Csökkentett koffeintartalmú Douwe Egberts Omnia új, visszazárható csomagolásban!

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Az új, innovatív, visszazárható Clickpaq csomagolás segít megőrizni a kávé mi­nő­sé­gét és aromáját a felnyitás után is. Eggyúttal könnyen nyitható és kényelmes, mi­után a kávét a dobozban lehet tartani, így a fogyasztók számára valódi használati ér­téket fog jelenteni. A kereskedők számára előnyt jelent, hogy az új csomagolás job­ban felhívja magára a figyelmet a polcon, mert kitűnik a jelenlegi csomagolások kö­zül, ezáltal rövid távon is kipróbálást fog ge­nerálni. Ki­sze­re­lés: 250 g, 12 db/gyűj­tő. El­tart­ha­tó­ság: 1 év. EAN-kód (vál­to­zat­lan): 5997100012512. Polc­el­he­lye­zés: DE Omnia 250 g mel­lett. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. már­ci­us. Be­ve­ze­té­si ked­vez­mé­nyek és tá­mo­ga­tá­sok: Omnia rek­lám­film már­ci­us, Omnia ve­gyes má­sod­el­he­lye­zé­sek. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Sa­ra Lee Hun­ga­ry Zrt.; Kap­cso­lat­tar­tó: Ve­vő­szol­gá­lat; T.: (1) 237-9280; E-mail: [email protected]; Web: www.douweegberts.hu

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek