Ere­de­ti ital egye­di de­sign­nal

Szerző: trademagazin Dátum: 2006. 11. 20. 08:00

Ma­gyar­or­szá­gon is be­mu­tat­ták a Grand Marnier Cordon Rouge egye­di ter­ve­zé­sű, li­mi­tált szé­ri­á­ban for­ga­lom­ba ke­rü­lő pa­lack­ját no­vem­ber 3-án.A Ballantine's Hun­ga­ry Kft. exk­lu­zív saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó ke­re­té­ben mu­tat­ta be a Grand Marnier pré­mi­um na­rancs­li­kőr 2006-os, Ver­sailles Spirit fan­tá­zia­név­re hall­ga­tó pa­lack­ját.
A ta­va­lyi év­től Ma­gyar­or­szá­gon is be­mu­ta­tott, éven­te új­ra ter­ve­zett, li­mi­tált szám­ban pi­ac­ra ke­rü­lő Grand Marnier szé­ria a ko­ráb­bi évek­kel el­len­tét­ben, idén itt­hon is kap­ha­tó lesz.

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek