Bizonytalan a recesszió vége

Szerző: trademagazin Dátum: 2009. 03. 05. 08:00

A GKI Gazdaságkutató Zrt.-nek az Erste Bank együttműködésével készült előrejelzése szerint a világméretű recesszió mélysége és befejeződésének időpontja egyelőre teljesen bizonytalan. 2009-ben az EU-ban a GDP közel 2 százalékos, ezen belül Németországban és – részben emiatt – Magyarországon ennél kissé nagyobb visszaesése valószínű. Pillanatnyilag a 2009 végén kezdődő javulás látszik a legvalószínűbbnek, de ennél kedvezőbb és rosszabb helyzet is bekövetkezhet. Szinte biztosra vehető, hogy Magyarországon 2009-ben jóval a maastrichti kritérium alá csökken az államháztartási hiány. A 2,6 százalékos deficitnél teljesülését az IMF-megállapodás szigorú monitorozása is valószínűsíti. Bevételi kockázatot jelent a költségvetés tervezésekor számítottnál valószínűleg jelentősebb gazdasági visszaesés és alacsonyabb infláció, amit a várhatóan magasabb bérek – a csökkenő foglalkoztatás miatt – nem tudnak ellensúlyozni. Eközben a külső egyensúly gyors javítása is elengedhetetlen, mivel nagyon megnehezült és megdrágult a külföldi forrásokhoz való hozzáférés. A gyakorlatban maga a forráshiány az, ami kikényszeríti a külső deficit mérséklését.
2009-ben a magyar gazdaság teljesítménye mintegy 2,5 százalékkal csökken. Ez egyrészt a 2008. évi növekményt hozó agrárágazat kibocsátásának átlagos időjárás esetén természetes mérséklődésének, másrészt a többi üzleti ágazatban már 2008-ban elkezdődött visszaesés elmélyülésének a következménye. Az ipari termelés várhatóan 3 százalékkal visszaesik, az első félév jelentős csökkenése után azonban a negyedik negyedévben az alacsony bázishoz képest elindulhat a növekedés. A gazdaság nagy részére eddig is jellemző versenyt tovább élezi a szűkülő kereslet. Ez főleg a kisebb, tőkeszegény vállalkozások körében csődöket, a tőkeerős cégek egy részénél globális mértékben folyó felvásárlásokat valószínűsít. A pénzszűke következtében növekedni fog a körbetartozások mértéke. A cserearányok viszont 2009-ben körülbelül egy százalékkal javulnak.
A versenyszektorban a bruttó bérek négy százalék körüli emelkedése, a költségvetésiben egy százalékos csökkenése várható, ami összességében a reálkeresetek szerény, egy százalék körüli csökkenését jelenti. Az infláció – főleg a világpiaci energia- és mezőgazdasági árak esése miatt – 2009 elején gyorsan mérséklődik, éves átlagban 2,8 százalékos (az év végén 2,5 százalék körüli) áremelkedés várható. A fogyasztók megtakarítási hajlandósága emelkedik. Ez részben a kényszer – a hitelek nehéz hozzáférhetősége és költségesebbé válása –, részben az érdekeltség – a betéti kamatok és hozamok magasak, a hitelfelvételhez szükséges önrész nagysága emelkedik, s ennek összegyűjtéséhez időre van szükség – következménye lesz. A fogyasztás visszaesése valószínűleg nagyobb lesz a reálkeresetekénél (mintegy 2,5 százalék). A beruházások 2009-ben várhatóan tovább csökkennek, s nagyjából a 2004. évi szinten lesznek. Az ok a recesszió és a hitelforrások hiánya (illetve irreálisan drága volta). A nettó EU-támogatások összege a 2008. évi 1,5 milliárd euróról 2009-re 2,5 milliárdra emelkedik.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. prognózisa a magyar nemzetgazdaság 2009. évi folyamatairól
2006. 2007. 2008. I-X. hó 2008. 2009.
(becslés) (előrejelzés)
A GDP volumenindexe (%) 104,1 101,1 101,5* 100,7 97,5
Az ipari termelés indexe (összehasonlító áron, %) 110,1 108,1 100,4** 100,0 97,0
Nemzetgazdasági beruházások indexe (összehasonlító áron, %) 93,8 101,5 97,1* 98,0 97,0
Az építési-szerelési tevékenység indexe (összehasonlító áron, %) 98,4 85,9 92,7 94,0 97,0
A kiskereskedelmi forgalom volumenindexe (%) 104,4 97,0 98,1 98,5 97,0
A kivitel változásának indexe (folyó áron, euróban, %) 116,6 115,7 107,4** 106,5 100,0
A behozatal változásának indexe (folyó áron, euróban, %) 113,9 111,9 107,2** 106,0 98,0
A külkereskedelmi mérleg egyenlege (milliárd euró) -2,4 -0,1 0,1** 0,0 1,2
A folyó fizetési- és tőkemérleg együttes egyenlege (milliárd euró) -6,2 -5,4 -5,0* -6,2 -3,0
Az euró átlagos árfolyama (forint) 264,3 251,3 251,2*** 251,2** 255,0
Az államháztartás hiánya (pénzforgalmi szemléletben,
helyi önkormányzatok nélkül, milliárd forint) 2034,0 1291,0 907,1*** 907,1** 620,0
A bruttó átlagkereset indexe 108,1 108,2 108,1 107,8 102,5
Fogyasztói árindex 103,9 108,0 106,3** 106,1 102,8
Fogyasztói árindex az időszak végén (előző év azonos hónap = 100) 106,5 107,4 104,2** 103,8 102,5
Munkanélküliségi ráta az időszak végén (%) 7,5 7,7 7,8**** 7,9 8,5
* 2008 I-III. negyedév • ** 2008 I-XI. hó • *** 2008 éves tény • **** 2008 IX-XI. hó A tényadatok forrása: KSH, MNB, PM

Kapcsolódó cikkeink