Az új környezetvédelmi termékdíj törvény egyértelmű áremelkedéssel jár

Szerző: trademagazin Dátum: 2011. 11. 29. 13:37

Aggasztó, hogy az elfogadott törvény, valamint a végrehajtási rendelet végleges szövege az érintettek számára november végén, a bevezetés előtt egy hónappal még nem ismert. 2011 második felében – a korábbi félelmekkel szemben – a világpiacon nem folytatódott a papírárak drasztikus növekedése, ennek jótékony hatása azonban az erős euró miatt a hazai piacon nem érezteti hatását. Ugyanakkor a készülő új környezetvédelmi termékdíj törvény egyértelmű áremelkedést, és a felkészülési idő szűkössége miatt komoly nehézségeket okozhat  – nyilatkozta Panyi László, a Magyar Hullámtermékgyártók Szövetsége Egyesülés (MAHUSZ) elnöke, az ágazat helyzetét tekintve.

Mi történik a hullámpapír ágazatban?

 Az összesített adatok alapján a hazai hullámtermék gyártás volumene – melyben  rendszerint tükröződik a GDP alakulása  – a tavalyi évhez viszonyítva több mint 2%-kal esett vissza. A 2011. év első felében tapasztalt áremelkedés után a világpiacon megfigyelhető alapanyagár csökkenésnek köszönhetően nemzetközi szinten a papírárak növekedése megtorpant, ám ennek előnyeit a gyenge forint miatt a hazai piacon kevéssé érzékeljük.
 2012-ben a belföldi piac felvevőképességében a MAHUSZ elnöke nem vár jelentős változást. A gyártási költségek terén a szervezet elnöke nem vár markáns növekedést, ám a forint esetleges további gyengülése ronthatja az ágazat helyzetét. Az energiaköltségekben infláció körüli növekedéssel számolnak.

Átalakul a termékdíj-rendszer

 A termékdíj-rendszer változása – többek között- nemcsak a belföldön kibocsátott csomagolóeszközök és – anyagok körét érinti, hanem jelentősen átalakítja a hulladékpapír-visszagyűjtés és – hasznosítás területét is Az idei évben érvényes rendszerben a koordináló szervezetekhez tartozó Ökopannon által kezelt hulladékok hasznosítása 60% feletti volt. 2012-ben egy gyökeresen más rendszer lép életbe, a koordináló szervezetek szerepét centralizált módon az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) veszi át.
 Az OHÜ az eddigi koordinációs szervezetek helyett központi irányítással felügyelné a hulladékhasznosítás működését Magyarországon, úgy az ipari-kereskedelmi, mint a kommunális hulladék területén. A rendszer átalakításának célja egyrészt a kötelezettség következetes érvényesítése, a hatékonyság növelése a termékdíj begyűjtése terén, másrészt az adminisztrációs terhek csökkentése volt. „Nagyon reméljük, hogy ezek a célok megvalósulnak, bár a termékdíj törvény alakulását figyelve megfigyelhetők olyan jelek, amelyek azt sejtetik, hogy az egyszerűsítés helyett mégis megmaradhatnak olyan elemek, amelyek az adminisztrációt nem csökkentik, hanem inkább növelik. Mint minden új, ez a változás is magában rejti a réginél hatékonyabb működés lehetőségét, de csak akkor, ha megfelelő szakmai gondossággal készítik elő és működtetik” – fogalmaz Panyi László.
 A törvény első ismert változatának ismertetését követően (2011. június 27.) történtek szakmai egyeztetések, bizonyos mértékig figyelembe is vették a szakmai szervezetek javaslatait, de számos fontos felvetés nem talált meghallgatásra.
 „Aggasztó, hogy csak november végére vált ismertté a januárban életbe lépő törvény  végleges szövege. Az egyszer már elfogadott verziót a parlament még módosítani fogja, illetve nem ismertek a végrehajtási rendeletek, amelyek szabályozzák, hogy a cégeknek hogyan kell megfelelni a törvénynek. Nagyon szűk a felkészülési idő a törvény hatálya alá eső cégek számára, hiszen nemcsak „fejben” kell felkészülni, hanem a teljes rendszert, szoftvereket, nyilvántartásokat, számlázási, kalkulációs metódust kell módosítani, és mindennek január 1-jére el kellene készülnie” – hangsúlyozza a MAHUSZ elnöke, aki attól tart, hogy mindennek az amúgy is megfeszített munka, illetve a szabadságolások időszakának számító december hónapban  kellene megtörténnie.
 Egyébként több szervezet – köztük a MAHUSZ is – jelezte, hogy szükségesnek tartja a törvény hatálybaléptetésnek elhalasztását legalább a végrehajtás gyakorlati feltételeinek megteremtéséig, az átmeneti időre pedig a jelenlegi rendszer működési feltételeinek meghosszabbítását kérte, de ennek elfogadására kicsi az esély,  a hazai hullámtermék gyártók aggódnak az életbelépő új törvény piacra gyakorolt hatása miatt.

Mit hoz magával a környezetvédelmi termékdíj törvény változása?

 Az árak emelkedése elkerülhetetlen lesz, és ezt végső soron sajnos a fogyasztóknak kell megfizetniük. A megállapított termékdíjat – a papír esetében ez kilogrammonként 20 forint – minden belföldi forgalomba kerülő csomagolóeszköznél be kell építenünk a termék nettó árába, amely így még az áfa alapot is növeli. Ennek következménye egyértelmű és „látványos” áremelkedés lesz, ugyanis a termékdíjat a cégeknek kötelezően be kell fizetnie az adóhatóságnak, és mivel ennek költséghatását nem tudják egyedül viselni, értelemszerűen beépítik az árakba. „A jelenlegi rendszerben is van termékdíj fizetési kötelezettség, ez azonban  a koordinációs hálózaton keresztül liszensz-díjjá „szelídül”, és mértéke papír esetén körülbelül fele a jövőre tervezett termékdíj tehernek. A hullámtermék felhasználóknak szembesülniük kell az ez által bekövetkező áremelkedéssel. A termékdíj belépése a hullámdoboz csomagoló termékek esetében a hullámtermék értékétől függően  7-8 %-os nettó árnövekedést  jelenthet, de ennek mértéke akár a 10%-ot is elérheti alacsonyabb értékű termékeknél ” – prognosztizál Panyi László, a MAHUSZ elnöke.

Kapcsolódó cikkeink