Az Unión kívül is jelentős a kereslet a magyar agrártermékekre

Szerző: Trademagazin Dátum: 2019. 07. 22. 09:42

Kézenfekvő választásnak tűnhet az uniós közös piac, ám a fejlődő keleti és déli piacok is jelentős exportpotenciált rejtenek a magyar agráripari termékek számára. A Nemzetközi Zöld Hét
(Internationale Grüne Woche) kapcsán a magyar agrárium exportlehetőségeiről és a Kereskedőház tevékenységéről Oláh Zsanettet, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatóját kérdeztük.

71490.png – A magyar agrárium nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő adottságokkal rendelkezik. Mit jelent ez pontosan? Melyek a legfőbb mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttermékeink?

– A magyar agrárium nemzetközi versenyelőnyét elsősorban a kiváló minőségű termőföldek, a kedvező éghajlati adottságok és a rendelkezésre álló vízvagyon nagysága és minősége biztosítja. Mindezt kiegészíti a versenyképes ágazati szakértelem, illetve az alkalmazott technológiák magas színvonala, melyek révén a szegmensben tevékenykedő magyar termelők, vállalkozók sikerrel vethetik meg lábukat a nemzetközi piacokon.

Ezek az adottságok lehetővé teszik, hogy a tömegárukon túl, kiváló minőségű mezőgazdasági termékeket, például vetőmagokat, takarmányokat, illetve prémium kategóriás élelmiszereket állítsunk elő. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem csupán a termékek vonatkozásában vagyunk erősek. A magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari, elsősorban a feldolgozóipari és betakarítási technológiák, illetve az agrárinformatikai megoldások is világszínvonalúak és szerte a világban keresettek.

71500.png – Melyek a legfontosabb célpiacai a magyar agrárium által előállított termékeknek?

– Ahogy a teljes magyar kivitelt, úgy a mezőgazdasági és élelmiszeripari exportot is az EU-centrikusság jellemzi. 2015-ben Németország, Románia, Ausztria és Olaszország irányába volt a legjelentősebb a magyar mezőgazdasági export.

Fontos, hogy ezeken a piacokon továbbra is fenntartsuk a magyar vállalkozások aktív jelenlétét, ám mindeközben arra törekszünk, hogy diverzifikáljuk kivitelünket és a déli, illetve keleti régiók piacai felé is egyre több magyar terméket, technológiát juttassunk el. Ezek a fejlődő piacok ugyanis jelentős üzleti lehetőségeket rejtenek a magyar vállalkozások számára, az egyre inkább telített uniós piac mellett.

Ráadásul azt tapasztaljuk, hogy ezekben a régiókban jelentős kereslet mutatkozik a magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek, technológiák, agrárinformatikai megoldások iránt. A közel-keleti régiótól kezdve Kelet- és Délkelet-Ázsián át egészen a FÁK térségig számíthatnak jelentős keresletre az ágazatban tevékenykedő magyar vállalkozások, hiszen ezekben az országokban a további fenntartható növekedéshez, modernizációhoz fejlett és innovatív megoldásokra van szükség.

71505.png – Hogyan tudja a Kereskedőház elősegíteni, hogy a versenyképes magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek megjelenjenek a külpiacokon is?

– Az agrárium fontos szerepet tölt be a magyar gazdaság élénkítésében és az exportteljesítmény növekedésében is. Ennek megfelelően a Magyar Nemzeti Kereskedőház kiemelt hangsúlyt helyez a magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek, szolgáltatások és technológiák külpiacra juttatására.

Amikor kapcsolatba kerülünk egy exportpiacot célzó magyar vállalkozással, felmérjük exportképességét, így pontosan meg tudjuk határozni, hogy mely országokat érdemes célba venni az adott termékkel, és milyen szolgáltatásokat tudunk kínálni annak érdekében, hogy sikeres exporttevékenységet folytathasson. Nem csupán lehetőséget teremtünk konkrét külpiaci sikerek elérésére, hanem vállalkozás- és exportfejlesztési képzéseink, tanácsadás keretében olyan gyakorlati információkat is átadunk, melyekkel javíthatják exportképességüket.

Négy kontinens, közel 60 országában rendelkezünk helyi képviselettel, mely képessé tesz minket arra, hogy pontos piaci információk biztosításával, üzleti lehetőségek és üzleti partnerek felkutatásával elősegítsük a magyar vállalkozások exportsikereit.

Ezen túlmenően többek között üzleti fórumokat, célzott üzletember-találkozókat szervezünk, ügyletmenedzsmenthez kapcsolódó tanácsadást nyújtunk, és nemzetközi szakkiállításokon, vásárokon biztosítunk megjelenési lehetőséget.

71510.png – Nemrégiben a méltán híres Nemzetközi Zöld Héten (Internationale Grüne Woche) vettek részt magyar vállalkozások. Milyen lehetőségeket nyújt egy-egy szakkiállítás a magyar mezőgazdasági cégeknek?

– A legfontosabb hozzáadott értéke egy-egy vásárnak, hogy a kiállító magyar cégek jelentős nemzetközi környezetben bemutathatják termékeiket, technológiai megoldásaikat, így széles körben pozicionálhatják magukat a nemzetközi piacokon. Ebből kifolyólag lehetőségük van konkrét üzleti kapcsolatok kialakítására, piaci visszajelzések begyűjtésére és a konkurencia megismerésére is.

Ahhoz, hogy a magyar termékek ismertséget szerezzenek az adott célpiacon, elengedhetetlen a promóciós- és marketingtevékenység, ezért van szükség arra, hogy a nemzetközi szakkiállítások alkalmával minél több magyar vállalkozás, minél igényesebb megjelenéssel képviselje hazánkat.

A berlini Grüne Woche például nemzetközi viszonylatban is kiemelt jelentőséggel bíró élelmiszeripari, mezőgazdasági szakvásár és globális fórum. Az eseményen a szegmens meghatározó szakmai szereplői, nagyvállalatok, beszállítók és disztribútorok, valamint európai döntéshozók, agrárgazdasági szakpolitikusok képviseltették magukat idén is, összesen 65 ország mintegy
400 000 érdeklődőjének részvétele mellett. Egy ilyen horderejű rendezvényről a legtöbb esetben konkrét üzleti megállapodásokkal, számos új szakmai kapcsolattal térnek haza a magyar vállalkozások.

Az idei évben ráadásul Magyarország partnerországként vett részt a vásáron, így kiemelt figyelem irányult a kiállító magyar cégekre. A több mint 100 négyzetméteres standon közel 30 magyar vállalkozás kapott lehetőséget a nemzetközi bemutatkozásra az Agrármarketing Centrum jóvoltából.

71517.png – Ha jól tudom, az Áldomás termékcsaládot is bemutatták a Grüne Woche keretében. Milyen szakaszban jár jelenleg a projekt? Sikerült pozicionálni a prémium kategóriás magyar élelmiszereket itthon és a világban?

– A 2016-os évben jelentős előrelépéseket tettünk a kiváló minőségű, prémium kategóriás élelmiszereket összefogó közösségi márka népszerűsítése és piaci bevezetése tekintetében. Már 34 termelő 130 terméke nyerte el az Áldomás márkához kapcsolódó Fogyasztóbarát Védjegy használati jogosultságát. A Taste of London elnevezésű gasztronómiai fesztiválon, 2016 utolsó negyedévében sor került az első nemzetközi tesztértékesítésre, sőt az Áldomás termékek december óta már 8 belföldi Príma üzlet polcain is megtalálhatóak, egyelőre teszt jelleggel.

A nemzetközi pozicionálás tekintetében a termékportfóliót számtalan alkalommal mutattuk be promóciós rendezvények, illetve kiállítások keretében a legjelentősebb gasztronómiai centrumokban, például az Egyesült Államokban, Japánban és Oroszországban, illetve a magyar élelmiszerexport tekintetében kiemelt célpiacokon, úgymint Németországban, a skandináv államokban, Hollandiában vagy épp Belgiumban. A visszajelzések rendkívül pozitívak, így biztosak vagyunk abban, hogy a jövőben egyre több áruházlánc üzleteiben vásárolhatják meg a nemzetközi fogyasztók a kiváló minőségű magyar élelmiszereket. (x)

Címkék:

Kapcsolódó cikkeink