CSR – ami a betűk mögött lakozik

Szerző: trademagazin Dátum: 2010. 02. 14. 08:00

Bizonyos kulcsszavak – gondoskodás, adomány, környezetvédelem – egyre több, fogyasztási cikket érintő aktivitás kapcsán hangzanak el. A korábban csak márkáikon keresztül ismert vállalatok felelős fellépésükkel, társadalmi célú tevékenységükkel hívják fel magukra a figyelmet.Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága 1987-ben a következő definíciót alkotta meg: „A fenntartható fejlődés (sustainable development) olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket”. A gazdasági életben ennek az alapelvnek a megvalósulását a vállalatok társadalmi felelősségvállalása (corporate social responsibility) teszi lehetővé. Ez olyan önkéntes tevékenység, amely túlmutat a szabályozói elvárásokon, egyszerre teljesítve a vállalati növekedési és a szélesebb társadalmi elvárásokat.
Ezen alapelvek elterjesztése érdekében alapította a Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) 2000-ben az „Üzleti élet a környezetért” díjat. A 2009-es év helyezettjei ünnepélyes keretek között vehették át a rangos elismerést (alsó kép). A nyertes pályázat a FŐTÁV Zrt. Ökoplusz programja lett, második helyezést ért el a Dreher Sörgyárak Zrt., a harmadik helyezett a K&H Bank Zrt. lett.

Díjazott Dreher
Agócs Mónika, a Dreher Sörgyárak Zrt. vállalati kapcsolatok vezetője, a HBLF-díj átvétele után így összegezte hitvallásukat:
– Napjainkban egy nagyvállalat felelőssége nem csupán a fogyasztói, az üzletfelei, a beszállítói, a munkavállalói és az állami szervek iránti kötelezettségei teljesítésére korlátozódik. Gazdasági ereje révén egy sikeres üzleti vállalkozás az állami és civil szervekkel együttműködve katalizátor szerepet tölthet be egyes társadalmi és környezeti problémák megoldásának elősegítésében.
A SABMiller vállalatcsoport részeként a Dreher Sörgyárak Zrt. a fenntartható fejlődés szellemében végzi tevékenységét.
A környezettudatos vállalatirányítás legújabb példája a 2008 elején átadott biogázfejlesztő és szennyvíztisztító üzem, amellyel a vállalat a környezeti terhelés csökkentésén túl a szennyvíztisztítási folyamat során keletkező energia újrahasznosítását és termelésbe való visszaforgatását valósítja meg. A szennyvízen alapuló biogázfejlesztés során keletkező energia körülbelül 250 háztartás éves energiafelhasználásának felel meg. Ennek termelésbe való visszaforgatásával a vállalat 10 százalékkal tudja csökkenteni éves energiafelhasználását, és ugyanennyivel csökken az üvegházhatású szén-dioxid kibocsátása is.
A Dreher Zrt. nemcsak a gyártási folyamatokban, hanem a termékek csomagolásában is környezetbarát eszközök, módszerek alkalmazására törekszik. A vállalat termékeinek 62 százalékát újrahasználható csomagolásban hozza forgalomba.
A Dreher Sörgyárak Zrt. társadalmi szerepvállalásában fontos szerepet kap a tehetséges, jövőjüket átgondoltan és kitartóan építő fiatalok segítése. Ennek szellemében idén már negyedik alkalommal hirdette meg a vállalat „A jövő fiatal vállalkozója” programot, amellyel a vállalkozásbarát szemléletmód kialakulását kívánja ösztönözni.

Testébresztő Coca-Cola
– Vállalatunk CSR-stratégiáját három szó fémjelzi: „Mindenki, mindennap, mindenhol” – kezdi nyilatkozatát Pogány Éda, a Coca-Cola Magyarország kommunikációs igazgatója. Ez fejezi ki azt, hogy nemcsak az ügyvezető, a marketingigazgató vagy a CSR-menedzser, hanem minden egyes munkatárs feladata, hogy a társadalmi felelősségvállalás elveivel összhangban és átlátható módon végezze tevékenységét.
CSR-programjaikban a felelős piaci magatartásra, a közösségekre, a környezetvédelemre és a munkahelyre koncentrálnak. Mindig helyi szinten dől el, melyek a legfontosabb területek, például Magyarországon elsősorban a fenntartható fejlődésért, az egészségmegőrzésért állnak csatasorba. Jövőképükben megfogalmazták, hogy a társadalmi felelősségvállalás területén egyike lesznek a tíz legelismertebb vállalatnak hazánkban. Mivel 2009-ben a Coca-Cola Magyarország a megtisztelő 9. helyen végzett az első ízben elkészített hazai vállalati elismertségi listán, ezzel az eredménnyel már sikerült elérniük a maguk elé kitűzött célt. További elismerést jelentett, hogy a Figyelő TOP 200 Társadalmi elkötelezettség díjat, valamint a Good CSR Iparági kihívások kezelése díjat is cégük vehette át a tavalyi esztendőben. A Coca-Cola Magyarország bekerült a díjazott vállalatok körébe a Magyar Public Relations Szövetség által meghirdetett CSR Best Practice pályázatán is. Felelős működésükre külföldön is felfigyeltek, így az üdítőital-ipar legrangosabb nemzetközi vetélkedőjén, a tavaly szeptemberi Beverage Innovation Awards gálán Innovációs díjjal jutalmazták a Coca-Cola Magyarország öt éve működő Testébresztő programját a legjobb egészségmegőrző kezdeményezés kategóriában.
A Testébresztő program 2005-ben indult útjára. Célja az, hogy minél több embernek biztosítson lehetőséget arra, hogy mozoghasson, ingyenesen vagy csekély hozzájárulással részt vehessen szabadidősport-rendezvényeken, többféle sportágat, tevékenységet kipróbálhasson, pihenőidejének egy részét aktívan, mozgással töltse, ezzel is hozzájárulva saját és családja egészségéhez.
A Testébresztő programjain évente több százezer ember vesz részt.


Egészséges életmód a Nestlénél
– Nemzetközi szintű a Nestlé elkötelezettsége a CSR iránt, hiszen saját stratégiai megközelítéssel rendelkezik a témában, amelynek neve Közös Értékteremtés – hangsúlyozza Suhajda Krisztina, a Nestlé Hungária Kft. vállalati kommunikációs vezetője.
A Közös Értékteremtés üzleti alapelve azon a meggyőződésen alapul, hogy a hosszú távú siker csak akkor lehetséges, ha a részvényesek és a társadalom érdekei összhangban vannak. Ez azt jelenti, hogy a fenntarthatóságon túl értéket is teremtenek részvényeseik és a társadalom számára. Nemzetközi szinten a fókuszpontok: táplálkozás, vízgazdálkodás és vidékfejlesztés. Magyarországon négy területre összpontosítanak: termékek és fogyasztók, munkatársak, termelés és környezeti lábnyom, filantrópia és adományozás.
A Nestlé a munkatársai és külső érintettjei számára működtetett, egészségtudatosságot erősítő programjai elismeréseként elnyerte a jogot a Magyar Public Relations Szövetség által meghirdetett, legjobb CSR-gyakorlatait bemutató kiadványában való megjelenésre. A Nestlénél belső szervezet működik a táplálkozás, egészség, életmód területén, illetve teljes munkaidőben foglalkoztatott dietetikus tanácsadó segíti a munkatársak egészségtudatosságát. Az országos NUTRIKID-program (www.nutrikid.hu) az iskoláskorú gyermekeket oktatja az egészséges táplálkozás alapelveire.
A Nestlé Életmód Központ internetes portál (www.eletmodkozpont.hu) pedig a fogyasztók egészségtudatosságát erősíti.

Könnyebb az iskolatáska a SIÓ-val
Nagy Györgyi, a SIÓ-ECKES Kft. PR-tanácsadója szerint a SIÓ hazai CSR-tevékenységének legtöbb eleme mára már hagyománynak tekinthető. Bár az Eckes-Granini Group (EGG), amelynek a SIÓ-ECKES Kft. is tagja, Európa vezető gyümölcslégyártója, mégis lényegesen eltér a multinacionális vállalatoknál általánosan megszokottaktól, hiszen szinte minden tekintetben a lokális kultúrák, az egyes országok sajátosságai szerinti programok érvényesülnek. Igaz ez a CSR minden területére, így a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a minőségpolitika, a jótékonyság, és számos egyéb téma helyi vonatkozására.
Az Eckes Family Foundation, mely a cégcsoport tulajdonosainak alapítványa, évente megújuló pályázattal támogatja a különböző országok által benyújtott, legkiválóbbnak tartott 3 programot, amelyből a SIÓ-ECKES Köszönjük, SIÓ! Iskolatáska Programja évről-évre részesül. Rendszeresen a rászoruló, szorgalmas, alsó tagozatos iskolások tanévkezdését könnyítik így meg, országos összefogást teremtve.
Ez a program gyakorlatilag a teljes évet lefedi, hiszen az iskolák pályázatot készítenek a tanév második felében, kicsit izgulnak nyáron, majd a nyertesek az őszi tanévnyitón vehetik át a támogatást, ezt követően pedig a pályázat szerves részét képező rajzverseny szavazása, eredményhirdetése és jutalmazása történik.
A Köszönjük, SIÓ! program nemcsak a rászorultakat érinti, hanem felhívja a körülöttük, velük egy nagyobb közösségben élő gyerekek figyelmét is arra, hogy ők személyesen is hozzájárulhatnak nehezebb sorsú társaik életének javításához. A rajzpályázat, ahol azt mutathatják be, hogyan segítenének társaiknak, tanítja, elgondolkodtatja őket mindezeken, az életkoruknak megfelelő szinten.
Az óvodáskorú gyermekek számára a Gondolkodj Egészségesen! Alapítvánnyal 2009-ben indított közös munka keretében dolgoztak ki olyan készségfejlesztő játékot, ami egyben az óvodai munka során építi be a gyerekek gondolatvilágába az egészséges táplálkozás alapvető elemeit, a gyümölcsöket.
A felsőoktatásban tanuló fiatalok sorsát is szívén viseli a SIÓ, jelenleg 15 hallgató tandíját fizetik a diploma megszerzéséig. Évről évre fogadnak diákokat szakmai gyakorlatra, valamint segítik őket szakdolgozataik elkészítésében.
A SIÓ hitvallása, hogy bármilyen CSR-tevékenység attól válik hitelessé, ha a segítség valós, az érintettek ténylegesen tudják érzékelni azt, emellett azt adja, amit ígér. Nem ad hoc jellegű, hanem stratégiailag is jól felépített, végiggondolt, hosszú távú folyamat. 2010-ben külön hangsúlyt fektetnek arra, hogy a jelenlegi, sajnálatos körülmények között mindenképpen megérkezzen a külső segítség a családokhoz. A felelősség szó náluk ezt is magában rejti, aki felelősséget vállal, az szilárdan helyt áll minden körülmények között. Mindezek segítségével alakítják a „Mi világunk” jövőjét, hozzájárulva az egészségesebb és élvezetes élethez.

Tesco: mosoly- és véradás
Tizenöt további vállalat mellett a Tesco-Global Áruházak Zrt. is elnyerte a Magyar PR Szövetség „Best Practice”, azaz példaértékű gyakorlat címét.
Hackl Mónika külső kommunikációs vezető elmondása alapján a Tescónál a vállalati felelősségvállalás három elv mentén szerveződik. A cég arra törekszik, hogy szerepet vállaljon a helyi közösségekben, együttműködjön a vásárlókkal, valamint úgy bánjon a dolgozókkal és üzleti partnerekkel, ahogy a Tesco szeretné, hogy vele bánjanak. Jó példa minderre a 2009 folyamán három alkalommal is megrendezett Tesco Egészségnap, amelynek keretében a Magyar Vöröskereszttel való stratégiai együttműködés révén sikeres véradó akciót szerveztek. A novemberi Egészségnap során 15 helyszínen 377 egységnyi vért adtak a Tesco-vásárlók, ami azt jelenti, hogy átlagosan 25 segítőkész véradó jelentkezett áruházanként.
Az Élelmezési Világnap alkalmából országos élelmiszergyűjtést rendeztek a Tesco hipermarketekben.
A Tesco részt vett az Élelmezési Világnapon megtartott Adománykonvoj elnevezésű akcióban is.
A lánc 2003-ban indította útjára „Az év támogatottja” elnevezésű programját, melyhez 2008-ban a Procter&Gamble is csatlakozott. A 2009-ben induló kampány keretében a két vállalat a Mosoly Alapítványt támogatja.
A Tesco elkötelezett a környezet védelme mellett. Folyamatosan növekszik zöld áruházainak száma, mind az újonnan épült üzletek, mind a régiek átalakításával korszerű, környezetbarát és energiatakarékos módszereket valósít meg. A Tesco célja, hogy 2020-ra a felére csökkentse épületeinek károsanyag-kibocsátását a 2006-os bázisévhez képest. Magyarországon elsőként vezette be száz százalékban lebomló bevásárlótáskáit, sőt visszaváltható „örökzöld” táskák is elérhetőek a pénztáraknál, melyeket csak egyszer kell megvásárolni. Központi irodái is a „zöld” szemléletmód szerint működnek.
Kátai Ildikó

Kapcsolódó cikkeink