Az élet Coke oldalán

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

A lát­vá­nyos és szür­re­á­lis vi­zu­á­lis ele­mek­re fel­épí­tett film azt az pro­vo­ka­tív kér­dést te­szi fel, hogy va­jon kik jön­nek majd el a te­me­té­sünk­re.A film ígé­re­te sze­rint mi­nél nyi­tot­tabb és tel­je­sebb éle­tet élünk, an­nál gran­di­ó­zu­sabb lesz ez az ese­mény.

Kreatív ügynökség: Pub­li­cis kre­a­tív­ügy­nök­ség
Médiaügynökség: Star­com mé­dia­ügy­nök­ség
Megrendelõ: Co­ca-Co­la Ma­gyar­or­szág Kft.
Termék: Co­ca-Co­la
Megjelenések: RTL Klub, Viasat 3, VIVA
Idõszak: 2007. január 2.–áp­ri­lis 1.

Kapcsolódó cikkeink