Celine Dion Spring in Pa­ris

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Celine Diont mind­an­­nyi­szor el­va­rá­zsol­ja a pá­ri­zsi ta­vasz, amely­nek le­ve­gő­jé­ben az új­já­é­le­dés iz­gal­ma és a friss ta­va­szi me­leg leng. Ez a ro­man­ti­ka és bi­zser­gés egye­sül Celine Dion új par­füm­jé­nek, a Spring in Paris-nak az il­la­tá­ban. Cso­ma­go­lás: ta­va­szi üde­sé­get köl­csö­nöz a klasz­­szi­kus, kris­tály­tisz­ta ék­szer­do­boz­nak. Il­lat­tí­pus: friss gyü­möl­csös-vi­rá­gos. Ki­sze­re­lés: Eau de Toilette: 15 ml, 30 ml, 50 ml, Deo Natural Spray 75 ml. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. áp­ri­lis. Be­ve­ze­té­si tá­mo­ga­tá­sok: saj­tó, POS, pr. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: COTY Hun­ga­ry Kft.; Kap­cso­lat­tartó: Ve­vő­szol­gá­lat; T.: (1) 887-2400

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek