csökkenjen, különösen a fiatalok körében.

Az irányelv alkalmazási köre kiterjed a cigarettákra, a cigarettasodrásra szánt dohánytermékekre, a pipadohányra, a szivarokra, a szivarkákra, a füstmentes dohánytermékekre, az elektromos cigarettákra és a dohányzási célú gyógynövénytermékre, azaz minden termékre, amely a dohányzással kapcsolatos.

Tovább szigorítják a külsőt

A figyelmeztetéseknek a doboz elülső részének és hátának a jelenlegi 30, illetve 40 százaléka helyett legalább 65 százalékát kell elfoglalniuk. A dobozok oldalának 50 százalékán szintén egészségvédő mondatok olvashatók majd.

Ezek felváltják a kátrány-, nikotin- és szénmonoxid-tartalomra vonatkozó jelenlegi jelzéseket.

A cigarettákat nem lehet majd az ajakrúzsok formáját utánzó keskeny dobozokban sem piacra dobni, amelyekkel a gyártók elsősorban a fiatal nőket célozták meg.

Az egészségvédő figyelmeztetések láthatóságának biztosítása érdekében a cigarettacsomagolásoknak téglatest alakúaknak kell lenniük, és legalább 20 cigarettát kell tartalmazniuk.

A cigarettasodrásra szánt dohánytermékek csomagolásán az elő- és hátlap 65 százalékát szintén kombinált egészségvédő figyelmeztetések, valamint kiegészítő szöveges figyelmeztetések töltik majd ki. Az egyes csomagok minimum 30 g dohányt tartalmaznak.

Megengedőbb szemlélet a kisebb szegmensekre nézve

A tagállamok azonban kapnak mozgásteret az olyan termékek esetében, amelyeket jelenleg nem fogyasztanak számottevő mennyiségben. Ide tartozik a pipadohány, a szivar, a szivarka és a füstnélküli dohánytermékek. Itt akár el is tekinthetnek a szigorúbb szabályozástól, ám az általános figyelmeztetés és a kiegészítő szöveges figyelmeztetés nem mellőzhető.

Emellett az irányelv közegészségügyi indokok alapján lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy további intézkedéseket vezessenek be, amelyek a csomagolás egységesítésére (más néven a semleges csomagolásra) nézve még szigorúbb is lehet.

Eltűnhetnek a trendi ízesített termékek

Az ízesítések használatát nem tiltják ugyan be, de a cigarettákban és a cigarettasodrásra szánt dohánytermékekben nem alkalmazhatók majd olyan mennyiségben, hogy a dohányterméknek a dohány ízétől jellegzetesen különböző (jellegzetes) ízt kölcsönözzenek.

A mentol jellegzetes ízesítésnek tekinthető, amelynek használatát négyéves átmeneti időszakot követően megtiltják.

Az átmeneti időszak mindazon termékekre vonatkozik, amelynek piaci részesedése az EU-ban meghaladja a 3 százalékot.

Más dohánytermékek, így a szivarok, a szivarkák és a füstmentes dohánytermékek mentesülnek a jellegzetes ízesítésre vonatkozó tilalom alól. Ez a mentesség visszavonásra kerül, amennyiben a körülmények jelentősen változnak a jövőben.

Elektromos cigaretta: részleges harmonizáció

Az új szabályok biztosítják a nikotintartalmú elektromos cigaretták egységes szabályozását az unión belül, bár számos kérdésben a tagállamok dönthetnek. Ide tartozik például az ízesítőkre vonatkozó szabályozás, a többi tagállamot nem érintő reklámtevékenységek, valamint a korhatárok (az irányelv hatálya nem vonatkozik a nikotint nem tartalmazó termékekre).

Mivel a nikotin toxikus anyagnak minősül, az elektromos cigaretták nikotintartalmára, valamint a nikotintartalmú folyadékot tartalmazó patronok és flakonok nikotinmennyiségére maximális határértéket állapítanak meg.

Az eszközöknek gyermekbiztosaknak kell lenniük, és kialakításuk nem teheti lehetővé az illetéktelen beavatkozást.

Az új csomagolási és címkézési követelmények szerint kötelező egészségvédő figyelmeztetéseket és használati utasítást elhelyezni az e-cigaretták csomagolásán is.

A csomagoláson nem szerepelhetnek reklámcélú elemek, és be kell tartani a reklámozásra vonatkozó szabályozást is.

Felkészülés a feketepiac ellen

Az új irányelv szigorú intézkedéseket tartalmaz a dohánytermékek tiltott kereskedelmének visszaszorítására annak biztosítása céljából, hogy csakis az irányelvnek megfelelő termékek kerüljenek piaci forgalomba az EU-ban.

A jogszabály az EU egészére kiterjedő nyomon követési és ellenőrzési rendszert vezet be a legálisan forgalmazott dohánytermékekre vonatkozóan, valamint olyan látható és láthatatlan biztonsági elemekről (pl. hologramok) rendelkezik, amelyek megkönnyítik a bűnüldöző szervek, a hatóságok és a fogyasztók számára, hogy kiszűrjék a tiltott termékeket. A dohánytermékek nyomon követési és ellenőrzési rendszere fokozatosan lép működésbe: elsőként a cigaretták és a cigarettasodrásra szánt dohánytermékek, majd más termékek esetében is.

Egészségügyi és gazdasági előnyök

A csomagolásra és a vonzó ízesítésre vonatkozó szigorú szabályok várhatóan visszatartó hatást gyakorolnak; hatásukra a fiatalok kisebb arányban próbálják ki e termékeket, és szoknak rá használatukra.

Becslések szerint 5 év alatt 2 százalék csökkenés következhet be a dohányfogyasztás terén. Ez hozzávetőlegesen 2,4 millióval kevesebb dohányzót jelentene az Európai Unióban.

Az államháztartás és a társadalom egésze szempontjából előnyös lesz, hogy javul a lakosság egészségi állapota, és nő a várható egészséges életévek száma.

Az új szabályok következtében a dohányfogyasztásban bekövetkező csökkenés a számítások szerint évente 506 millió euró megtakarításhoz vezethet az egészségügyi ellátás terén.

(Európai Bizottság MEMO/14/134 rövidített és szerkesztett anyaga)

Kapcsolódó cikkeink