Az új tagállamokkal az átlagnál aktívabban kereskedtünk

Szerző: trademagazin Dátum: 2009. 02. 05. 08:28

2008. novemberben a külkereskedelmi forgalom volumene exportban 8, importban 12%-kal volt kevesebb, mint egy évvel korábban.

Az év első 11 hónapjában mind a kivitel, mind a behozatal volumene 5%-kal haladta meg az előző év azonos időszakának szintjét.

Az időszak egészét nézve
a külkereskedelmi mérleg 47 milliárd forint (109
millió euró) aktívumot mutatott, ami 43 milliárd
forint (100 millió euró) javulást jelent a 2007.
január–novemberi 4 milliárd forint (9 millió
euró) többlethez képest.

2008. január-novemberben a
forgalom forintban mért árszínvonala az előző
év azonos időszakához képest exportban nem változott,
míg importban közel 2%-kal emelkedett; a cserearány
1,7%-kal romlott. Ezen belül novemberben a
kiviteli forgalom 3, a behozatal 6%-kal magasabb árszinten
bonyolódott le, mint egy évvel korábban. Az
időszak egészét nézve a forint a főbb
devizákhoz képest összességében
1,5%-kal felértékelődött, ezen belül azonban
novemberben valutánk leértékelődése
6–7%-os volt. Ez azt jelenti, hogy 2008 novemberében
importban változatlan, exportban 3%-kal alacsonyabb
devizaárszinten kereskedtünk.

2008. novemberben a gépek és
szállítóeszközök kivitelének
volumene mintegy 9, a behozatalé 15%-kal volt kevesebb, mint az előző
évben. Mind az export, mind az import csökkenésében
meghatározó szerepet játszott a gépjárműiparhoz
kapcsolódó kivitelnek és behozatalnak elsősorban
a német és a kelet-közép-európai
piacok szűkülése miatti jelentős visszaesése.
Híradás-technikai forgalmunknak csökkenésében
legfőbb tényezőt a TV-készülékgyártáshoz
kapcsolódó export és import visszaesése
jelentette, míg mobiltelefon-kivitelünk volumene – az
előző hónapok csökkenő tendenciáját
követően – a 2007. novemberi magas bázisszinten
realizálódott. Az időszak egészét nézve
mind az export, mind az import 5–5%-kal emelkedett.

A feldolgozott termékek
kivitelének és behozatalának volumene 2008.
január–novemberben – a novemberi több mint 10–10%-os
csökkenés mellett – 5, illetve 3%-kal volt több,
mint 2007 azonos időszakában. Az export
novemberi csökkenésében meghatározó
volt a szakmai, tudományos ellenőrző műszerek, a
műanyag-alapanyagok, valamint a vas és acél
volumenének visszaesése, amit a gyógyszerek és
gyógyszerészeti termékek és a
gumigyártmányok kivitelének növekedése
csak részben tudott ellensúlyozni.

2008. novemberben az energiahordozók
behozatalának volumene 4, a kivitelé 3%-kal volt kevesebb, mint 2007 azonos hónapjában.
Ezen belül mind a kőolaj- és kőolajtermékek,
mind a gázbehozatal csökkent, 6, illetve 2%-os mértékben.
A 2008. január–novemberi időszak egészét
tekintve az import volumene 8, az exporté 13%-kal emelkedett.

Az élelmiszerek, italok,
dohánytermékek exportvolumene 2008 első tizenegy
hónapjában – elsősorban a szeptember–novemberi
13–14%-os bővülésnek köszönhetően –
összességében elérte a 2007. évi
magas bázisszintet. Az importvolumen az időszak folyamán
5%-kal nőtt, ezen belül a növekedés mértéke
január–júliusban volt a meghatározó,
míg augusztustól kezdve a behozatal csökkenő-stagnáló
képet mutat. A kivitel novemberi növekedésében
meghatározó volt a gabona és gabonakészítmények,
a zöldségféle és gyümölcs,
valamint a tejtermékek és tojás volumenbővülése,
miközben a hús és húskészítmények
exportja visszaesett. Az importvolumen 2008 novemberében
gyakorlatilag az egy évvel korábbi szinten
realizálódott, mivel a zöldségféle
és gyümölcs, valamint a tejtermék és
tojás volumencsökkenését a hús és
húskészítmények behozatalának
növekedése ellensúlyozta.

Az Európai Unióba
irányuló kivitel és az onnan származó
behozatal volumene 2008. novemberben 6, illetve 15%-kal volt kevesebb, mint
egy évvel korábban, így a növekedés
mértéke az időszak egészét nézve
mindössze 5 és 3% volt. 2008. január–novemberben
az új tagállamok esetében mind a kiviteli, mind
a behozatali forgalom továbbra is lényegesen nagyobb
ütemben bővült (13, illetve 8%), mint a régiek
vonatkozásában (3–2%). Külkereskedelmi
egyenlegünk aktívuma az unió egészét
nézve 275 milliárd forintos javulást mutat 2007
azonos időszakához képest. Ennek közel 80%-a (218
milliárd forint) az új tagállamokkal folytatott
kereskedelemben realizálódott.

Az EU-n kívüli országokba
irányuló export és onnan származó
import volumene 2008. január– novemberben – a novemberi 16, illetve
7%-os csökkenés mellett – 3, illetve 8%-kal haladta meg
az egy évvel korábbi szintet. Külkereskedelmi
forgalmunk passzívuma az időszak folyamán –
elsősorban az energiamérleg 480 milliárd forintos
romlása következtében – 232 milliárd
forinttal közel 1740 milliárd forintra emelkedett. Az
ázsiai országok vonatkozásában
egyenlegünk kismértékben javult, passzívumunk
mértéke 41 milliárd forinttal, 1915 milliárdra
csökkent. Ezzel szemben az EU-n kívüli európai
országokkal folytatott kereskedelmünk egyenlege 211
milliárd forinttal romlott; külkereskedelmi deficitünk
mértéke 2008. január–novemberben meghaladta a
100 milliárd forintot.

Kapcsolódó cikkeink