BOM­BA! ener­gia­ital 0,25 l can, Mi­ni promóciós cso­ma­go­lás

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A fo­gyasz­tói nye­re­mény­já­ték kód­ja a nyi­tó­fül alatt ta­lál­ha­tó. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. már­ci­us. Be­ve­ze­té­si tá­mo­ga­tá­sok: óri­ás­pla­kát, web, promóció. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Bü­ki Üdí­tő Kft.; T.: (1) 457-0910; F.: (1) 457-0919;
E-mail: [email protected]; www.bomba.hu

Kapcsolódó cikkeink