Az ESG harmadik lába fontosabb, mint gondolnánk

Szerző: STA Dátum: 2022. 11. 03. 10:27

A fenntartható fejlődést célzó ESG, azaz környezeti, társadalmi és irányítási szempontok közül az első kettő nagy figyelmet kap, míg a G-ről gyakran megfeledkezünk. Holott az, hogy a vállalat milyen fenntarthatósági célokat fogalmaz meg és azokból mi és hogyan valósul meg, nagyrészt azon múlik, hogy a vállalat hogyan működik, mennyire átlátható és szabályozott, a döntéshozásban és a végrehajtásban hogyan vesznek részt a cég vezetői és munkatársai. A G tehát nem egy elhagyható elem, hanem az E és S szemlélet sikeres teljesülésének feltétele – vallja Végh József, a K&H HR vezetője.

(Fotó: Pixabay)

Az ESG alapelvek E és S oldaláról rendszeresen hallunk, a cégek egyre több környezetvédelmi és társadalmi vállalást tesznek. A G-ről, azaz az irányítás szerepéről és jelentőségéről viszont szinte alig esik szó. Holott a fenntarthatósági célkitűzések kijelölése és azok megvalósítása ezen múlik. „Az ESG harmadik összetevője, az irányítási oldal azt jelenti, hogy a vállalat szabályozottan, törvényszerűen, átlátható módon működik. Ez pedig a fenntarthatósági célkitűzések megvalósulása szempontjából döntő fontosságú, ettől lesznek ugyanis a vállalások és a végrehajtásukra vonatkozó lépések reálisak és valósak. A gyakorlatban ez úgy tud megvalósulni, ha a szervezet minden szintje és érdekcsoportja bekapcsolódik a fenntarthatósági célok megvalósításába: az alapelvek lefektetésétől a felelősök kijelölésén át a megvalósulásig és visszamérésig” – fejti ki Végh József, a K&H HR igazgatója. „Fontos tehát, hogy a kollégákat is bevonjuk a környezetvédelmi és társadalmi aktivitások kidolgozásába és kivitelezésébe, mégpedig a női-férfi esélyegyenlőséget és a különböző szociális és kulturális csoportok súlyát is figyelembe véve.”

A dolgozók ne csak végrehajtók legyenek

Odáig már a cégek jelentős része eljutott, hogy felelősségvállalási programjaikba bekapcsolják a dolgozókat – legyen az egy óvodafestés, egy játszótér felújítása. Ez ráadásul a munkatársak motiválása szempontjából is fontos, hiszen ha a cég nevében tesznek egy jó ügyért, az motiváltabbá és elkötelezettebbé teszi őket. Itt azonban nem lehet megállni, érdemes kikérni a munkatársak véleményét, és a visszajelzéseket riportálni a menedzsment felé. Így a munkavállalók azt érzik, hogy meglátásaik fontosak, beépülnek a cég programjaiba, ami még inkább fokozza az elhivatottságukat.

„A K&H-nál a fenntarthatósági tevékenységeket összefogó Fenntarthatósági Programiroda egyik munkacsoportja kiemelt figyelmet fordít a kollégák bevonására. Így a munkatársak felelős magatartásának ösztönzésére maguk a munkavállalók adhatnak javaslatokat, és dolgozhatják ki a megvalósítás lépéseit” – avat be Végh József. A kollégák véleményét számos formában kikérheti a cég vezetése, amik alapján finomíthatja a fenntarthatósági kezdeményezéseket és segítheti azok sikeres megvalósítását. A kérdőívek, a dolgozói vitafórumok mindenki számára nyitottak, de a téma iránt leginkább érdeklődők számára érdemes létrehozni akár egy „zöld csapatot” is, akik javaslataikkal és észrevételeikkel aktívan részt vehetnek a célkitűzések meghatározásában, a megvalósításnál pedig egyfajta véleményvezérként segíthetik további kollégák bekapcsolását a programokba.

Kapcsolódó cikkeink