Ér­mek­kel ju­tal­maz­ták a Tör­ley-cso­por­tot

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Öt ma­gyar érem­ből né­gyet a Tör­ley cég­cso­port ho­zott el a Chardonnay du Monde nem­zet­kö­zi bor­ver­seny­ről.A már­ci­us 14–17. kö­zött, im­már 14. al­ka­lom­mal meg­ren­de­zett ran­gos fran­cia ver­se­nyen ezüst­ér­met ér­de­melt ki a Kemendy Pázmándi Chardonnay Barrique 2006-os év­já­ra­tú bo­ra és a Tör­ley Pezs­gő­pin­cé­szet top pezs­gő­je, a Chardonnay Brut. A 2006-os Szent Ist­ván Ko­ro­na Chardonnay bor és a Chapel Hill Sparkling Chardonnay pezs­gő pe­dig bronz­ér­met szer­zett.

Kapcsolódó cikkeink