Egyre egységesebb Európai Unió

Szerző: Trademagazin Dátum: 2017. 03. 02. 10:21

A migrációs és menekültválság kezelése, a terrorizmus elleni küzdelem, az adócsalás visszaszorítása és a digitális egységes piac is kiemelt helyen szerepel az Európai Parlament napirendjén 2017-ben. Az EP-képviselők emellett foglalkoznak a tiszta energia kérdésével is, hogy Európa megtartsa vezető szerepét
a klímaváltozás elleni küzdelemben.

ADO_EUafa 03_opt

Adócsalás elleni küzdelem

A Parlament vizsgálóbizottsága várhatóan 2017 tavaszán szavaz az adóelkerülésről szóló jelentéséről. A bizottságot az európai vállalatokat és magánszemélyeket is érintő Panama-iratok botránya után hozta létre az EP, hogy megvizsgálja, helyesen járt-e el az Európai Bizottság és a tagállamok az adóelkerülésről és pénzmosásról szóló szabályok betartatása során.

Digitális egységes piac

Az EP-képviselők kiemelten foglalkoznak a geo-blocking és az online tartalmak szerzői jogi kérdéseivel 2017-ben. A geo-blocking az a gyakorlat, amikor a vállalatok földrajzi helyhez kötik termékeik online történő vásárlását. Számos cég gyakran indoklás nélkül meggátolja az árucikkei interneten keresztüli vásárlását egy másik országból érkező igény esetén, és visszairányítja a felhasználót egy helyi áruházhoz, ahol azonban más áron kaphatók a termékek. A Parlament emellett dolgozik azokon a szabályokon, amelyeknek köszönhetően egy másik uniós országból is elérhetik a felhasználók az online tartalmakat, amelyekre otthon fizettek elő.

A digitális egységes piac stratégiájának célja, hogy támogassa az innovációt és csökkentse a bürokráciát a start-up cégek számára, ugyanakkor biztosítsa a fogyasztók védelmét. A digitális egységes piac kiépítése az Európai Bizottság prioritásai között szerepel, és számos területre kiterjed, úgymint: a szerzői jogokra vonatkozó szabályozás reformja, az áfa szabályozásának egyszerűsítése, az új online felületek és a médiafogyasztási szokások hatása a jogalkotásra, illetve az adatvédelem.

Munkaerőpiac egységesítése

A szociális jogokat garantáló Unió kialakítása mindig is kiemelt helyen szerepelt az integráció prioritásai között, az EP szerint szükség van azonban az Unió szociális pillérének felülvizsgálatára, hogy megfeleljen a mai kihívásoknak és lefedje a digitális forradalommal újonnan megjelent munkaköröket is. Maria João Rodrigues portugál képviselő, a téma felelőse elmondta:

– Először is, a munkaerőpiacot úgy szabályoztuk, hogy növeljük a produktivitást, és ezzel nemcsak a cégek járnak jól, hanem egyre javulnak a munkakörülmények is. Másodszor, minden európai polgár számíthat a jóléti rendszerre, amely hozzáférést biztosít az oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz és magas fokú szociális biztonságot garantál. Harmadszor pedig működik az újraelosztás rendszere az adókon keresztül.

Fenntartható fejlődés

A Bizottság „Tiszta energia minden európainak” intézkedéscsomagját is megvitatja 2017-ben a Parlament, amely számos jogszabályjavaslatot tartalmaz az energiapiacra, az energiahatékonyságra, a megújulókra, a környezetbarát tervezésre és az energiaunió kormányzására vonatkozóan. Emellett napirenden lesz az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerének (ETS) reformja is. Az ETS célja az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése és a klímaváltozás megfékezése.

Migráció

A Parlament várhatóan 2017-ben szavaz a dublini szabályok reformjáról. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy egy úgynevezett szükséghelyzeti áthelyezési mechanizmus automatikusan lépjen életbe, ha a menedékkérelmek száma elér egy bizonyos mennyiséget. A főszabály, miszerint a menedékkérelmet abban az országban kell benyújtani, ahol a menedékkérő belépett az EU területére, továbbra is érvényben marad. Az EP-képviselők azon dolgoznak, hogy egységes kritériumokat fogadjanak el a tagállamok a menedékkérelmek elbírálására, és egységes legyen az eljárás is, valamint egyeztetnek arról, hogyan lehet bevezetni a menedékkérők kötelező elosztását a tagállamok között.

Terrorizmus elleni harc

Miután az EP-képviselők és a Tanács képviselői előzetesen megállapodtak a szövegről és az EP állampolgári jogi szakbizottsága jóváhagyta, várhatóan a plenáris is szavaz az első félévben arról az új, terrorizmus elleni irányelvről, amelyet a tavaly novemberi párizsi terrortámadás után dolgozott ki a Bizottság. Az EP irányelvtervezethez fűzött javaslatainak egyik kulcspontja, hogy büntethetővé tenné a terrorcselekményekkel kapcsolatos előkészületeket az egész Unióban. Ilyennek számít például a kiképzés az EU-ban, vagy azon kívül személyesen és az interneten keresztül is, az utazásszervezés vagy a pénzgyűjtés e célra.

Kapcsolódó cikkeink