Csökken a külkereskedelmi forgalom

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 11. 05. 00:00

2008. augusztusban a külkereskedelmi forgalom volumene exportban 7, importban 8%-kal volt kevesebb, mint egy évvel korábban, miközben 2008. január–augusztusban a kivitel és a behozatal volumene egyaránt 8%-kal haladta meg az előző év azonos időszakának sz

 A külkereskedelmi mérleg 11
milliárd forint (25 millió euró) aktívumot
mutatott, ami 121 milliárd forint (482 millió euró)
javulást jelent a 2007. január–augusztusi 111
milliárd forint (457 millió euró) passzívumhoz
képest. 2008 első nyolc hónapjában
a forgalom forintban mért árszínvonala az előző
év azonos időszakához képest exportban nem változott,
importban 1%-kal emelkedett, így a cserearány 1%-kal
romlott. Az időszak folyamán a forint a
főbb devizákhoz képest összességében
közel 3%-kal felértékelődött, ezen belül
valutánk az euróval szemben 1, a dollárhoz
viszonyítva 13%-ot erősödött.

2008. január–augusztusban a
gépek és szállítóeszközök
kivitelének és behozatalának volumene – az augusztusi 8, illetve 10%-os
csökkenés mellett – 9, illetve 10%-kal volt több,
mint az előző évben. Az augusztusi jelentős visszaesésben
szerepet játszott a híradás-technikai eszközök
importjának és exportjának mérséklődése,
ami elsősorban a beszállításoknak a nyári
olimpiai játékok miatti június–július
hónapokra történő előrehozására
vezethető vissza. Az időszak egészét tekintve mind a
kivitelben, mind a behozatalban átlag feletti volumenbővülést
regisztráltunk a híradás-technikai eszközök
forgalmában (ezen belül is elsősorban a tévékészülékek
gyártásához szükséges alkatrészek
importjában), valamint a közútijármű-
kivitelben.

A feldolgozott termékek
kivitelének és behozatalának volumene 2008 első
nyolc hónapjában 7, illetve 5%-kal volt több, mint
2007 azonos időszakában, miközben augusztusban az export
1, az import 5%-kal csökkent. Az időszak egészét
tekintve az exportforgalom főbb húzótermékei
közül továbbra is az átlagot meghaladó
mértékben nőtt a gyógyszerek, gyógyszerészeti
termékek kivitele és behozatala; exportban a romániai
kiszállítások, míg importban a Belgiumból
érkező beszállítások jelentős
növekedése volt a bővülés meghatározó
tényezője.

2008. augusztusban az energiahordozók
behozatalának volumene a júniusi és júliusi
jelentős mértékű növekedést
követően visszaesett, 12%-kal volt kevesebb, mint 2007 azonos
hónapjában. Ezen belül a gázbehozatal
volumene – a júniusi és júliusi több mint
60%-os növekedés után – 10%-kal csökkent, s
kőolajimportunk is 11%-kal volt kevesebb, mint egy évvel
korábban. A 2008. január–augusztusi időszak egészét
tekintve az import 13, az export 22%-kal nőtt.

Az élelmiszerek, italok,
dohánytermékek exportvolumene 2008 első nyolc
hónapjában 6%-kal volt kisebb, mint 2007-ben, míg
az importvolumen 5%-kal nőtt. A kivitel csökkenésében
meghatározó tényezőt jelentett a gabona és
gabonakészítmények 33%-os visszaesése,
ugyanakkor a hús és húskészítmények
exportja – elsősorban a román kiszállítások
jelentős növekedésének köszönhetően –
7%-kal volt több, mint tavaly. Behozatalban átlag feletti
volt a növekedés a hús és húskészítmények,
valamint a gabona és gabonakészítmények
esetében.

Az Európai Unióba
irányuló kivitel és behozatal volumene az
időszak folyamán – az augusztusi 3, illetve 5%-os csökkenés
mellett – 8, valamint 5%-kal volt több, mint egy évvel
korábban. Az időszak egészét tekintve az új
tagállamok esetében mind a kiviteli, mind a behozatali
forgalom lényegesen nagyobb ütemben bővült (17,
illetve 9%), mint a régiek vonatkozásában (5 és
4%). Egyenlegünk továbbra is javulást mutat: az
aktívum az unió egészét tekintve 2008.
január–augusztusban 258 milliárd forinttal mintegy
1130 milliárdra emelkedett. Az új tagállamok
esetében a külkereskedelmi egyenlegünk közel
200 milliárd forinttal javult, míg a régi
tagországok vonatkozásában az aktívum
mindössze 62 milliárd forinttal volt több, mint egy
évvel korábban.

Az EU-n kívüli országokkal
folytatott kereskedelmünk export- és importvolumene 2008
első nyolc hónapjában – az
augusztusi jelentős, 19, valamint 16%-os csökkenés
ellenére – 8, illetve 15%-kal haladta meg az egy évvel
korábbi szintet. Külkereskedelmi forgalmunk passzívuma
az időszak folyamán több mint 1100 milliárd
forint volt, ami 136 milliárd forinttal több, mint
2007-ben. Az ázsiai országok vonatkozásában
egyenlegünk kismértékben tovább romlott,
passzívumunk mértéke 24 milliárd
forinttal, közel 1300 milliárdra emelkedett. Az EU-n
kívüli európai országokkal folytatott
kereskedelmünk passzívuma mintegy 80 milliárd
forintot tett ki, szemben az egy évvel ezelőtti 46 milliárd
forintos aktívummal.

 

Kapcsolódó cikkeink