Eszmék és eredmények 2011-ben

Szerző: trademagazin Dátum: 2012. 01. 30. 23:07

A Magyar Vendéglátók Ipartestületének megalakulásakor az új kor új kihívásaitól is ösztönözve fogalmazódott meg egy közös értékektől és érdekektől erőssé kovácsolódó, történelmi előzményekkel és nemzetközi mintákkal bíró szervezet igénye.

„Attól a felismeréstől vezérelve, hogy csak összefogással tudunk valóságos erőt jelenteni, s így befolyással lenni sorsunk alakítására, hogy formálói vagyunk magunk és gyermekeink jövőjének, s hogy a hagyományok és a mesterségbeli tapasztalatok teszik teljessé szakmai és társadalmi érvényesülésünket, elhatároztuk, hogy szövetségre lépünk egymással egy olyan testület létrehozásában, amelyben a tagság nemcsak vállalkozói igazolványhoz, hanem a munka minőségéhez és az emberi magatartáshoz is kötődik” – szólt az alapító okirat.

Az MVI feladatai mindezek természetes következményeként fogalmazódtak meg és épülnek egymásra. Az ipartestület tagjait a vendéglátás és a szálláshelyek működését érintő kérdésekben, jogszabályok megalkotásában, véleményezésében képviseli, egyedi és sajátos szakmai szempontjaikat érvényre juttatja, a helyi és a központi állami szervek előtt kezdeményezi eldöntésre váró kérdések megoldását, jogszabályok megalkotását.

Munkánk négy alappillére az érdekvédelem, a tájékoztatás és tanácsadás, az oktatás és szakmai képzés, valamint a regionális munka.

2011-ben elért eredményeink:

• Hathatós szakmai véleményezés és részvétel az élelmiszer-biztonsági törvény módosításainak létrehozásában.

• Szakmai szervezetek fóruma és kerekasztal-megbeszélések összehívása az új turizmustörvény előkészítésének munkálataiban.

• Országjáró rendezvények szervezése helyi vendéglátósok meghívásával.

• Tanulmány készítése a vendéglátás jelenlegi helyzetéről, annak prezentálása az Országgyűlés Sport- és Turisztikai Bizottságának ülésén.

• Rendszeres részvétel az élelmiszer-biztonsági törvény kézikönyvének összeállítására megtartott üléseken, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Vendéglátás- és Étkeztetés-felügyeleti Osztályán.

• Gálaest szervezése az MVI 20 éves fennállása alkalmából.

• Felkérés a 2011-es Vörösmarty téri Budapesti Karácsonyi Vásáron részt vevő gasztronómiai szolgáltató szakmai szempontú kiválasztására, valamint a helyszínen nyújtott gasztronómiai szolgáltatás minőségének ellenőrzésére.

Kapcsolódó cikkeink