Dove Sely­mes & Fé­nyes sam­pon, haj­bal­zsam, haj­krém

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Az új Dove Sely­mes & Fé­nyes sam­pon, bal­zsam és haj­krém meg­ol­dást kí­nál a ra­kon­cát­lan­ko­dó tin­csek prob­lé­má­já­ra. Gyen­gé­den ki­si­mít­ja a haj­szá­la­kat, eköz­ben ápol­ja és fé­nyes­sé va­rá­zsol­ja a ha­jat. A Sely­mes & Fé­nyes haj­ápo­lá­si csa­lád be­ve­ze­té­sé­vel a Dove új fo­gyasz­tó­kat szó­lít meg a nö­vek­vő „szép­ség” szeg­mens­ből. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. áp­ri­lis. Be­ve­ze­té­si ked­vez­mé­nyek és tá­mo­ga­tá­sok: tv-rek­lám. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Unilever Mo. Kft., Bp., 1138 Vá­ci út 182.; Kap­cso­lat­tar­tó: Ve­vő­szol­gá­lat; T.: (40) 400-400; E-mail: [email protected]

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek