Chio Crackings Saj­tos 100 g

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Az új Chio Crackings sajtsze­let formájú, intenzíven sajtos ízű krékereket rejt. Ki­sze­re­lés: 28 ta­sak/kar­ton, 60 kar­ton/rak­lap. EAN: 599 73127 6122 2. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. feb­ru­ár. Be­ve­ze­té­si ked­vez­mé­nyek és tá­mo­ga­tá­sok: tv-kam­pány (már­ci­us, áp­ri­lis); kós­tol­ta­tás, sampling (már­ci­us, áp­ri­lis). Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Chio-Wolf Ma­gyar­or­szág Kft.; Kap­cso­lat­tar­tó: ke­res­ke­del­mi osz­tály; T.: (1) 204-5945; F.: (1) 204-6648; E-mail: [email protected]; Web: www.chio-wolf.hu

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek