BMI: Fennmaradó bővülés júniusban

Szerző: Trademagazin Dátum: 2022. 07. 01. 09:18

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított júniusi értéke: 57,0.

  • A korábbi júniusi értékekkel összevetve az idei érték magasabb, mint a hosszú távú e havi átlag (51,9) és az előző három év e havi értékeinek átlagát is felülmúlja (50,8).
  • A felmérésben vizsgált részindexek közül a szállítási átfutási idők indexét kivéve bővülő részindexeket figyelhetünk meg. A változások mértéke 5,1 százalékpontnál nem volt nagyobb értékű.
  • A foglalkoztatottságindex értéke ugyan nem sokkal haladja meg azt, de 50,0 pont fölött maradt ebben a hónapban is, immár kilencedik alkalommal. Az elmúlt időszakban is 50,0 pont körül mozgott az index, ami most júniusban lassabban bővült (51,6).

Történeti áttekintés

     MLBKT Beszerzési Menedzser Index (50 = nincs változás)

A Beszerzési Menedzser Index júniusban

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított júniusi értéke: 57,0. A válaszadók az előző hónaphoz képest tizennegyedik hónapja kedvezőbb folyamatokról számoltak be. A további növekedést jelző májusi érték után az index értéke tovább javult és júniusban is bővülést jelez. Általában elmondható, hogy a részindexek túlnyomórészt az előző, májusi értékekkel összhangban továbbra is bővülést mutatnak, bár a bővülés üteme sokhelyütt lassult. Ennek megfelelően a BMI-t alkotó részindexek is változó képet mutatnak: a beszerzés mennyisége bővült, bár a bővülés üteme lassult.
A késztermékkészletek, a foglalkoztatás és az import mennyiségindexének üteme bővülése szintén lassult.
A termelt mennyiség bővülő üteme megmaradt, az ütem gyorsult. A szállítási átfutási idő értéke ismét nagyon alacsony maradt és az átfutási idők hosszabbodását jelzi számos válaszadónál, bár a csökkenés üteme lassabb.
A 2022 június havi index nagyobb a májusi (51,9) értéknél. Június jócskán átlag feletti hónapnak számít (az 1995 óta mért hosszú távú átlag értéke 52,4; a júniusi értékeké 51,9). A most mért szezonálisan kiigazított indexértéknél 1995 óta csupán egy alkalommal volt ennél magasabb mért érték e hónapban.

A Beszerzési Menedzser Index komponensei

A termelési mennyiség indexe nőtt a májusi értékéhez képest, s 50,0 pont fölött maradva a termelt mennyiség növekedését jelzi tizenhatodik alkalommal. 1995 óta ez a legmagasabb júniusi érték.

Az új rendelések indexe növekedett, 50,0 pont fölött maradva továbbra is jelzi, hogy az új rendelések állománya magasabb lett az előző hónaphoz viszonyítva. 1995 óta ez a legmagasabb júniusi érték.

A júniusi szállítási átfutási idő hosszabb lett májushoz képest, de az ütem némileg csökkent. Az index értéke 2020-ban és 2021-ben, és ebben az évben is szinte végig 50,0 pont alatt volt. Az eddigi júniusi értékeket nézve az idei a legalacsonyabb 1995 óta. 

A vásárolt készletek indexe csökkent, de 50,0 pont felett maradva még mindig bővülést mutat, de a májusinál gyengébb ütemben. Az idei indexérték a legnagyobb e havi érték 1995 óta. 

A foglalkoztatottsági index júniusban is növekedésre utal, nyolcadik alkalommal egy havi változatlanság után. Az index értéke kisebb lett májushoz képest, és átlag feletti értéknek tekinthető.

Az Üzleti Jelentések felmérés további eredményei

  • A beszerzési mennyiség indexe csökkent májusi értékéhez képest, de 50,0 pont fölött van tizenötödik alkalommal két hónap szűkülés után. A bővülés üteme lassult az előző hónaphoz képest. A mostani érték felülmúlja az elmúlt három év átlagát, emellett a legmagasabb júniusi adat.
  • A beszerzési árak esetében a júniusi index nem változott, bőven 50,0 pont felett maradva nagyon erős árnövekedést jelez válaszadóink szerint. Ezzel a beszerzési árak egy hónap csökkenés után a szezonális kiigazításnak köszönhetően ötödik hónapja lesznek magasabbak. A mostani részindexérték 1995 óta vizsgálva a legnagyobb e havi érték.
  • A késztermékkészletek indexe júniusban alacsonyabb lett az előző hónaphoz képest, ugyanakkor továbbra is bővülésre utal. A korábbi júniusi értékeket nézve az idei átlag felettinek tekinthető, és a legmagasabb e havi indexérték 1995 óta. 2018-ban hat bővülő hónapot mértünk, 2019-ben tizenegyet, 2020-ban ismét hatot, 2021-ben pedig tízet.
  • A külpiaci mutatók közül az importindex csökkent májushoz képest, de bőven 50,0 pont fölött maradt. A szezonális kiigazításnak köszönhetően az index immár negyedik hónapja jelezte az import mennyiségének növekedését. A másik külpiaci mutató, az exportindex esetében hasonló folyamatról beszélhetünk. Az index értéke ugyan nőtt az előző hónaphoz képest, de 50,0 pont fölött maradva jelzi az export mennyiségének bővülését. Az elmúlt év változó tendenciája után az idei évben továbbra is stabil bővülés tapasztalható.

Kapcsolódó cikkeink